Skip to content
Ingela Ernestam, Alfred Nobel Science Park berättar om pågående förstudieansökan.
Ingela Ernestam, Alfred Nobel Science Park berättar om pågående förstudieansökan.

News -

Innovationsspridning av Örebros testbädd och testmiljö för välfärdsteknik och e-hälsa

Innovationsspridning av Örebros testbädd och testmiljö för välfärdsteknik och e-hälsa

Den 23 maj bjöd Örebro kommun, Alfred Nobel Science Park, Region Örebro län, Örebro universitet tillsammans med Mälardalsrådet in till del två i innovationsspridningsarbetet av Örebros testbädd för välfärdsteknik och e-hälsa.

Syftet med denna seminarieserie i två delar är att lyfta de viktigaste faktorerna för att etablera en testbädd och testmiljö inom välfärdsteknik och e-hälsa samt sprida kunskap och erfarenheter till kommuner och regioner i Stockholm-Mälarregionen. Inbjudan vände sig till politiker och tjänstemän i Stockholm-Mälarregionen som antingen önskade starta en testbädd och därmed ville ha praktiska råd och tips, eller till dem som ville samverkamed andra som har etablerat eller ska etablera en testbädd.

Bägge seminarierna har letts av Leif Denti, Fil. Dr, som forskar på ledarskap, kreativitet och organisatorisk innovation vid Göteborgs universitet.

Målet med dagen är att komma fram till om och hur vi kan samarbeta. Vi behöver ”action” och gärna fatta beslut om fortsatt kontakt redan idag, inleder Leif Denti.

Förutom deltagare från Stockholm-Mälarregionen, deltog även representanter från Kungsbacka kommun och deltagare från Center for offentlig Innovation (COI) i Danmark.

Gemensamt arbete och nyttjande av allas kompetenser

Målet med Örebros verksamhet är att skapa en gemensam struktur och resurs för offentliga verksamheter, företag och forskare att utveckla ny teknik som möjliggör ett mer aktivt och självständigt liv för äldre och funktionsnedsatta. Genom Mälardalsrådets satsning på innovationsspridning kan erfarenheter spridas till intresserade.

Ingela Ernestam, profilområdesansvarig för Hälsa vård och omsorg vid Alfred Nobel Science park, en av talarna under dagen, berättade om en pågående förstudieansökan där man vill involvera hela länets kommuner och titta på vad man skulle kunna driva gemensamt utifrån varje kommuns förutsättningar. Deltagande i förstudien är även öppet för kommuner och regioner i hela Stockholm-Mälarregionen och deltagarna på seminariet bjöds in att delta.

Att nyttja kommunernas olika styrkor och jobba tillsammans gör att det blir mindre sårbart. Om vi dessutom arbetar mot samma definition av vad en testbädd är, d v s den nationella, så kan vi skapa en samsyn och ett gemensamt driv, säger Ingela Ernestam.

Jonny Ivarsson Paulsson, utlysningsansvarig, Vinnova berättade om case i Vinnovas pågående utlysningar kring testbäddar och visade på möjligheterna att kunna ta del av kommande projektutlysningar.

Vinnova publicerar utlysningar som gäller testbäddar för samhällets utmaningar och vi vill på så sätt bidra till hållbar tillväxt och samhällsnytta genom innovation. Testbäddarna kan vara fysiska eller virtuella, men oavsett vilket så ska det vara öppna och tillgängliga, verkliga eller verklighetsnära miljöer, berättar Jonny Ivarsson Paulsson.

Dagen bjöd på intressanta diskussioner där det var tydligt att man önskar mer samordning och samarbete kring tester. Det lyftes bl a att mindre kommuner bör involveras mer, att mindre kommuner ofta har kortare beslutsvägar och att man bör bli bättre på att nyttja de olika styrkor som finns och samarbeta mer storregionalt.

För kontakt och information om Örebros testbädd: Ingela Ernestam, ingela@alfrednobelsp.se alt 070-899 06 03.

Den här seminarieserien är ett av initiativen för att sprida och skala innovationer i offentlig verksamhet i Stockholm-Mälarregionen som inleddes under 2018 och som Mälardalsrådet driver. Arbetet inspireras av den modell för att sprida och skala innovation i offentlig sektor som tagits fram av danska Center for offentlig innovation samt SKL:s spridningsguide.

Subjects

Tags

Press contacts

Christina Åhlstedt

Christina Åhlstedt

Press contact VD/Presskontakt +46 (0)70 619 77 49

Vi hjälper företag och organisationer med framtidssäkrande innovationer.

Alfred Nobel Science Park är plattformen för utvecklingsprojekt som gynnar regionen. Här samverkar näringsliv, akademi och samhälle och vi erbjuder projekt med såväl regional som nationell och internationell spridning.

Branschöverskridande samarbeten mellan samhälle, näringsliv och forskning är innovationens framtid. Utmaningen kan vara att hitta rätt samarbete. Vi på Alfred Nobel Science Park ger parterna bättre förutsättningar att hitta rätt. Vi är en bra kontakt mellan näringsliv och universitet. Mellan forskning och företag.

Vi kan också bidra med ett brett nätverk och hög kompetens inom specifika områden. Vi erbjuder möjligheter till kontorsplats, labbmiljö, Science Arena etc, allt utifrån kundens behov och önskemål.

Nuvarande spetsområden är inom Hälsa, Intelligenta system och Avancerad tillverkning. Artificiell intelligens (AI) är en tvärsektoriell kompetens. Ju närmare skärningspunkterna mellan spetsområdena man
kommer, samt ju mer AI som kan tillämpas, desto högre prioritet.

Alfred Nobel Science Park
Fakultetsgatan 1
702 81 Örebro
Sverige