Skip to content

Workshop för att utforma testbädden för äldre och funktionsnedsatta, inom området för Hälsa, vård och omsorg.

Event date 30 May 2017 13:00 – 16:00

Location Östra Mark Konferensgård Örebro universitet

Hur utformar man en verksamhet där idéer och innovationer kan skapas i samverkan mellan innovatörer, äldre och funktionsnedsatta, medarbetare inom hälsa- och sjukvård och äldreomsorg samt aktörer inom innovationssystemet? Under en em samlar vi utvalda personer till en workshop med målet att presentera ett upplägg på samarbete som tar hänsyn till alla målgrupper.

Subjects

Tags

Press contacts

Christina Åhlstedt

Christina Åhlstedt

Press contact VD/Presskontakt +46 (0)70 619 77 49

Vi hjälper företag och organisationer med framtidssäkrande innovationer.

Alfred Nobel Science Park är plattformen för utvecklingsprojekt som gynnar regionen. Här samverkar näringsliv, akademi och samhälle och vi erbjuder projekt med såväl regional som nationell och internationell spridning.

Branschöverskridande samarbeten mellan samhälle, näringsliv och forskning är innovationens framtid. Utmaningen kan vara att hitta rätt samarbete. Vi på Alfred Nobel Science Park ger parterna bättre förutsättningar att hitta rätt. Vi är en bra kontakt mellan näringsliv och universitet. Mellan forskning och företag.

Vi kan också bidra med ett brett nätverk och hög kompetens inom specifika områden. Vi erbjuder möjligheter till kontorsplats, labbmiljö, Science Arena etc, allt utifrån kundens behov och önskemål.

Nuvarande spetsområden är inom Hälsa, Intelligenta system och Avancerad tillverkning. Artificiell intelligens (AI) är en tvärsektoriell kompetens. Ju närmare skärningspunkterna mellan spetsområdena man
kommer, samt ju mer AI som kan tillämpas, desto högre prioritet.

Alfred Nobel Science Park
Fakultetsgatan 1
702 81 Örebro
Sverige