Skip to content
Tawfiq Shams, PLM Group och Nader Asnafi, Örebro universitet/PLM Group.
Tawfiq Shams, PLM Group och Nader Asnafi, Örebro universitet/PLM Group.

News -

Många lockades till seminarium om "Tooling and Rapid Prototyping"

Tooling and Rapid Prototyping!

Additive Manufacturing (AM), är det en ny teknologi? Nej, svarar Klas Boivie från Sintef, och relaterar till uråldriga konstruktioner i form av lerkruketillverkning, fågelbon och getingbon.

Under heldagsseminariet i Alfred Nobel Science Parks regi och utifrån pågående 3DTC-projekt, presenterades tankar, studier, forskning, pågående projekt och framtida visioner kring det som alla pratar om, nämligen 3D-printing. Klas Boivie talar inledningsvis om en ”hype-varning” kring ämnet.

Olaf Diegel, Nader Asnafi och Tawfiq Shams, som representerade PLM Group, belyste olika perspektiv av AM-tillverkning. Nader och Tafiq fokuserade på fordons- och förpackningsindustrin och hur man genom AM exempelvis kan förbättra kyltekniken och därmed förlänga livslängden på produkterna. Olaf pratade om topologi optimering – att minska vikten genom att reducera massa. Främst printing i plast, till exempel tand- och hörseldelar. Intressant med bredden och möjligheterna kring 3D-printing – i en rad olika material och inom olika användningsområden. Eduard Hryha Chalmers University of Technology berättade framför allt om pågående projekt på Chalmers.

Samtliga talade om Additive Manufacturing (AM) som en möjliggörande teknik, bland annat tack vare det faktum att man hela tiden adderar nytt material. Det man menar när man pratar om ”rapid” är helt enkelt att snabba på processen för att ta fram prototyper (Rapid Prototyping) eller att ta fram verktyg för själva processen (Rapid Tooling). Rapid Manufacturing i sin tur handlar i slutänden om att ta fram ”end under products”.

För att verifiera AM-tekniken kan man använda sig av olika metoder, såsom virvelström, ultraljud och 3D-röntgen. Här poängterar Rebecka Eriksson från Bofors Test Center (BTC) att om man jämför dessa tre metoder, så är det endast 3D-röntgen som fungerar för såväl solider som nätverksstrukturer. ”Den som sedan knäcker koden att kunna förutse vilken upplösning man kommer att få vid en scanning, kommer att betyda mycket för branschen” säger Rebecka Eriksson. Genom 3D-röntgen kan man söka fel, titta på en viss utvald komponent eller göra mätningar på insidan. En annan fördel är man kan scanna produkter som inte längre tillverkas, för att sedan printa dem.

Ines Dani från tyska Fraunhofer IWU poängterar avslutningsvis att den snabba produktutvecklingen inom industrin idag kräver en lika snabb prototypframställning, med fördel innehållande integrerade sensorer. 

Subjects

Tags

Press contacts

Christina Åhlstedt

Christina Åhlstedt

Press contact VD/Presskontakt +46 (0)70 619 77 49

Vi hjälper företag och organisationer med framtidssäkrande innovationer.

Alfred Nobel Science Park är plattformen för utvecklingsprojekt som gynnar regionen. Här samverkar näringsliv, akademi och samhälle och vi erbjuder projekt med såväl regional som nationell och internationell spridning.

Branschöverskridande samarbeten mellan samhälle, näringsliv och forskning är innovationens framtid. Utmaningen kan vara att hitta rätt samarbete. Vi på Alfred Nobel Science Park ger parterna bättre förutsättningar att hitta rätt. Vi är en bra kontakt mellan näringsliv och universitet. Mellan forskning och företag.

Vi kan också bidra med ett brett nätverk och hög kompetens inom specifika områden. Vi erbjuder möjligheter till kontorsplats, labbmiljö, Science Arena etc, allt utifrån kundens behov och önskemål.

Nuvarande spetsområden är inom Hälsa, Intelligenta system och Avancerad tillverkning. Artificiell intelligens (AI) är en tvärsektoriell kompetens. Ju närmare skärningspunkterna mellan spetsområdena man
kommer, samt ju mer AI som kan tillämpas, desto högre prioritet.

Alfred Nobel Science Park
Fakultetsgatan 1
702 81 Örebro
Sverige