Ny vandringsled till de gamla gruvorna vid Siggebohyttan

Pressmeddelanden   •   Maj 26, 2020 13:34 CEST

​På Siggebohyttans bergsmansgård förbereder sig länsmuseet inför sommarsäsongen. I år har en vandringsled till det gamla gruvområdet intill bergsmansgården tagits fram. Längs vandringsleden, som är ett samarbete med länsstyrelsen, Västerås stift, med flera, finns skyltar som berättar om lämningarna längs leden. Den 9 juni inviger biskopen i Västerås stift, Mikael Mogren.

Hemester på länsmuseet i sommar

Nyheter   •   Maj 06, 2020 13:27 CEST

​I sommar vill länsmuseet slå ett slag för ”hemestern” och alla de historiskt intressanta platser som passar perfekt för en dagsutflykt. I vårt län finns massor av kulturmiljöer som berättar om länets rika och fascinerande historia, från forntiden och in i industrisamhället. Som en del i detta satsar museet extra mycket på de egna anläggningarna under sommarsäsongen.

​Anpassning av verksamheten vid Örebro läns museum med anledning av covid-19

Pressmeddelanden   •   Apr 22, 2020 16:53 CEST

Regeringen och dess myndigheter har med anledning av coronapandemin beslutat om ett antal åtgärder för att genom social distansering försöka dra ned på smittspridningens takt. Detta påverkar många verksamheter och hela samhället. Museer har fått stänga sina publika verksamheter eller dra ned på publika evenemang. Även Örebro läns museum påverkas.

Tillfällig satsning på inhemsk turism

Utrikesdepartementet avråder i nuläget från utrikes resor, åtminstone fram till mitten av juni månad. Det är inte osannolikt att den inhemska turismen kommer att öka med anledning av detta.

Länsmuseet planerar därför att under sommarsäsongen styra resurser till Arbetarmuseet Gråbo i Karlskoga och Siggebohyttans bergsmansgård, besökssmål som passar perfekt för turister från närområdet. Detta är en engångssatsning med anledning av det exceptionella läget. För att svara upp mot den efterfrågan som finns på museets kompetensområden och utbud sker också en satsning på att ta fram digitala alternativ.

Arbetsbrist

Under våren har efterfrågan på visningar, pedagogik och vandringsutställningar upphört. Ett helt årsverke beräknas utebli med anledning av pandemin. Prognosen är tillika dyster. Skolor och företag kan börja efterfråga museets erbjudanden till hösten, men mer troligt först nästa år. Länsmuseets ledning har därför fått kalla facken till en MBL-förhandling om arbetsbrist.

Länsmuseets ekonomi i ett längre perspektiv

Länsmuseets ekonomi började försämras redan 2019 då uppräkningen av anslaget var 1 % medan pris- och löneutvecklingen var dryga 2 %. År 2020 är uppskrivningen 0%. Effekten av att löner och priser ökar utan att anslaget skrivs upp blir en urholkning av museets resurser. Redan i år har motsvarande en tjänst försvunnit, något som före coronakrisen kunde pareras genom att använda sparade medel.

Om uppskrivningar av anslaget uteblir även kommande år förvärras den ekonomiska situationen ytterligare. Coronapandemin gör att museet nu måste tidigarelägga en anpassning av bemanning till befintliga ekonomiska ramar. 

Kontakt:

Hans Karlsson, styrelseordförande hans.karlsson@olm.se, 070-377 46 00

Birgitta Johansen, länsmuseichef/landsantikvarie birgitta.johansen@olm.se, 019-602 87 01

Örebro läns museum är en levande mötesplats för alla åldrar. Genom möte med konst och kulturhistoria vill vi att besökare ska få nya perspektiv på sig själva och omvärlden. Vi producerar utställningar på Örebro slott men även vandringsutställningar som turnerar i Örebro län. Museet erbjuder också visningar barnverksamhet, workshops, föreläsningar och mycket annat. Vi arbetar i hela Örebro län med bred kulturhistorisk kompetens inom områden som slöjd, kulturmiljö och arkeologi. Museet äger och driver också Siggebohyttans bergsmansgård utanför Nora, Gråbo arbetarmuseum i Karlskoga och Kullängsstugan i Askersund. Vi har stora samlingar av fotografier, konst och kulturhistoriska föremål som vi visar både i utställningar och på Digitalt Museum. Länsmuseibyggnaden på Engelbrektsgatan 3 är för närvarande stängd för renovering.

