Skip to content
Neurorehabsektionen - Mottagning och avdelning 96 gemensamt
Neurorehabsektionen - Mottagning och avdelning 96 gemensamt

Blog post -

Behovsinventering på Rehabiliteringsmedicinska kliniken, USÖ, med hjälp av projekt Smarta äldre

Hur kan vi möta patienters behov och hitta lösningar till dessa som gynnas självständighet under vårdtiden och förbereder för ett liv hemma? Det var dagens övergripande frågeställning när ett 30-tal medarbetare från Rehabiliteringsmedicinska kliniken samlades för att tillsammans med Smarta äldre spåna idéer och lösningsförslag.

Önskemålen från kliniken var att få fram konkreta behov och idéer - både på kort och på lång sikt, samt att sortera dessa utifrån prioriteringsmatrisen "effekt & insats". Otroligt många behov, idéer och lösningar presenterades under eftermiddagen, utifrån "vem är patient hos oss, vilka insatser kan göras för individen och för de närstående och hur kan insatser gentemot omgivningen lösas?"

Nu hoppas vi naturligtvis på att flera av förslagen verkställs, så att det blir någon skillnad. Vi hoppas också att fler kliniker, enheter, mottagningar och avdelningar ska nappa på tillvägagångssättet och vilja genomföra liknade workshops i syfte att förbättra utifrån behov!

För att läsa mer om Smarta äldre, se smartaaldre.se

Subjects

Tags

Press contacts

Christina Åhlstedt

Christina Åhlstedt

Press contact VD/Presskontakt +46 (0)70 619 77 49

Vi hjälper företag och organisationer med framtidssäkrande innovationer.

Alfred Nobel Science Park är plattformen för utvecklingsprojekt som gynnar regionen. Här samverkar näringsliv, akademi och samhälle och vi erbjuder projekt med såväl regional som nationell och internationell spridning.

Branschöverskridande samarbeten mellan samhälle, näringsliv och forskning är innovationens framtid. Utmaningen kan vara att hitta rätt samarbete. Vi på Alfred Nobel Science Park ger parterna bättre förutsättningar att hitta rätt. Vi är en bra kontakt mellan näringsliv och universitet. Mellan forskning och företag.

Vi kan också bidra med ett brett nätverk och hög kompetens inom specifika områden. Vi erbjuder möjligheter till kontorsplats, labbmiljö, Science Arena etc, allt utifrån kundens behov och önskemål.

Nuvarande spetsområden är inom Hälsa, Intelligenta system och Avancerad tillverkning. Artificiell intelligens (AI) är en tvärsektoriell kompetens. Ju närmare skärningspunkterna mellan spetsområdena man
kommer, samt ju mer AI som kan tillämpas, desto högre prioritet.

Alfred Nobel Science Park
Fakultetsgatan 1
702 81 Örebro
Sverige