Gå direkt till innehåll
OBOS planerar för kedjehus, radhus och friliggande villor i Viksjö, Järfälla. Konceptbild Start Living.
OBOS planerar för kedjehus, radhus och friliggande villor i Viksjö, Järfälla. Konceptbild Start Living.

Pressmeddelande -

OBOS utvecklar Järfälla med gröna bostäder

Kraftledningsstråket i Viksjö, Järfälla ska utvecklas med cirka 150 nya bostäder. Systerbolagen OBOS Sverige och OBOS Kärnhem har tillsammans tagit fram förslag på ett 50-tal bostäder i form av småhusbebyggelse; radhus, kedjehus och villor. Husen får antingen Energiklass B eller Svanenmärkning, och har en beräknad säljstart tidigast 2023.

- Det känns väldigt roligt att vi får möjlighet att utveckla hållbara bostäder tillsammans i Järfälla. Även om säljstarten är en bit bort så kommer våra intressenter gynnas av att vi lanserar ett medlemsprogram under hösten 2020, genom vilket medlemmarna får förköpsrätt på bostäder från samtliga varumärken, säger Malin Hart Randes, regionchef på OBOS Sverige i Stockholm.

Det var under vintern 2020 som Järfälla kommun utlyste en markanvisningstävling för området längs det gamla kraftledningsstråket i Viksjö. Detaljplanen är uppdelad i fyra delområden, och OBOS tog tillsammans med arkitektbyrån Erséus Arkitekter fram ett förslag som omfattade samtliga fyra delar. Intresset var stort, med 4-12 anbudslämnare per delområde, och beskedet från kommunen blev till sist att OBOS får möjlighet att bygga i den södra och norra delen.

- Vårt val föll på OBOS mycket tack vare bredden i det förslag som lades fram. Vi vet att en blandad bebyggelse är en bra grund för ett tryggt bostadsområde. Från kommunen ser vi att det här området gynnas av mer småhusproduktion och OBOS har mött det med sitt förslag samtidigt som de visar på stor variation i erbjudandet, säger Emma Feldman (M), kommunstyrelsens ordförande i Järfälla.

OBOS planerar att bygga radhus på 107 kvm i det södra delområdet, samt kedjehus, radhus och friliggande villor på 107 och 137 kvm i det norra delområdet. Alla bostäder byggs industriellt i trä och möter Järfälla kommuns miljökrav, samt får antingen en Svanenmärkning eller Energiklass B.

- Hållbarhet är viktigt för oss på OBOS, och vi ser att det blir allt viktigare även för bostadsköparna, säger Anna Maria Lingmerth, marknadschef på OBOS Kärnhem. Att vi investerar i gröna produkter är en form av dubbelt värdeskapande där det gynnar både våra bostadsköpare, miljön och kommande generationer.

Förutom utvecklingen av nya bostäder i området har OBOS också tittat på livet mellan husen, det vill säga hur den omgivande miljön kan utvecklas och förfinas för att tillföra socialt värde för de boende. Målet är att utveckla befintliga platser i området, såsom park- eller naturmiljö med öppen dagvattenhantering och en ny lekplats. En utmaning har dock varit att få till en attraktiv koppling till befintlig bebyggelse, enligt Martin Ivarsson, Affärsutvecklare på OBOS Sverige:

- I Viksjö finns gott om villor och respekt för de boende har varit ett nyckelord genom hela processen. Genom att placera nya tomter med buffert mot befintliga, och genom att med hjälp av grönytor markera gränser mellan publikt och privat, så tror vi på en miljö där alla ska trivas bra i grannskapet, säger han.

Säljstarten av bostäderna är beräknad till tidigast år 2023. Även Besqab AB och Inkluderande Fastigheter AB kommer att utveckla bostäder på två av de fyra delområdena i Viksjö.

- Nu påbörjar vi arbetet tillsammans med kommunen för att ta fram en detaljplan – en process som tar ungefär två år, säger Martin Ivarsson. Vi har många idéer om hur området kan utvecklas framöver, och utöver det självklara såsom utbyggd infrastruktur handlar det också mycket om ytor för både grön och social hållbarhet.


För mer information

Martin Ivarsson, Affärsutvecklare OBOS Sverige
Tel: 070-600 40 91

Anna Maria Lingmerth, Marknadschef OBOS Kärnhem
Tel: 0470-79 98 74

Ämnen

Kategorier

Regioner


OBOS är en av Nordens största bostadsutvecklare med nästan 500 000 medlemmar i Norge. Sedan starten 1927 har bolaget levererat över 150 000 sålda bostäder i Sverige och här verkar OBOS genom sina varumärken OBOS, Myresjöhus, SmålandsVillan och systerbolaget OBOS Kärnhem. Koncernens åtagande sträcker sig också till bostädernas kringliggande miljöer. Samhällsfastigheter för vård och omsorg, skolor och förskolor samt kommersiella byggnader ingår i våra projekt. Majoriteten av produktionen sker i egna fabriker i Myresjö, Vrigstad, Sundsvall och Sävsjö. Läs mer på www.obos.se

Kontakter

Ulrika Liiv

Ulrika Liiv

Presskontakt Kommunikationschef 010-434 17 82
Malin Fagerberg Wikström

Malin Fagerberg Wikström

Presskontakt Kommunikationsspecialist 0727366021

OBOS är en av Sveriges ledande bostadsutvecklare, med över 150 000 sålda bostäder sedan starten 1927.

Vi är en av Nordens största bostadsutvecklare. I Sverige verkar vi genom våra varumärken OBOS, Myresjöhus och SmålandsVillan. Vårt åtagande sträcker sig också till bostädernas kringliggande miljöer. Samhällsfastigheter för vård och omsorg, skolor och förskolor samt kommersiella byggnader ingår i våra projekt.

OBOS
Stationsvägen 6
570 13 Myresjö
Sverige