Gå direkt till innehåll
Joakim Henriksson, VD för OBOS Sverige.
Joakim Henriksson, VD för OBOS Sverige.

Pressmeddelande -

​Bra bostadsförsäljning för OBOS under 2018

OBOS-koncernen avslutar ett bra säljår för nya bostäder. I Norge såldes nästan 20 procent fler lägenheter än året innan medan den svenska verksamheten gick tillbaka i förhållande till föregående år, men mindre jämfört med branschen i stort.

2018 såldes 3 103 bostäder till ett totalt värde av 12,168 miljarder norska kronor. Med korrigering för samarbetspartnernas ägarandel innebär detta att 2 805 bostäder såldes till ett totalt värde av 10,470 miljarder norska kronor. Försäljningen har gått ned 8 % sett till antal bostäder, men mätt som säljvärde har den endast sjunkit med 0,4 %.

Sedan 2014 har OBOS utvecklat en omfattande bostadsverksamhet i Sverige, genom företagen OBOS Sverige och OBOS Kärnhem. Den delen av koncernen har levererat goda resultat över tid och är en integrerad del av OBOS verksamhet.

– Vi förväntar oss en fortsatt krävande marknad år 2019 där det är avgörande att kombinera rätt läge, produkt och prisnivå för att lyckas. Liksom övriga företag i branschen hoppas vi att den nya regeringen ska ta itu med utmaningen att öka rörligheten på marknaden och sänka tröskeln för vanliga hushåll att köpa sin egen bostad, oavsett om det är ett radhus, en billig villa på landet eller en lägenhet i någon av de större städerna, säger Joakim Henriksson, VD för OBOS Sverige.

OBOS sålde förra året 1 280 bostäder i Sverige, att jämföras med 1 661 år 2017. Under fjärde kvartalet 2018 såldes 325 bostäder, att jämföras med 370 samma period år 2017. Som en följd av den svagare bostadsmarknaden förra året har antalet startade bostadsbyggen också sjunkit kraftigt.

En ljuspunkt det fjärde kvartalet var dock att antalet annullerade kontrakt sjönk, samtidigt som det inom varumärket OBOS (bostadsrätts- och ägarlägenhetsprojekt) såldes fler bostäder 2018 än 2017. Tack vare en bred geografisk exponering är OBOS mindre sårbart än företag med större tonvikt på storstadsområden.

Den lägenhetsförsäljning i Norge som har skett i samband med nybyggnadsprojekt i de största städerna ökade med nästan 20 % år 2018.

– Vi är mycket nöjda med att lägenhetsförsäljningen i de större städerna i Norge ökade så mycket i fjol. Efterfrågan har legat på en stadigt hög nivå, men vi ser att kunderna är mycket mer prismedvetna än tidigare, säger Daniel Kjørberg Siraj, koncernchef för OBOS.

OBOS har många nya projekt som ska ut till försäljning år 2019, för att utnyttja den höga efterfrågan som förväntas, både på lägenheter inne i de större städerna och på småhus i ytterområdena. Detta gäller speciellt i Oslo, där OBOS länge har haft en trygg marknadsandel.

Hög aktivitetsnivå.

År 2018 började 3 213 bostäder byggas, varav OBOS andel var 2 952. Antal färdigställda bostäder år 2018 var 3 952. OBOS stod för 3 636 av dessa, en ökning med hela 25 % i jämfört med 2017. Totalt har OBOS-koncernen 5 627 bostäder under produktion, och av dessa är OBOS andel 4 904. Försäljningsandelen för produktionen är 66,9 %, mätt i förhållande till OBOS ägarandel i projekten.

För mer information

Ulrika Liiv, Kommunikations- och Hållbarhetschef på OBOS Sverige
Tel. 070-568 00 64
ulrika.liiv@obos.se

Ämnen


OBOS är en av Nordens största bostadsutvecklare med ca 4500 levererade bostäder under 2017. Sedan starten 1927 har bolaget levererat över 150 000 sålda bostäder i Sverige och här verkar OBOS genom sina varumärken OBOS, Myresjöhus, SmålandsVillan och systerbolaget OBOS Kärnhem. Koncernens åtagande sträcker sig också till bostädernas kringliggande miljöer. Samhällsfastigheter för vård och omsorg, skolor och förskolor samt kommersiella byggnader ingår i våra projekt. Majoriteten av produktionen sker i egna fabriker i Myresjö, Vrigstad, Sundsvall och Sävsjö. Läs mer på www.obos.se

Presskontakt

Ulrika Liiv

Ulrika Liiv

Presskontakt Kommunikationschef 010-434 17 82

OBOS är en av Sveriges ledande bostadsutvecklare, med över 150 000 sålda bostäder sedan starten 1927.

Vi är en av Nordens största bostadsutvecklare. I Sverige verkar vi genom våra varumärken OBOS, Myresjöhus och SmålandsVillan. Vårt åtagande sträcker sig också till bostädernas kringliggande miljöer. Samhällsfastigheter för vård och omsorg, skolor och förskolor samt kommersiella byggnader ingår i våra projekt.

OBOS
Stationsvägen 6
570 13 Myresjö
Sverige