Gå direkt till innehåll
Sökandet efter den medeltida kungsgården i Nora fortsätter

Pressmeddelande -

Sökandet efter den medeltida kungsgården i Nora fortsätter

Örebro läns museum kommer i början av maj att genomföra en så kallad georadarundersökning av några markavsnitt i Husby, vid Norasjön. Undersökningen är en del i museets arbete med att söka efter en möjlig kungsgård från tidig medeltid, som man tror kan ha legat på platsen.

Under hösten 2023 genomförde länsmuseet ett metallsökningsprojekt på platsen, tillsammans med Sveriges Metallsökarförening med stöd av Allan Wetterholms stiftelse. Metalldetekteringen gav inte några tidigmedeltida fynd men däremot två silvermynt och del av ett dräktspänne från vikingatid, vilket gör platsen intressant för vidare undersökningar.

Med georadar kan man se lämningar under markytan utan att gräva, och sådant som inte hittas med metalldetektorer. Det kan till exempel vara byggnadsstrukturer, diken, rännor eller brunnar. Man kan också undersöka mycket större områden än vid utgrävningar.

Efter att maskinen körts i fält analyseras resultatet med en särskild programvara, som visar de strukturer som framträtt i marken. Att förstå det som visas kräver många års erfarenhet och Pär Karlsson från georadarföretaget Astacus, som länsmuseet har anlitat för denna undersökning, har 10 000 timmars erfarenhet av arbete med georadar.

– Jag tycker att projektet är jättespännande. Att försöka förstå den tidiga, extensiva järnframställningen och hur den har påverkat landskapet, är förvånansvärt outforskat, säger Pär.

Örebro läns museum har beställt en genomsökning av 50 000 kvm, vilket med svenska mått mätt, är en jättestor undersökning. Topp 5 i Sverige! Nyckeln till framgång med georadar är att välja sökområdena strategiskt.

– Arkeologins ständiga dilemma är att man kan lyckas missa allt, även om man har massor av provschakt. Men med georadar kan man jobba med helt andra ytor, och då ökar också chansen att hitta rätt. Har man tur så prickar man precis det man är intresserad av.

Resultatet av undersökningen beräknas vara klart under sommaren och då får vi veta vad marken i Husby döljer.

Kontaktperson:
Pamela Reynold
070-604 16 00

Ämnen

Kategorier

Regioner


Örebro läns museum är en levande mötesplats för alla åldrar. Genom möte med konst och kulturhistoria vill vi att besökare ska få nya perspektiv på sig själva och omvärlden. Vi producerar utställningar på Örebro slott men även vandringsutställningar som turnerar i Örebro län. Museet erbjuder också visningar barnverksamhet, workshops, föreläsningar och mycket annat. Vi arbetar i hela Örebro län med bred kulturhistorisk kompetens inom områden som slöjd, kulturmiljö och arkeologi. Museet äger och driver också Siggebohyttans bergsmansgård utanför Nora, Gråbo arbetarmuseum i Karlskoga och Kullängsstugan i Askersund. Vi har stora samlingar av fotografier, konst och kulturhistoriska föremål som vi visar både i utställningar och på Digitalt Museum. Länsmuseibyggnaden på Engelbrektsgatan 3 är för närvarande stängd för renovering.

Kontakter

Elin Henningsson

Elin Henningsson

Kommunikatör Örebro läns museum 0196028723

Relaterat innehåll

Museum för hela Örebro län

Örebro läns museum är en levande mötesplats för alla åldrar!
Genom möte med konst och kulturhistoria vill vi att besökare ska få nya perspektiv på sig själva och omvärlden. På museet finns utställningar, men vi erbjuder också barnverksamhet, workshops, föreläsningar och mycket annat. Vi arbetar i hela Örebro län med bred kulturhistorisk kompetens inom områden som slöjd, kulturmiljö och arkeologi. Vi har stora samlingar av konst och kulturhistoriska föremål som vi visar både i utställningar och på Digitalt Museum.