Gå direkt till innehåll
Bild från första spadtaget för Brf Strandvägen i Sollentuna, OBOS första projekt i Sverige där lägenheter erbjudits genom boköpsmodellen OBOS Deläga. Spadtaget togs av Moa Rasmusson (L), ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden i Sollentuna kommun och OB
Bild från första spadtaget för Brf Strandvägen i Sollentuna, OBOS första projekt i Sverige där lägenheter erbjudits genom boköpsmodellen OBOS Deläga. Spadtaget togs av Moa Rasmusson (L), ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden i Sollentuna kommun och OB

Pressmeddelande -

Högt bostadsbyggande och ökade investeringar i social hållbarhet

OBOS summerar räkenskapsåret 2021 med ett rekordhögt bostadsbyggande, en kraftfull satsning på social hållbarhet och stora markinvesteringar för framtida bostäder i Norge och Sverige. Under året introducerade OBOS sin alternativa boköpsmodell OBOS Deläga i Sverige. Årets starka resultat innebär också att OBOS bidrag till samhällsnyttiga ändamål under 2022 ökar till mer än 400 miljoner NOK.

OBOS viktigaste uppgift är att bygga bostäder och attraktiva boendemiljöer som medlemmarna har råd att bo i. I slutet av 2021 hade OBOS 6 596 bostäder under produktion i hel- eller delägda projekt, varav 2 423 i Sverige. Det är det högsta byggnadstakten i OBOS historia. Antalet sålda bostäder har inte heller varit högre sedan 2016 med 3 899 sålda bostäder. Samtidigt påbörjades byggandet av 3 909 bostäder, varav 1 680 i Sverige. Under 2021 färdigställdes 2 952 bostäder, varav 1 165 i Sverige.

- Att se till att tillräckligt många bostäder kommer ut på marknaden är något av det viktigaste vi som bostadsutvecklare kan bidra med för att bidra till att dämpa prisökningen och underlätta för våra medlemmarna att komma in på bostadsmarknaden. Därför är jag särskilt glad över att vi har en hög och stigande nivå på antalet byggstarter, säger OBOS koncernchef Daniel Kjørberg Siraj.

Ökade investeringar i social hållbarhet i bostadsbyggande

Siraj är mycket nöjd med ett stärkt fokus på sociala hållbarhet i bostadsbyggandet, i kombination med ökat bostadsbyggande. Under året som gått erbjöd OBOS försäljning av 652 bostäder genom de alternativa boköpsmodellerna OBOS Deläga och OBOS Bostart. Sedan lanseringen 2018 har sammanlagt 1 152 bostäder erbjudits genom de alternativa boköpsmodellerna. Under 2021 introducerades boköpsmodellen OBOS Deläga på den svenska marknaden och modellen införs nu successivt i flera svenska projekt med fokus på storstadsområdena.

- Vår uppgift som medlemsägd bostadsutvecklare är att bidra till att bygga ett mer hållbart samhälle och där fler får möjlighet att äga sin bostad. Därför är jag stolt över att vi nu har påbörjat byggandet av det första projektet i Sverige för bostäder i Sverige som är tillgängliga för köp genom OBOS Deläga, sade Daniel Kjørberg Siraj, koncernchef OBOS när första spadtaget togs i Sollentuna den 27 januari.

Stora investeringar i nya bostadsprojekt och bostadsutvecklaren Solon Eiendom

Enligt OBOS nya strategi förväntas en stark tillväxt inom bostadsbyggandet under den kommande perioden. År 2021 köpte OBOS mark för totalt 3,9 miljarder NOK med potential för byggande av cirka 6 200 bostäder.

I december ingick OBOS avtal om att köpa 49,5 procent av husbyggaren Solon Eiendom, en total investering på 1,8 miljarder NOK. Köpet slutfördes i februari 2022. Köpet av Solon kommer att ge OBOS-medlemmar förköpsrätt till cirka 8 000 bostäder som Solon har i sin tomtbank, och potentiellt flera tusen fler bostäder genom ett långsiktigt strategiskt marksamarbete med den andra huvudägaren i Solon Eiendom, SBB.

- Att vi kontinuerligt köper ny tomtmark är avgörande för att vi också kan ha ett högt och stabilt byggande av bostäder i framtiden. Dagens tomtbank är morgondagens bostadsprojekt, säger Siraj.

Medlemstillväxt och en ökning av antalet förvaltade bostäder fortsätter

Obos hade 531 033 betalande medlemmar i slutet av året, en ökning med 28 509 från året innan. 12 187 av dessa finns i Sverige.

