Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Länsmuseet vill jobba för kulturarv som resurs i besöksnäringen

Kunskapen om och sättet att leva på landsbygden intresserar allt fler människor. Vi behöver alla lära oss ett mer hållbart sätt att leva på. Genom att erbjuda alternativ till flygresor och semester utomlands kan vi hjälpa till att minska miljöpåverkan och även öka jobbmöjligheterna i vårt område. Vårt län har ett rikt kulturarv och många sevärda besöksmål och intressanta platser som kan locka många besökare. Om platserna paketeras attraktivt kan besökarna bli ännu fler.

Örebro läns museum har med hjälp av Leader Mellansjölandet inlett en förstudie för att undersöka möjligheter och intresse för att länka samman aktörer. I dialog med ideella föreningar, besöksmål och företagare med kulturarv som resurs, ska innehållet i de berättelser och aktiviteter som redan finns, utvecklas. Det långsiktiga målet är att stärka varandra för att på sikt göra platser och områden ännu mer attraktiva för besökare och öka bredden på utbudet.

”När nya perspektiv på välkända platser och händelser tas fram, kan de bredda målgruppen och främja bruket av kulturarv och kulturlandskap” säger Birgitta Elfström, projektledare för förstudien.

”Jag tror att vi tillsammans med aktörerna kommer att hitta nya berättelser, som knyter an till dagens samhällsfrågor. Det finns en mängd olika aktörer som sitter på fantastiskt stor kunskap och fakta kring sina platser. Det kan handla om kunskap om traditionella tekniker, fossilfria metoder för till exempel mathantering, textil, hantverk och småskaligt jord- och skogsbruk.”

I förstudien genomförs tre nätverksträffar under hösten 2019 och många mindre aktörer är redan aktiva och intresserade. Syftet med träffarna är att inspirera de tilltänkta aktörerna samt att kartlägga intresset och behoven. Tanken är att det sedan ska bli ett flerårigt projekt som i förlängningen kan permanentas.

Träffarna under hösten sker i

Lekhyttan, Lekhyttans gamla skola 30 oktober kl 17.00

Zinkgruvan, Knalla gruva 11 november kl 17.00

Lerbäck, hembygdsgården 19 november kl 17.00

Kontakt Örebro läns museum: Birgitta Elfström birgitta.elfstrom@olm.se 070-787 94 48

Vad är Leader Mellansjölandet? 

Mellansjölandet kallar vi landet mellan de stora sjöarna Hjälmaren, Vättern och Vänern. Området består av Askersund, Degerfors, Hallsberg, Kumla, Laxå, Lekeberg och Örebro kommun, samt en mindre del av Karlskoga. (Östervik och Villingsberg).

LEADER är en metod inom EU, där olika aktörer på landsbygden samarbetar för att utveckla sin hembygd och stärka landsbygdens ekonomi. Det lokala trepartnerskapet - den ideella sektorn (t ex föreningar och byalag), den privata sektorn (företag) och den offentliga sektorn (oftast kommunen) - är grunden för samarbetet. Dessa tre sektorer har representanter i LEADERs styrelse som kallas LAG (Local Action Group). LEADER kallas ibland för Lokal Ledd Utveckling, LLU.

Ämnen

Kategorier

Regioner


Örebro läns museum är en levande mötesplats för alla åldrar. Genom möte med konst och kulturhistoria vill vi att besökare ska få nya perspektiv på sig själva och omvärlden. Vi producerar utställningar på Örebro slott men även vandringsutställningar som turnerar i Örebro län. Museet erbjuder också visningar barnverksamhet, workshops, föreläsningar och mycket annat. Vi arbetar i hela Örebro län med bred kulturhistorisk kompetens inom områden som slöjd, kulturmiljö och arkeologi. Museet äger och driver också Siggebohyttans bergsmansgård utanför Nora, Gråbo arbetarmuseum i Karlskoga och Kullängsstugan i Askersund. Vi har stora samlingar av fotografier, konst och kulturhistoriska föremål som vi visar både i utställningar och på Digitalt Museum. Länsmuseibyggnaden på Engelbrektsgatan 3 är för närvarande stängd för renovering.

Kontakter

Maria Uddén

Maria Uddén

Presskontakt Kommunikationschef 0196028710

Museum för hela Örebro län

Örebro läns museum är en levande mötesplats för alla åldrar!
Genom möte med konst och kulturhistoria vill vi att besökare ska få nya perspektiv på sig själva och omvärlden. På museet finns utställningar, men vi erbjuder också barnverksamhet, workshops, föreläsningar och mycket annat. Vi arbetar i hela Örebro län med bred kulturhistorisk kompetens inom områden som slöjd, kulturmiljö och arkeologi. Vi har stora samlingar av konst och kulturhistoriska föremål som vi visar både i utställningar och på Digitalt Museum.