Skip to content
Ella Kolkowska, forskare Hndelshögskolan Örebro universitet.
Ella Kolkowska, forskare Hndelshögskolan Örebro universitet.

News -

Användarinvolvering- vad ger det för alla inblandade?

I slutet av vecka tre arrangerade Smarta äldre ett seminarium med fokus ” Användarinvolvering- vad ger det för alla inblandade?”. Cirka 30 deltagare fick lyssna till hur den appbaserad trygghets-och kommunikationslösningen iHug utvecklats i nära samarbete med användare (fem äldre personer och deras anhöriga). Forskaren Ella Kolkowska, från Handelshögskolan vid Örebro universitet, berättade om hur hon, via användbarhetstester, utvärderat appen under ca fyra månaders tid, då testpersonerna haft iHug hemma hos sig.

Patrik Lemner, vd på företaget Cloudenabler och grundare till iHug, berättade om hur han tagit fram appen utfirån ett eget upplevt behov av att få kontakt och kommunicera enklare med sin styvfar. Han berättade också om hur de under tidens gång anpassat appen utifrån användarnas behov och önskemål.

Smarta äldres roll i detta case har varit att hitta testpersoner, forskarkompetens samt sprida resultatet. 
Att i ett tidigt skede hitta och involvera slutanvändarna har visat sig ge ett bättre resultat samtidigt som man sparar resurser i form av såväl tid som pengar.

Är du intresserad av att veta mer om iHug? www.ihug.se

Vill du veta mer om Smarta äldre och hur vi jobbar?
Kontakta Ingela Ernestam, Alfred Nobel Science park
e-post: ingela@alfrednobelsp.se

mobil: 070-899 06 03

Subjects

Tags

Press contacts

Christina Åhlstedt

Christina Åhlstedt

Press contact VD/Presskontakt +46 (0)70 619 77 49

Vi hjälper företag och organisationer med framtidssäkrande innovationer.

Alfred Nobel Science Park är plattformen för utvecklingsprojekt som gynnar regionen. Här samverkar näringsliv, akademi och samhälle och vi erbjuder projekt med såväl regional som nationell och internationell spridning.

Branschöverskridande samarbeten mellan samhälle, näringsliv och forskning är innovationens framtid. Utmaningen kan vara att hitta rätt samarbete. Vi på Alfred Nobel Science Park ger parterna bättre förutsättningar att hitta rätt. Vi är en bra kontakt mellan näringsliv och universitet. Mellan forskning och företag.

Vi kan också bidra med ett brett nätverk och hög kompetens inom specifika områden. Vi erbjuder möjligheter till kontorsplats, labbmiljö, Science Arena etc, allt utifrån kundens behov och önskemål.

Nuvarande spetsområden är inom Hälsa, Intelligenta system och Avancerad tillverkning. Artificiell intelligens (AI) är en tvärsektoriell kompetens. Ju närmare skärningspunkterna mellan spetsområdena man
kommer, samt ju mer AI som kan tillämpas, desto högre prioritet.

Alfred Nobel Science Park
Fakultetsgatan 1
702 81 Örebro
Sverige