Skip to content
Patrik Lemner från företaget CloudEnablers presenterar sin produkt ihug.
Patrik Lemner från företaget CloudEnablers presenterar sin produkt ihug.

News -

Användarnas synpunkter är mycket viktiga för företagens produktutveckling!

Fredagsmorgonen på Alfred Nobel Science Park bjöd på många diskussioner och relevanta frågor till Patrik gemener från CloudEnablers och Ella Kolkowska från Handelshögskolan, Örebro universitet.

Att hitta lösningar på människors problem och behov i vardagen är en utmaning. Patrik Lemner antog utmaningen i samband med att han upplevde att hans styvfar inte längre kunde kommunicera via en vanlig telefon och det fanns också risk för att exempelvis skulle ramla i hemmet. Utifrån det skapade han med hjälp av två drivna universitetsstuderande en app som både var en kommunikations- och trygghetslösning för äldre och/eller funktionsnedsatta och deras anhöriga. Tack vara kontakten med testbädd Smarta äldre startades ett forskningsprojekt tillsammans med Ella Kolkowska, med fokus på användarinvolvering.

Idag fick vi höra Patrik och Ella berätta om resan med forskningsprojektet, om hur man arbetar i gränslandet mellan tekniken och användaren och hur olika man ser på teknikanvändning. Att involvera de som ska använda produkten  sparar naturligtvis både tid och pengar när det gäller utveckling av produkten. Både Ella och Patrik intygar att det var överlag positiva upplevelser och kommentarer från testpersonerna.

Nya projekt är på gång, vilket är jättekul och vi önskar lycka till!

Subjects

Categories

Press contacts

Christina Åhlstedt

Christina Åhlstedt

Press contact VD/Presskontakt +46 (0)70 619 77 49

Vi hjälper företag och organisationer med framtidssäkrande innovationer.

Alfred Nobel Science Park är plattformen för utvecklingsprojekt som gynnar regionen. Här samverkar näringsliv, akademi och samhälle och vi erbjuder projekt med såväl regional som nationell och internationell spridning.

Branschöverskridande samarbeten mellan samhälle, näringsliv och forskning är innovationens framtid. Utmaningen kan vara att hitta rätt samarbete. Vi på Alfred Nobel Science Park ger parterna bättre förutsättningar att hitta rätt. Vi är en bra kontakt mellan näringsliv och universitet. Mellan forskning och företag.

Vi kan också bidra med ett brett nätverk och hög kompetens inom specifika områden. Vi erbjuder möjligheter till kontorsplats, labbmiljö, Science Arena etc, allt utifrån kundens behov och önskemål.

Nuvarande spetsområden är inom Hälsa, Intelligenta system och Avancerad tillverkning. Artificiell intelligens (AI) är en tvärsektoriell kompetens. Ju närmare skärningspunkterna mellan spetsområdena man
kommer, samt ju mer AI som kan tillämpas, desto högre prioritet.

Alfred Nobel Science Park
Fakultetsgatan 1
702 81 Örebro
Sverige