Gå direkt till innehåll
Grupparbete med deltagare från offentliga aktörer, forskare, företag, äldre och funktionsnedsatta.
Grupparbete med deltagare från offentliga aktörer, forskare, företag, äldre och funktionsnedsatta.

Nyhet -

Idéer, behov och innovationer i samverkan!

I tisdags eftermiddag samlades engagerade personer från olika offentliga verksamheter, innovationsaktörer, äldre och funktionsnedsatta, företag och forskare för att gemensamt skapa en gemensam bild av var varje part har för utmaningar, men också vad man kan bidra med i utvecklingen av produkter och lösningar för äldres och funktionsnedsattas självständighet och trygghet.

Med användaren som utgångspunkt satsades idag på företaget och hur alla på olika sätt kan komma med input när det gäller behov, utmaningar, idéer och förslag som driver utvecklingen av produkter och lösningar åt rätt håll. Arrangör av dagen var Testbädd Äldre och funktionsnedsatta, som drivs av Alfred Nobel Science Park, Örebro kommun och Region Örebro län.

"Att kunna ta fram ett tydligt erbjudande gentemot företag och innovatörer är bakgrunden till den här workshopen", säger Ingela Ernesam, Alfred Nobel Science Park. "Strukturen för hur vi ska samverka i testbädden har vi hittat, nu gäller det att vi blir tydliga gentemot våra företag som kan och vill ta del av testbäddens erbjudande kring test och utveckling i nära samarbete med slutanvändarna", fortsätter Ingela.

Gruppvis arbetade man utifrån ett antal faser som företagen kan tänkas gå igenom - allt ifrån "upptäcka behov" till "sälja lösning", för att under varje fas fylla på med de behov och bidrag som man gemensamt identifierade. Dagen resulterade i ett bra underlag för Testbädden att arbeta vidare med, samtidigt som många utmaningar bekräftades av deltagarna.

"Problemet i dagsläget är hur idéerna ska komma till företagen", säger Tom Andersell, workshop-deltagare från ALMI. Och det är ju bl a därför testbädden finns, för att vara en aktör som fångar upp behov och idéer och matchar dem med företagen och innovatörerna så att de kan leverera produkter och lösningar som är behovsanpssasde. En annan fundering som dök upp under dagen var att det borde finnas ett nationellt, och kanske även internationellt samarbete mellan testbäddar, gärna med en samordnande och koordinerande roll när det kommer till gemensamma workshops, forum etc. "Det skulle kunna lösa problemet med att man som företagare inte riktigt vet vart man ska vända sig och varför inte starta en behovsdatabas där man kan matcha idé/behov med en lösning", säger en av deltagarna.

Några faktorer som under eftermiddagen identifierades som extra viktiga, var bl a behovet av att ta fram tydliga testmallar, tydlig info och tematräffar om (innovations)upphandling och juridik, pengar och ekonomi, IT/infrastrukrur, alternativa finansieringslösningar, integration i befintliga system, användarnas ekonomiska förutsättningar, nätverkande, breda grupper vid tester - alla olika kategorier av människor behöver vara representerade samt att företagen måste vara beredda på att "låna ut" sin produkt/lösning i samband med en test.

För kontakt gällande arbetet med Testbädd Äldre och funktionsnedsatta: Ingela Ernestam, ingela@alfrednobelsp.se alt 070-899 06 03

Ämnen

Taggar


Alfred Nobel Science Park - för rätt samarbeten mellan företag, forskning och näringsliv. Med utvecklingsprojekt på såväl regional som nationell och internationell nivå. Med ett brett nätverk samt hög kompetens inom specifika områden. Vi ger alla parter bättre förutsättningar att hitta rätt samarbeten. 

Våra spetsområden är Avancerad tillverkning, Intelligenta system och Hälsa. AI ser vi som en tvärsektoriell kompetens.

Alfred Nobel Science Park i Örebro
Fakultetsgatan 1, Teknikhuset på Örebro universitet
702 81 Örebro

Alfred Nobel Science Park i Karlskoga
Gammelbackavägen 4B
691 51 Karlskoga

webb: www.alfrednobelsp.se

facebook: Alfred Nobel Science Park

Följ Alfred Nobel Science Park

När du får utskick och eller inbjudningar från oss beror det på att du finns med i våra listor över personer som är intresserade av att veta mer om oss eller delta i våra aktiviteter. Om du inte vill få utskick ber vi dig att avregistrera din e-postadress. Vi sprider inte dina kontaktuppgifter vidare. Vi uppdaterar våra kontaktlistor i linje med den nya dataskyddsförordningen GDPR. 

Presskontakt

Christina Åhlstedt

Christina Åhlstedt

Presskontakt VD/Presskontakt +46 (0)70 619 77 49
Helena Stenhem

Helena Stenhem

Presskontakt Kommunikatör +46 (0)70 606 50 48