Skip to content
Per Gennel från Tunstall inspirerar kring g dagens och morgondagens digitala trygghetslösningar.
Per Gennel från Tunstall inspirerar kring g dagens och morgondagens digitala trygghetslösningar.

Blog post -

Tunstall levererar helheten!

Som enda aktör i världen med digitala trygghetslarm utmärker sig Tunstall på världskartan!

Sedan starten 1957 i England har förtaget vuxit till att numera finnas i 30 länder, med ca 3 miljoner användare. I Sverige finns ca 70 000 anslutna larm spridda över 150 av landets 280 kommuner. Varje dygn kommer mellan 10 000 och 11 000 larm till centralen, som finns i Örebro. 

Att leverera en helhet omfattas bl a av mobila trygghetslarm, mobilt IT-stöd, elektroniska nycklar, digital tillsyn och telehealth. Allt för att skapa en tryggare och mer självständig vardag för äldre och funktionsnedsatta. men också för personal och anhöriga. Att kunna kommunicera inom och mellan system samt mellan olika aktörer är något som efterfrågas alltmer och trycket på framtidens system och möjligheterna att interagera och applicera dessa tekniker i vårdmiljön är hårt. 

"Det ska vara lätt att applicera system inom vården" säger Per och fortsätter "här är forsknings- och innovationslägenheten på Ängen väldigt bra för att kunna visa hur teknik funderar. Här är ett bra exempel på hur man kan samarbeta över gränserna och det är ju det som är viktigt, att börja tidigt för att få med hela kedjan, från privat till kommunal och regional nivå". 

Att användarna är och ska vara i centrum är en viktig aspekt och det gäller att lyssna in var de befinner sig rent teknikmässigt. Vanan att använda teknik blir mer och mer självklar och ju mer man kan desto mer kan man vara involverad i allt som händer i ens dagliga liv. 

Från smarta produkter till smarta hem till smarta kvarter. Det gäller att hänga med i utvecklingen - AI (Artificiell Intelligens) är här för att supporta vår hälsa!

För kontakt med Tunstall: per.gennel@tunstallnordic.com
För kontakt med Alfred Nobel Science Park och området Hälsa vård och omsorg: ingela@alfrednobelsp.se

Subjects

Tags

Press contacts

Christina Åhlstedt

Christina Åhlstedt

Press contact VD/Presskontakt +46 (0)70 619 77 49

Vi hjälper företag och organisationer med framtidssäkrande innovationer.

Alfred Nobel Science Park är plattformen för utvecklingsprojekt som gynnar regionen. Här samverkar näringsliv, akademi och samhälle och vi erbjuder projekt med såväl regional som nationell och internationell spridning.

Branschöverskridande samarbeten mellan samhälle, näringsliv och forskning är innovationens framtid. Utmaningen kan vara att hitta rätt samarbete. Vi på Alfred Nobel Science Park ger parterna bättre förutsättningar att hitta rätt. Vi är en bra kontakt mellan näringsliv och universitet. Mellan forskning och företag.

Vi kan också bidra med ett brett nätverk och hög kompetens inom specifika områden. Vi erbjuder möjligheter till kontorsplats, labbmiljö, Science Arena etc, allt utifrån kundens behov och önskemål.

Nuvarande spetsområden är inom Hälsa, Intelligenta system och Avancerad tillverkning. Artificiell intelligens (AI) är en tvärsektoriell kompetens. Ju närmare skärningspunkterna mellan spetsområdena man
kommer, samt ju mer AI som kan tillämpas, desto högre prioritet.

Alfred Nobel Science Park
Fakultetsgatan 1
702 81 Örebro
Sverige