Skip to content
Teknikcollegeelever inspireras av miljön i forsknings- och innovationslägenheten!

Blog post -

Teknikcollegeelever inspireras av miljön i forsknings- och innovationslägenheten!

Genom ett besök på Ängen inspirerar vi unga kreativa killar och tjejer att hitta lösningar på problem och behov i äldre och funktionsnedsattas hemmiljö. Samarbete med Teknikcollege, Örebro universitet och Robotdalen i syfte att låta unga teknikcollegestuderande komma med lösningar och idéer som ska underlätta i vardagen, baserad på verkliga behov och önskningar hos äldre och/eller funktionsnedsatta.

Hälsa, vård och omsorg är ett av Alfred Nobel Science Parks profil- och kompetensområden, där vi bl a arbetar aktivt för att underlätta och möjliggöra för produkter, system och innovationer att komma till nytta hos slutanvändarna. Forsknings- och innovationslägenheten är en miljö där det sker såväl exponering som forskning och utveckling av produkter, system och lösningar. Vi har många företag kopplade till oss idag, men fler är välkomna! Samarbetet på det här området sker tillsammans med Örebro kommun, Region Örebro län och Örebro universitet.

Subjects

Categories

Press contacts

Christina Åhlstedt

Christina Åhlstedt

Press contact VD/Presskontakt +46 (0)70 619 77 49

Vi hjälper företag och organisationer med framtidssäkrande innovationer.

Alfred Nobel Science Park är plattformen för utvecklingsprojekt som gynnar regionen. Här samverkar näringsliv, akademi och samhälle och vi erbjuder projekt med såväl regional som nationell och internationell spridning.

Branschöverskridande samarbeten mellan samhälle, näringsliv och forskning är innovationens framtid. Utmaningen kan vara att hitta rätt samarbete. Vi på Alfred Nobel Science Park ger parterna bättre förutsättningar att hitta rätt. Vi är en bra kontakt mellan näringsliv och universitet. Mellan forskning och företag.

Vi kan också bidra med ett brett nätverk och hög kompetens inom specifika områden. Vi erbjuder möjligheter till kontorsplats, labbmiljö, Science Arena etc, allt utifrån kundens behov och önskemål.

Nuvarande spetsområden är inom Hälsa, Intelligenta system och Avancerad tillverkning. Artificiell intelligens (AI) är en tvärsektoriell kompetens. Ju närmare skärningspunkterna mellan spetsområdena man
kommer, samt ju mer AI som kan tillämpas, desto högre prioritet.

Alfred Nobel Science Park
Fakultetsgatan 1
702 81 Örebro
Sverige