Skip to content
Workshops I ledarskap vid Lindemaskiner i Lindesberg.
Workshops I ledarskap vid Lindemaskiner i Lindesberg.

News -

Nu rullar workshops i ledarskap i Coronatider

Nu rullar workshops i ledarskap i Coronatider

Som alla känner till är det nu många företag som har fått dra ned på sin produktion som en följd av minskad efterfrågan p.g.a. pågående pandemi. I många fall ha företagen korttidsarbete till viss del för en hel del medarbetare. Trots det finns 'tid över' som åtminstone bitvis kan användas till utveckling.

Lindemaskiner räckte upp handen i slutet på april när Alfred Nobel Science Park, på uppdrag av Region Örebro län och Lindesbergs kommun, ihop med Almi Företagspartner, Business Region Örebro och Örebro universitet presenterade möjligheter och stöd under Coronapandemin.

Det har gått undan från tanke till handling och nu i fredags rullades workshops i ledarskap med första linjens chefer från Lindemaskiner i Lindesberg igång. Dessa workshops, som är en del i Transmissionprojektet, är helt och hållet behovsanpassade och innehållet planeras och läggs upp tillsammans med deltagarna.

  • 'Hur får jag gruppen engagerad och sprudlande glad?'
  • 'Vi behöver jobba med delaktighet.'
  • 'Hur kommer vi åt revirtänkande?'
  • 'Mellanchefen - att vara mellanhanden'
  • 'Ledningssystemet, rutiner och standardiserat arbetssätt - hur får vi med alla?'

Detta är övergripande frågeställningar som Birgitta Ewerlöf, Alfred Nobel Science Park och Kerstin Winge, Örebro universitet kommer att jobba igenom med deltagarna under ett antal träffar framåt.

Målsättningen är att kunna erbjuda företag i regionens kommuner liknande behovsanpassade workshops inom ledarskap i syfte att utbilda och utveckla medarbetarna under den ställtid som Coronapandemin innebär för många.

Kontakt: Christopher Sund, Alfred Nobel Science Park, christopher@alfrednobelsp.se

Subjects

Press contacts

Christina Åhlstedt

Christina Åhlstedt

Press contact VD/Presskontakt +46 (0)70 619 77 49

Vi hjälper företag och organisationer med framtidssäkrande innovationer.

Alfred Nobel Science Park är plattformen för utvecklingsprojekt som gynnar regionen. Här samverkar näringsliv, akademi och samhälle och vi erbjuder projekt med såväl regional som nationell och internationell spridning.

Branschöverskridande samarbeten mellan samhälle, näringsliv och forskning är innovationens framtid. Utmaningen kan vara att hitta rätt samarbete. Vi på Alfred Nobel Science Park ger parterna bättre förutsättningar att hitta rätt. Vi är en bra kontakt mellan näringsliv och universitet. Mellan forskning och företag.

Vi kan också bidra med ett brett nätverk och hög kompetens inom specifika områden. Vi erbjuder möjligheter till kontorsplats, labbmiljö, Science Arena etc, allt utifrån kundens behov och önskemål.

Nuvarande spetsområden är inom Hälsa, Intelligenta system och Avancerad tillverkning. Artificiell intelligens (AI) är en tvärsektoriell kompetens. Ju närmare skärningspunkterna mellan spetsområdena man
kommer, samt ju mer AI som kan tillämpas, desto högre prioritet.

Alfred Nobel Science Park
Fakultetsgatan 1
702 81 Örebro
Sverige