Skip to content
Kjell Fagerström och Paul Wooldridge visar hur man genomför ett stabilt viloläge
Kjell Fagerström och Paul Wooldridge visar hur man genomför ett stabilt viloläge

Blog post -

HLR - kunskaper för att kunna rädda liv!

HLR - kunskaper för att kunna rädda liv!

Under tisdagseftermiddagen ägnade sig medarbetarna på Alfred Nobel Science Park åt teori och praktik inom området Hjärt- och lungräddning. Att ha kunskaper som kan rädda liv ger en trygghet om olyckan skulle vara framme, oavsett om det sker på jobbet eller på fritiden.

Under eftermiddagen fick alla öva praktiskt på både dockor och på varandra. HLR omfattar såväl kompressioner och inblåsningar som att kunna hantera en hjärtstartare, att snabbt kunna kontakta 112 och samtidigt ge instruktioner till någon annan. Dessutom övades det på hur man ska göra när/om någon sätter i halsen och hur man placerar en medvetslös person i stabilt sidoläge. 

"Det var verkligen värdefullt att känna hur hårt man skulle göra kompressionerna, jag hade definitivt gjort för löst utan den här kursen", sade en av deltagarna och flera andra höll med.

En annorlunda och mycket viktig eftermiddag som fler borde genomföra - minst en gång om året. Det kommer vi att göra - för medarbetarnas och andra människors säkerhet.

Läs mer Svenska Rådet för Hjärt- och lungräddning om du också vill öka dina kunskaper!

Subjects

Categories

Press contacts

Christina Åhlstedt

Christina Åhlstedt

Press contact VD/Presskontakt +46 (0)70 619 77 49

Vi hjälper företag och organisationer med framtidssäkrande innovationer.

Alfred Nobel Science Park är plattformen för utvecklingsprojekt som gynnar regionen. Här samverkar näringsliv, akademi och samhälle och vi erbjuder projekt med såväl regional som nationell och internationell spridning.

Branschöverskridande samarbeten mellan samhälle, näringsliv och forskning är innovationens framtid. Utmaningen kan vara att hitta rätt samarbete. Vi på Alfred Nobel Science Park ger parterna bättre förutsättningar att hitta rätt. Vi är en bra kontakt mellan näringsliv och universitet. Mellan forskning och företag.

Vi kan också bidra med ett brett nätverk och hög kompetens inom specifika områden. Vi erbjuder möjligheter till kontorsplats, labbmiljö, Science Arena etc, allt utifrån kundens behov och önskemål.

Nuvarande spetsområden är inom Hälsa, Intelligenta system och Avancerad tillverkning. Artificiell intelligens (AI) är en tvärsektoriell kompetens. Ju närmare skärningspunkterna mellan spetsområdena man
kommer, samt ju mer AI som kan tillämpas, desto högre prioritet.

Alfred Nobel Science Park
Fakultetsgatan 1
702 81 Örebro
Sverige