Skip to content
Workshop med Epiroc den 15 december.
Workshop med Epiroc den 15 december.

Välkommen till en workshop med Epiroc 15 december kl 9-10.30

Event date 15 December 2020 09:00 – 10:00

Location Digitalt via Teams. Anslutningslänk skickas ut efter genomförd anmälan.

Vi gör en djupdykning i hur man designar säkra autonoma maskiner

AGENDA

Hur designar man maskiner som samverkar i en så kallad "flotta"? Hur ser man till att fordonen kör rätt och arbetar säkert?” Det här är ett par av de frågor som Ola Pettersson, Manager Platform Development, Epiroc Rock Drills, kommer att prata om under den första delen av workshopen.

Ett viktigt ledord i arbetet med autonoma maskiner är förstås digitaliseringen och hur den kan vara till hjälp vid test.

DEL I - Ola om simuleringar och automattester

Epiroc tillverkar autonoma borriggar och lastare för gruvindustrin. En av de viktigaste anledningarna till att införa autonoma maskiner i gruvorna är att öka säkerheten. Men hur säkerställer vi att maskinerna är säkra? I presentationen kommer Ola att prata om:

  • Utmaningar vid systemtest av hela flottor av autonoma maskiner.
  • Hur simulering och automattester både kan minska utvecklingstiden och öka säkerheten.

Ola B Petterson, Epiroc Rock Drills AB

Ola, som bl a har doktorerat inom artificiell intelligens (AI) vid Örebro universitet, ansvarar idag för automationsplattformen som finns i nästan alla Epirocs maskiner. Han är ofta engagerad i olika forskningsprojekt tillsammans med universiteten.

DEL II - Vi diskuterar utmaningar och möjligheter tillsammans med Epiroc, Volvo CE samt ytterligare ett aktuellt högaktuellt techbolag.

Den huvudsakliga frågeställningen kommer att vara:

"Hur kan digitaliseringen hjälpa till vid testning?"

Kontakt:
Pär Lundström, par@alfrednobelsp.se 
Ola B Pettersson, ola.b.pettersson@epiroc.com

Subjects

Tags

Press contacts

Christina Åhlstedt

Christina Åhlstedt

Press contact VD/Presskontakt +46 (0)70 619 77 49

Vi hjälper företag och organisationer med framtidssäkrande innovationer.

Alfred Nobel Science Park är plattformen för utvecklingsprojekt som gynnar regionen. Här samverkar näringsliv, akademi och samhälle och vi erbjuder projekt med såväl regional som nationell och internationell spridning.

Branschöverskridande samarbeten mellan samhälle, näringsliv och forskning är innovationens framtid. Utmaningen kan vara att hitta rätt samarbete. Vi på Alfred Nobel Science Park ger parterna bättre förutsättningar att hitta rätt. Vi är en bra kontakt mellan näringsliv och universitet. Mellan forskning och företag.

Vi kan också bidra med ett brett nätverk och hög kompetens inom specifika områden. Vi erbjuder möjligheter till kontorsplats, labbmiljö, Science Arena etc, allt utifrån kundens behov och önskemål.

Nuvarande spetsområden är inom Hälsa, Intelligenta system och Avancerad tillverkning. Artificiell intelligens (AI) är en tvärsektoriell kompetens. Ju närmare skärningspunkterna mellan spetsområdena man
kommer, samt ju mer AI som kan tillämpas, desto högre prioritet.

Alfred Nobel Science Park
Fakultetsgatan 1
702 81 Örebro
Sverige