Skip to content

Kan vi stärka offentlig sektors innovationsförmåga genom misslyckanden? Ja, om vi lär av dem!

Event date 14 June 2018 13:00 – 15:30

Location Tid: Torsdagen den 14 juni kl. 13.00 - ca 15.30 (en enklare lunch serveras kl 12.30). Plats: Kulturhuset, Stockholm. Hitta hit

Vinnova bjuder in till diskussion och besök vid Museum of Failure

Är du innovatör? Jobbar du med innovationer? Är du intresserad av såväl lyckade som misslyckade innovationer? Vill du diskutera hur man kan lyckas och hur man kan lära av misstagen?

Välkommen till Vinnovas event på Museum of Failure.

The Museum of Failure är en fysisk samling av intressanta misslyckade innovationer som på ett icke-konventionellt sätt sprider forskningskunskaper om misstagens viktiga roll för innovation. Det är framtidssyftande genom ambitionen att ingjuta mod i organisationer och medarbetare för att få dem att våga försöka.

Om du har tillfälle, passa på att inspireras, diskutera kanske hitta nya lösningar på ett tidigare misslyckande.

Unikt tillfälle att besöka "Museum of Failure" 

Subjects

Tags

Press contacts

Christina Åhlstedt

Christina Åhlstedt

Press contact VD/Presskontakt +46 (0)70 619 77 49

Vi hjälper företag och organisationer med framtidssäkrande innovationer.

Alfred Nobel Science Park är plattformen för utvecklingsprojekt som gynnar regionen. Här samverkar näringsliv, akademi och samhälle och vi erbjuder projekt med såväl regional som nationell och internationell spridning.

Branschöverskridande samarbeten mellan samhälle, näringsliv och forskning är innovationens framtid. Utmaningen kan vara att hitta rätt samarbete. Vi på Alfred Nobel Science Park ger parterna bättre förutsättningar att hitta rätt. Vi är en bra kontakt mellan näringsliv och universitet. Mellan forskning och företag.

Vi kan också bidra med ett brett nätverk och hög kompetens inom specifika områden. Vi erbjuder möjligheter till kontorsplats, labbmiljö, Science Arena etc, allt utifrån kundens behov och önskemål.

Nuvarande spetsområden är inom Hälsa, Intelligenta system och Avancerad tillverkning. Artificiell intelligens (AI) är en tvärsektoriell kompetens. Ju närmare skärningspunkterna mellan spetsområdena man
kommer, samt ju mer AI som kan tillämpas, desto högre prioritet.

Alfred Nobel Science Park
Fakultetsgatan 1
702 81 Örebro
Sverige