Blog post -

Behovsinventering på Rehabiliteringsmedicinska kliniken, USÖ, med hjälp av projekt Smarta äldre

Hur kan vi möta patienters behov och hitta lösningar till dessa som gynnas självständighet under vårdtiden och förbereder för ett liv hemma? Det var dagens övergripande frågeställning när ett 30-tal medarbetare från Rehabiliteringsmedicinska kliniken samlades för att tillsammans med Smarta äldre spåna idéer och lösningsförslag.

Önskemålen från kliniken var att få fram konkreta behov och idéer - både på kort och på lång sikt, samt att sortera dessa utifrån prioriteringsmatrisen "effekt & insats". Otroligt många behov, idéer och lösningar presenterades under eftermiddagen, utifrån "vem är patient hos oss, vilka insatser kan göras för individen och för de närstående och hur kan insatser gentemot omgivningen lösas?"

Nu hoppas vi naturligtvis på att flera av förslagen verkställs, så att det blir någon skillnad. Vi hoppas också att fler kliniker, enheter, mottagningar och avdelningar ska nappa på tillvägagångssättet och vilja genomföra liknade workshops i syfte att förbättra utifrån behov!

För att läsa mer om Smarta äldre, se smartaaldre.se

Subjects

  • Research

Categories

  • hälsa

Contacts

Christina Åhlstedt

Press contact VD/Presskontakt +46 (0)70 619 77 49