Regeringen och dess myndigheter har med anledning av coronapandemin beslutat om ett antal åtgärder för att genom social distansering försöka dra ned på smittspridningens takt. Detta påverkar många verksamheter och hela samhället. Museer har fått stänga sina publika verksamheter eller dra ned på publika evenemang. Även Örebro läns museum påverkas.

Läs vidare »

Vi flyttar våra konstsamlingar – snart klart!

Pressmeddelanden   •   Feb 25, 2020 07:07 CET

​När länsmuseet öppnar igen – om några år – så kommer konsten i samlingarna att kunna visas i utställningarna. Under tiden prioriteras arbetet med att ge samlingen på omkring 7000 verk bättre förvaringslokaler så att de inte riskerar att fara illa, men också för att höja säkerheten. Därför flyttas nu hela samlingen från källaren på Engelbrektsgatan 3 till föremålsmagasinen på Kaserngården 6.

Vad händer på länsmuseet i år?

Pressmeddelanden   •   Jan 15, 2020 16:41 CET

Fastän museibyggnaden är stängd ligger länsmuseet inte i träda! I år satsar vi ännu mer på att komma ut och bli synliga runt om i länet med utställningar, pedagogik och kulturmiljöarbete. Även det inre arbetet med samlingarna, digitalisering och museets kunskapsbas är prioriterat under året.

Konstsalongen "Länets konst" gör ett uppehåll

Nyheter   •   Dec 04, 2019 11:47 CET

Den populära konstsalongen Länets konst, har en lång historia på Örebro läns museum. Men nu när när länsmuseet på Engelbrektsgatan 3 är stängt för renovering blir det ett uppehåll. Under stängningen har museet inte tillgång till alternativa utställningslokaler då ytorna på Örebro slott är upptagna av fasta utställningar.

Nu klart för renovering och ombyggnation av länsmuseet

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2019 10:32 CET

Nu är det grönt ljus för igångsättning av renovering och ombyggnation av länsmuseet på Engelbrektsgatan 3 i centrala Örebro. Det är dels en genomgående renovering av huset som ska göras, dels åtgärder för att utveckla museiverksamheten.

Länsmuseet vill jobba för kulturarv som resurs i besöksnäringen

Pressmeddelanden   •   Okt 07, 2019 08:00 CEST

En liv på landsbygden intresserar allt fler. Vi behöver alla lära oss ett mer hållbart sätt att leva på. Alternativ till flyg och semester utomlands innebär minskad miljöpåverkan det kan också och öka jobbmöjligheterna i vårt län. Här finns ett rikt kulturarv och många sevärda, intressanta platser som kan locka många besökare. Och om platserna paketeras attraktivt kan besökarna bli ännu fler.

Ny historisk utställning om konsumtion

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2019 17:06 CEST

Snart öppnar länsmuseets nya utställning "Möjligheternas spegel, sinnenas begär" på Örebro slott. Utställningen handlar om tiden då vårt moderna sätt att konsumera fick fart, i början och mitten av 1800-talet. Med utställningen vill museet ge perspektiv på människan som konsumtionsvarelse? När blev våra identiteter baserade på köpandet av våra prylar?

Arkeologikonferens - metalldetektorbruk inom arkeologi och forskning

Pressmeddelanden   •   Sep 23, 2019 09:01 CEST

Örebro läns museum bjuder in till en arkeologikonferens med temat metalldetektorbruk inom arkeologi och forskning. Under senare år har intresset för metallsökning och bruket av metalldetektor ökat. Vi vill genom konferensen väcka samtal om användningen av metalldetektor inom arkeologin och samverkan mellan ideella, kulturmiljövården och forskarsamhället.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • magiriwha.aiudegdeegn@izoldcm.uiseyt
  • 0196028710
  • 073-8039533

Om Örebro läns museum

Museum för hela Örebro län

Örebro läns museum är en levande mötesplats för alla åldrar!
Genom möte med konst och kulturhistoria vill vi att besökare ska få nya perspektiv på sig själva och omvärlden. På museet finns utställningar, men vi erbjuder också barnverksamhet, workshops, föreläsningar och mycket annat. Vi arbetar i hela Örebro län med bred kulturhistorisk kompetens inom områden som slöjd, kulturmiljö och arkeologi. Vi har stora samlingar av konst och kulturhistoriska föremål som vi visar både i utställningar och på Digitalt Museum.