Skip to content

News -

Beviljade medel ifrån Vinnova till förstudieprojekt inom gruvindustrin!

Beviljade medel ifrån Vinnova till förstudieprojekt inom gruvindustrin!

Digital Mining Hub Bergslagen

I förstudien vill vi skapa en långsiktig strategi för att bygga upp ett internationellt konkurrenskraftigt gruvkluster i Bergslagen.
Förstudien ska beskriva nuläget av vilka företag som är aktiva och vilka styrkeområden som företagen har tillsammans med
Örebro universitet. Studien ska resultera i en agenda för hur Bergslagen i samverkan med övriga Svenska gruvkluster skall bli en internationellt konkurrenskraftig region som möter de nya kraven från gruvindustrin.

Alfred Nobel Science Park driver förstudieprojektet tillsammans med Epiroc, Zinkgruvan Mening och Örebro universitet.

Machinehealth: Friska maskiner och förutsägbart underhåll med artificiell intelligens (AI)

Projektet är en förundersökning där det görs en genomförbarhetsstudie för att bättre förstå kraven och möjligheterna att övervaka maskinhälsan i gruvmiljön. Förstudien ska utvärdera möjligheten att, med testade AI-algoritmer tillämpade på en ny domän, tillhandahålla automatiserad analys och avslöja trender som inte alltid på ett enkelt sätt kan hittas av mänskliga operatörer.

Detta projekt drivs av Örebro universitet i samarbete med Epiroc och Zinkgruvan Mining samt Alfred Nobel Science Park.

För mer info om ovanstående: pär Lundström, par@alfrednobelsp.se

Subjects

Tags

Press contacts

Christina Åhlstedt

Christina Åhlstedt

Press contact VD/Presskontakt +46 (0)70 619 77 49

Vi hjälper företag och organisationer med framtidssäkrande innovationer.

Alfred Nobel Science Park är plattformen för utvecklingsprojekt som gynnar regionen. Här samverkar näringsliv, akademi och samhälle och vi erbjuder projekt med såväl regional som nationell och internationell spridning.

Branschöverskridande samarbeten mellan samhälle, näringsliv och forskning är innovationens framtid. Utmaningen kan vara att hitta rätt samarbete. Vi på Alfred Nobel Science Park ger parterna bättre förutsättningar att hitta rätt. Vi är en bra kontakt mellan näringsliv och universitet. Mellan forskning och företag.

Vi kan också bidra med ett brett nätverk och hög kompetens inom specifika områden. Vi erbjuder möjligheter till kontorsplats, labbmiljö, Science Arena etc, allt utifrån kundens behov och önskemål.

Nuvarande spetsområden är inom Hälsa, Intelligenta system och Avancerad tillverkning. Artificiell intelligens (AI) är en tvärsektoriell kompetens. Ju närmare skärningspunkterna mellan spetsområdena man
kommer, samt ju mer AI som kan tillämpas, desto högre prioritet.

Alfred Nobel Science Park
Fakultetsgatan 1
702 81 Örebro
Sverige