News -

Användarinvolvering- vad ger det för alla inblandade?

I slutet av vecka tre arrangerade Smarta äldre ett seminarium med fokus ” Användarinvolvering- vad ger det för alla inblandade?”. Cirka 30 deltagare fick lyssna till hur den appbaserad trygghets-och kommunikationslösningen iHug utvecklats i nära samarbete med användare (fem äldre personer och deras anhöriga). Forskaren Ella Kolkowska, från Handelshögskolan vid Örebro universitet, berättade om hur hon, via användbarhetstester, utvärderat appen under ca fyra månaders tid, då testpersonerna haft iHug hemma hos sig.

Patrik Lemner, vd på företaget Cloudenabler och grundare till iHug, berättade om hur han tagit fram appen utfirån ett eget upplevt behov av att få kontakt och kommunicera enklare med sin styvfar. Han berättade också om hur de under tidens gång anpassat appen utifrån användarnas behov och önskemål.

Smarta äldres roll i detta case har varit att hitta testpersoner, forskarkompetens samt sprida resultatet. 
Att i ett tidigt skede hitta och involvera slutanvändarna har visat sig ge ett bättre resultat samtidigt som man sparar resurser i form av såväl tid som pengar.

Är du intresserad av att veta mer om iHug? www.ihug.se

Vill du veta mer om Smarta äldre och hur vi jobbar?
Kontakta Ingela Ernestam, Alfred Nobel Science park
e-post: ingela@alfrednobelsp.se

mobil: 070-899 06 03

Subjects

  • Elderly care

Categories

  • hälsa

Press contacts

Christina Åhlstedt

Press contact VD/Presskontakt +46 (0)70 619 77 49