News -

Framtidens åldrande - om byggnation, digitalisering, robotar och mycket mer!

En heldag för att diskutera framtidens behov och utmaningar kring att bli äldre!

I fokus under stod frågeställningar som redan innan evenemanget samlats in. Varje unik fråga fick sedan en egen workshop, dit man kunde anmäla sitt intresse. För att få ytterligare "kött på benen" inför eftermiddagens workshops, ägnades förmiddagen åt att lyssna till flera spännande och intressanta föreläsare med fokus på boende, mat & hälsa, aktivitet, kompetensförsörjning, ekonomi & upphandling samt organisation & e-hälsa.

Kerstin Kärnekull inledde dagen med att belysa den högst relevanta frågan om hur vi kan bygga bra boenden för seniorer - utifrån vad seniorer vill ha. Den förväntade ökningen av äldre som lever längre är i allra högsta grad verklighet menar Kerstin och hon poängterar att "goda grannar förlänger livet", något som man behöver ha med i beräkningarna när man bygger. Ett rikt socialt liv med möjlighet till gemensamma lokaler och aktiviteter står högt på listan. Kerstin tar upp förebilder får bl a Danmark och Finland. Hon avslutar sin föreläsning med att säga "se oss äldre som lösningen framåt så att kommunen klarar upp det här".

Ytterligare inspiration, kunskap och aktivitet bjöd Berit Hjalmarsson Örebro kommun, Federico Pecora AASS Örebro universitet, Helena Tranqvist och Britta Bolin Friskis & Svettis, Ulrika Lindström Region Örebro län, Hans Gårlin IKEA samt Ella Kolkowska Handelshögskolan Örebro universitet och Patrik Lemner CloudEnablers på.

Tillsammans representerade föreläsare och deltagare många olika kategorier av människor och funktioner - som alla behöver samverka för att det ska bli verklighet av drömmar och visioner. Dagen lockade nära 90 besökare.

Arrangörer av dagen var Örebro universitet tillsammans med Alfred Nobel Science Park och Region Örebro län. 

Topics

  • Engineering

Categories

  • hälsa

Contacts

Christina Åhlstedt

Press contact VD/Presskontakt +46 (0)70 619 77 49