Pressmeddelande -

Cranberrydryck kan förebygga återkommande urinvägsinfektioner hos barn

En randomiserad studie ledd av ett team från mottagningen för pediatrisk nefrologi på A. Gemelli-sjukhuset i Rom med professor Pietro Ferrara i spetsen har publicerats i tidskriften Scandinavian Journal of Urology and Nephrology. Studien visar att dagligt intag av cranberrydryck signifikant minskar antalet återkommande fall av urinvägsinfektioner orsakade av kolibakterier hos barn. Cranberrydryck kan användas förebyggande och är en alternativ behandlingsmetod som bör övervägas, särskilt eftersom den kan minska beroendet av antibiotika.


Barn – en riskgrupp

Återkommande urinvägsinfektioner drabbar oftast kvinnor och äldre. Men även barn är särskilt utsatta för den här typen av infektion. Pojkar under tre månader som inte är omskurna är de som oftast drabbas (20,1 procent), men när barnen passerat ett år gäller inte längre det här förhållandet. Då är det i stället flickorna som är mest utsatta för återkommande urinvägsinfektioner. I och med den ökande efterfrågan på förebyggande behandlingar av urinvägsinfektion är cranberrydryck ett naturligt och mycket intressant alternativ.

Studiemetod: cranberrydryck kontra mjölksyrabakterier

Mellan juni 2005 och juli 2007 fick 84 flickor mellan 3 och 14 år med återkommande urinvägsinfektioner ingå i en studie vid mottagningen för pediatrisk nefrologi på A. Gemelli-sjukhuset i Rom. Urvalskriterierna var följande: Flickorna skulle ha haft minst en urinvägsinfektion året före studiens start och inte ha fått någon förebyggande antimikrobiell behandling. De som hade en anatomisk obstruktion och/eller deformerat urinrör eller nedsatt funktion i njurarna fick inte delta i studien.

Barnen delades in i tre grupper. Den första gruppen (G1) fick dagligen dricka 50 ml av en blandning gjord på cranberrydryck under sex månader. Den andra gruppen (G2) fick dricka en blandning av probiotika (mjölksyrabakterier) fem dagar i månaden under sex månader och den sista gruppen fungerade som kontrollgrupp (G3).

Inget av barnen hade tidigare druckit cranberrydryck eller produkter innehållande mjölksyrabakterier. Cranberrydryckblandningen på 50 ml motsvarade en dryck på 10 cl med 25 procent fruktinnehåll.

Studiens resultat: endast 5 fall av urinvägsinfektion hos de 27 barn som hade druckit cranberrydryck

Under de sex månader som studien pågick kunde man konstatera 34 fall av urinvägsinfektion. Dessa fall förekom med stor majoritet i grupperna G2 (11 fall av 26, eller 42,3 procent) och G3 (18 fall av 27 eller 48,1 procent). I gruppen G1 var däremot förekomsten mycket liten med bara 5 konstaterade fall av 27, eller 18,5 procent.

Dessa resultat tyder på en betydande minskning av risken för återkommande urinvägsinfektion i den grupp som fick dricka cranberrydryck, jämfört med den grupp som drack mjölksyrabakterier. Däremot kunde ingen betydande skillnad observeras mellan grupp G2 och G3.

Kolibakterien (Escherichia Coli) låg bakom infektionen i 85 procent av fallen, följd av Proteus mirabilis (13 procent) och Pseudomonas (2 procent).

Cranberries

Vaccinium macrocarpon är det cranberry som är känt för sina gynsamma effekter på urinvägssystemet. Det här bäret är fullt av de effektiva antioxidanterna proantocyanider (PAC) som gör det svårare för vissa bakterier att fastna på urinrörets slemhinnor. Cranberries är för övrigt den enda frukt som innehåller de här unika antioxidanterna.

Det intressanta med cranberrydryck

Professor Desgrandchamps som är kirurg på urologiavdelningen på sjukhuset i Saint-Louis i Paris säger:

– Cranberries är väldigt användbara när man vill förebygga urinvägsinfektion. För att man ska kunna desinficera en urinblåsa effektivt måste urinblåsan tömmas flera gånger om dagen. Det är därför som jag rekommenderar barn med återkommande blåskatarr att få i sig cranberries i form av cranberrydryck. Dessutom är det också bra om ungdomar, som ofta har problem med matsmältningen, varje morgon dricker ett glas cranberrydryck eftersom det sätter fart på magen.

Publikationen finns tillgänglig i sin helhet på Ocean Sprays pressavdelning.

Källa: Scandinavian Journal of Urology and Nephrology 2009, 1-4, iFirst article

Var hittar man Ocean Spray i Sverige?

I Sverige finns Ocean Sprays cranberrydrycker på fruktjuicehyllan i de stora livsmedelsaffärerna. Dryckerna innehåller inga konstgjorda färgämnen eller konserveringsmedel utan är 100 procent naturella. Den klassiska versionen som enbart är baserad på cranberryjuice finns även i en light-version. Dryckerna från Ocean Spray finns i följande smaker: Cranberry Classic, Classic Light, och Cranberry Pomegranate.

Presskontakt Ocean Spray i Sverige:

Edelman Stockholm

Håkan Jarlenius

Tel:  08-54545570

Mobil: 0708-275202

Mail: hakan.jarlenius@edelman.com

Ämnen

  • Friskvård

Kategorier

  • urinvägsinfektion
  • urinvägsbesvär
  • urinvägsproblem
  • cranberry
  • barns hälsa
  • hälsa

Om Ocean Spray

Ocean Spray är ett jordbrukskooperativ som ägs av mer än 700 cranberryodlare i USA och Kanada. Kooperativet grundades för 80 år sedan av tre cranberryodlare i Massachusetts och New Jersey. Ocean Spray var först med att framställa fruktjuice och juicedrycker i Nordamerika och är också det märke inom detta segment som det säljs mest av sedan 1981. Ocean Sprays omsättning var 2009 ungefär 2 miljarder dollar.