Skip to content
Julhälsning från Alfred Nobel Science Park

News -

Julhälsning från Alfred Nobel Science Park

Nu säger vi snart tack och adjö till 2020. Vad tar du med dig till nästa år?

Vi bestämmer oss för att minnas bra saker, sånt som har utvecklats till det bättre, nya rutiner som har skapats och nya samarbeten som har tagit form. 

För det här året har skapat möjligheter som vi inte såg tidigare och vi har sporrats i att hitta nya innovativa och kreativa lösningar - både internt och externt. Att vi har lärt oss massor av 2020 kan vi med lätthet konstatera.

Vi har jobbat på i våra olika projekt, tillsammans med våra partners, vi har stöttat företag i omställning och vi har genomfört seminarier och workshops. Vi har också dragit igång vår seminarieserie Nobel Talks - en mötesplats som från början skulle vara fysiska mingeltillfällen med utvecklande samtal och kreativa snack över något ätbart. Nu blev de på ett annat sätt - digitala, men fortfarande över lunch och fortfarande med intressanta ämnen, personer och samtal.

Har du missat Nobel Talks under hösten?

Var inte orolig. I februari drar vi igång igen, med teman, ämnen och gäster som lyfter initiativ och satsningar som görs inom vår region och där vi uppmärksammar framstående forskning och offentliga aktörer. På en framtidsinspirerad arena skapar vi tillsammans utblick, omvärld, insikt och talks.

Bocka redan nu av följande datum i din kalender:
16/2, 9/3, 13/4, 11/5 samt 15/6. 

Varma hälsningar från oss alla på

Subjects

Tags

Press contacts

Christina Åhlstedt

Christina Åhlstedt

Press contact VD/Presskontakt +46 (0)70 619 77 49

Vi hjälper företag och organisationer med framtidssäkrande innovationer.

Alfred Nobel Science Park är plattformen för utvecklingsprojekt som gynnar regionen. Här samverkar näringsliv, akademi och samhälle och vi erbjuder projekt med såväl regional som nationell och internationell spridning.

Branschöverskridande samarbeten mellan samhälle, näringsliv och forskning är innovationens framtid. Utmaningen kan vara att hitta rätt samarbete. Vi på Alfred Nobel Science Park ger parterna bättre förutsättningar att hitta rätt. Vi är en bra kontakt mellan näringsliv och universitet. Mellan forskning och företag.

Vi kan också bidra med ett brett nätverk och hög kompetens inom specifika områden. Vi erbjuder möjligheter till kontorsplats, labbmiljö, Science Arena etc, allt utifrån kundens behov och önskemål.

Nuvarande spetsområden är inom Hälsa, Intelligenta system och Avancerad tillverkning. Artificiell intelligens (AI) är en tvärsektoriell kompetens. Ju närmare skärningspunkterna mellan spetsområdena man
kommer, samt ju mer AI som kan tillämpas, desto högre prioritet.

Alfred Nobel Science Park
Fakultetsgatan 1
702 81 Örebro
Sverige