Gå direkt till innehåll
Elever som deltar i spelet Sensationella gravfynd från plaståldern - en framtidsexpedition. Fotograf: Nina Hellström
Elever som deltar i spelet Sensationella gravfynd från plaståldern - en framtidsexpedition. Fotograf: Nina Hellström

Pressmeddelande -

Vad händer på länsmuseet i år?

Fastän museibyggnaden är stängd ligger länsmuseet inte i träda! I år satsar vi ännu mer på att komma ut och bli synliga runt om i länet med utställningar, pedagogik och kulturmiljöarbete. Även det inre arbetet med samlingarna, digitalisering och museets kunskapsbas är prioriterat under året.

Örebro läns museum fick under slutet av förra året ett efterlängtat besked om att processen mot ett nyrenoverat och förbättrat museihus kommer att ta sin början under 2020. En liten tillbakablick på 2019 ger också vid handen att publikintresset för museet är stort trots att museibyggnaden på Engelbrektsgatan 3 är stängd. Antalet besökare har ökat med ca 20% sedan 2018 och det är både besöken på slottet men också på Siggebohyttan och Gråbo som bidragit till detta.

På slottet invigdes i oktober 2019 utställningen Möjligheternas spegel, sinnenas begär. Det är en permanent utställning som med hjälp av föremål från samlingarna och exempel från länet berättar om det tidiga 1800-talet och den tiden då vårt konsumtionssamhälle uppstod. Därmed är museets lokaler på slottet fyllda, det finns inte någon möjlighet att ha tillfälliga utställningar där. I stället kommer museet att ge sig ut på vägarna och bli ännu mera synligt runt om i Örebro län.

Bara för att utställningarna på slottet är invigda och klara innebär det inte att de inte kommer att hitta nya användningsområden och utvecklas. Knutet till Möjligheternas spegel, sinnenas begär kommer den som är nyfiken på 1800-talet att genom info på hemsidan och en folder att kunna få tips på miljöer att besöka runt om i länet. Det kan vara herrgårdar, parker eller andra miljöer som kom till under empir-tiden och som berättar om utvecklingen under 1800-talets första hälft. Många av länets hembygdsföreningar har föremål från samma tid och de kommer också att bjudas in att utifrån sina egna samlingar och förutsättningar göra små utställningar utifrån de teman som finns med i Möjligheternas spegel, fast på plats på sin hembygdsgård.

Vad gäller utställningen Barnet i tornet – Jan Håfström på Örebro slott kommer publikarbetet fortgå med bättre anpassning av publikens behov av tillgänglighet och interaktion samt med en utställningskatalog.

En skolpedagogisk satsning är framtidsexpeditionen Sensationella gravfynd från plaståldern som är ett spännande interaktiv utställning/ pedagogiskt program som lyfter frågor om hållbarhet, klimat och miljö. Siktet är inställt på människans förmåga att tänka nytt och samarbeta. Förutom att eleverna får lösa problem, göra en arkeologisk framtidsutgrävning och tänka kreativt så möter de här också dagsaktuell forskning med ett brett hållbarhetsperspektiv. Sensationella gravfynd från plaståldern är ett mobilt program och uppsöker klasserna på deras skolor.

Vandringsutställningar har sedan ett par år tillbaka varit ett viktigt inslag i utställningsverksamheten. Under 2020 kommer tre utställningar att fortsätta vandra runt i länet, det är Finland finns inom mig med fotografier av Agnes Thor, Fyndet samt Var hör jag hemma – vad anslagstavlor berättar om Örebro län.

Museets samlingar är också i fokus. Redan under hösten var det full fart med flytt av hela konstsamlingen, vilken kommer att slutföras under året. Det är en stor satsning på åtgärder för att öka kvalitén på den förebyggande vården och säkerheten, samtidigt innebär den också förbättrad tillgänglighet till museets konst. I och med flytten in i de nya magasinen genomgår samlingen nämligen en inventering där kataloguppgifter och dokumentation ses över för att den ska kunna vara sökbar på Digitalt museum i sin helhet.

Under sommarsäsongen kommer som vanligt Siggebohyttans bergsmansgård att hållas öppen och fyllas med visningar och programverksamhet. Nytt för i år är en vandringsstig som med hjälp av informationsskyltar tar med besökaren i landskapet och visar spåren i mark och skog efter bergshanteringen – förutsättningen och bakgrunden till välståndet på bergsmansgården. 

Vi ser fram mot ett givande arbetsår med nya utmaningar och spännande museihändelser!

Kontakt:

Maria Uddén, kommunikationschef maria.udden@olm.se, 019-602 87 10

Siggebohyttan med omgivningar. Fotograf: ÖLM/Ing-Marie Nilsson-Tarkkanen

Ämnen

Taggar

Regions


Örebro läns museum är en levande mötesplats för alla åldrar. Genom möte med konst och kulturhistoria vill vi att besökare ska få nya perspektiv på sig själva och omvärlden. Vi producerar utställningar på Örebro slott men även vandringsutställningar som turnerar i Örebro län. Museet erbjuder också visningar barnverksamhet, workshops, föreläsningar och mycket annat. Vi arbetar i hela Örebro län med bred kulturhistorisk kompetens inom områden som slöjd, kulturmiljö och arkeologi. Museet äger och driver också Siggebohyttans bergsmansgård utanför Nora, Gråbo arbetarmuseum i Karlskoga och Kullängsstugan i Askersund. Vi har stora samlingar av fotografier, konst och kulturhistoriska föremål som vi visar både i utställningar och på Digitalt Museum. Länsmuseibyggnaden på Engelbrektsgatan 3 är för närvarande stängd för renovering.

Presskontakt

Maria Uddén

Maria Uddén

Presskontakt Kommunikationschef 0196028710