Vid årsskiftet förvaltade OBOS 5 030 bostadsrättsföreningar med totalt 261 694 bostäder i Norge, 16 177 fler bostäder än året innan.

Rekordresultat möjliggör ökat samhällsengagemang och förverkligandet av OBOS-strategin

OBOS hade en vinst före skatt på 4 454 miljoner NOK 2021, en ökning med 1 230 miljoner NOK jämfört med 2020. Det rekordhöga resultatet beror på en stark underliggande verksamhet i kombination med goda vinster från investeringsverksamheten. 2021 avyttrade OBOS samtliga aktier i bostadsutvecklaren JM med en reavinst på 2 119 miljoner NOK.

Resultatet före skatt för det fjärde kvartalet uppgick till 468 miljoner NOK, jämfört med 499 miljoner NOK året innan.

OBOS har en stadga som anger att upp till 10 procent av resultaten ska fördelas för samhällsnyttiga ändamål. Resultatet efter skatt för 2021 uppgick till 4 268 miljoner NOK.

- Det innebär att vi kommer att öka vårt samhällsbidrag avsevärt 2022 jämfört med tidigare år, och utifrån resultatet för 2021 kommer vi att avsätta över 400 miljoner NOK för bidrag och investeringar i samhällsnyttiga ändamål, säger Siraj.

I OBOS återinvesteras vinsterna i verksamheten för att stödja och möjliggöra genomförandet av OBOS strategi. Huvudprioriteringen är att investera miljardbelopp i ökat bostadsbyggande och stärka det sociala hållbarhetsarbetet genom att skala upp OBOS alternativa boköpsmodeller. Dessutom kommer stora investeringar att göras i framtiden inom digitalisering och stärkt kundservice inom medlemsprogram, bostadsförvaltning och bankverksamhet.

>>Ta del av rapporten i sin helhet här

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Nyckeltal bostadsbyggande i OBOS

Försäljning:

2021

(2020 inom parentes)

Sålda bostäder

Antal byggstartade bostäder

Färdigställda bostäder

Bostäder under produktion

Netto

3 550 (3 262)

3 417 (3 206)

2 625 (2 645)

5 691 (4 837)

Brutto*

3 899 (3 633)

3 909 (3 530)

2 952 (2 992)

6 596 (5 642)

* Bruttoantal bostäder är alla bostäder i projekt där OBOS har en ägarandel i vilka medlemmar i Norge och Sverige kan utnyttja sin förköpsrätt på, inklusive de som säljs med boköpsmodeller. Nettoantal bostäder är alla bostäder i projekt där OBOS har en ägarandel, minus externa ägares ägarandel. Nettoandelen är branschstandard för att mäta marknadsandel och ger samtidigt en bättre bild av OBOS andel av värdeskapande och risk i projekten.

Ämnen


Om OBOS

Medlemsägda OBOS är en av Sveriges största bostadsutvecklare och ägs av sina 500 000 medlemmar i Norge och Sverige. OBOS grundades i Oslo 1929, inspirerad av den svenska kooperativa modellen för bostadsutveckling. OBOS erbjuder bostäder för alla livets faser i form av villor, kedjehus och flerbostadshus, i städer och på landsbygden.

OBOS verkar i Sverige genom varumärkena OBOS, Smålandsvillan och Myresjöhus. Koncernen har omkring 2 500 anställda, varav knappt 1 000 i Sverige i dotterbolagen OBOS Sverige, OBOS Kärnhem och OBOS Nya Hem.

Tack vare en kommersiellt framgångsrik styrning av verksamheten har OBOS byggt en stark finansiell ställning där vinsterna investeras i fler bostäder. OBOS utvecklar flerbostadshus på entreprenad i större städer och är Sveriges ledande aktör inom industriellt och hållbart byggande i trä.

2020 sålde OBOS 3 262 bostäder, varav 1 516 i Sverige i 152 av landets kommuner. OBOS mål är att erbjuda 20 procent av bostadsutbudet genom alternativa boköpmodeller för att ge fler möjligheten att äga sitt boende – på så vis bidrar OBOS till en hållbar samhällsutveckling.

För mer information om OBOS:

www.obos.no

www.obos.se

OBOS är en av Sveriges ledande bostadsutvecklare, med över 150 000 sålda bostäder sedan starten 1927.

Vi är en av Nordens största bostadsutvecklare. I Sverige verkar vi genom våra varumärken OBOS, Myresjöhus och SmålandsVillan. Vårt åtagande sträcker sig också till bostädernas kringliggande miljöer. Samhällsfastigheter för vård och omsorg, skolor och förskolor samt kommersiella byggnader ingår i våra projekt.

OBOS
Stationsvägen 6
570 13 Myresjö
Sverige