Gå direkt till innehåll
Avdelning Mossen på Ängens vård- och omsorgsboende utbildas inför Test 1 i Smart Blocks-projektet.
Avdelning Mossen på Ängens vård- och omsorgsboende utbildas inför Test 1 i Smart Blocks-projektet.

Nyhet -

​Nu utbildas personalen inför starten av Test 1 i Smart Blocks-projektet

Nu utbildas personalen inför starten av Test 1 i Smart Blocks-projektet

Avdelning Mossen på Ängens vård- och omsorgsboende får utbildning av Tunstall i deras Tuncore internsystem inför starten av Test 1 i Smart Blocks-projektet. Det handlar om larmfunktioner och tillsyn med hjälp av smartphones och larmknappar men också rörelse- och dörrlarm. Planen är att testet ska köras i skarpt läge med start från mitten av september.

Allt som allt ska fyra tekniska lösningar/innovationer testas inom ramen för projektet. Dessa skall bidra till ett aktivt, tryggt och självständigt liv. De tekniska lösningarna och innovationerna är anpassade efter olika behov, kön, miljö och andra aspekter.

Den här utbildningen har föregåtts av workshops där man har identifierat behov och önskemål och där man nu kopplar på teknik som kan svara upp emot behoven.

Bakgrunden till Smart blocks är den demografiska utmaningen kring allt fler äldre som behöver omsorg, den pågående digitala utvecklingen och behovet av att stimulera nya lösningar och innovationer. Parallellt finns behovet av hållbara och attraktiva bostadsmodeller för äldre kvinnor och män. 

Det man gör nu är att gå från en smart boendemiljö till ett helt smart kvarter, ett så kallat smart block. Det övergripande målet är att skapa ett smart block där digitala och tekniska lösningar och innovationer leder till ökad livskvalitet för många äldre kvinnor och män och som gynnar såväl fastigheten som de boende i dess boendemiljö. Projektet har även som mål att öka livskvalitén hos äldre kvinnor och män genom att ta fram nya tekniska innovationer som förbättrar tillgängligheten inom ett kvarter, samt genom en s.k. smart block skapa förutsättningar för framtida vård och för att skapa attraktivt och hållbart boende som betjänar ett stort antal äldre kvinnor och män.

Parter i projektet är Alfred Nobel Science Park tillsammans med Länsgården Fastigheter, Örebro universitet och Örebro kommun.

För kontakt och information: projektledare Örjan Fallheden, orjan@alfrednobelsp.se alt 076-767 26 77

Ämnen

Taggar


Alfred Nobel Science Park - för rätt samarbeten mellan företag, forskning och näringsliv. Med utvecklingsprojekt på såväl regional som nationell och internationell nivå. Med ett brett nätverk samt hög kompetens inom specifika områden. Vi ger alla parter bättre förutsättningar att hitta rätt samarbeten. 

Våra spetsområden är Avancerad tillverkning, Intelligenta system och Hälsa. AI ser vi som en tvärsektoriell kompetens.

Alfred Nobel Science Park i Örebro
Fakultetsgatan 1, Teknikhuset på Örebro universitet
702 81 Örebro

Alfred Nobel Science Park i Karlskoga
Gammelbackavägen 4B
691 51 Karlskoga

webb: www.alfrednobelsp.se

facebook: Alfred Nobel Science Park

Följ Alfred Nobel Science Park

När du får utskick och eller inbjudningar från oss beror det på att du finns med i våra listor över personer som är intresserade av att veta mer om oss eller delta i våra aktiviteter. Om du inte vill få utskick ber vi dig att avregistrera din e-postadress. Vi sprider inte dina kontaktuppgifter vidare. Vi uppdaterar våra kontaktlistor i linje med den nya dataskyddsförordningen GDPR. 

Presskontakt

Christina Åhlstedt

Christina Åhlstedt

Presskontakt VD/Presskontakt +46 (0)70 619 77 49
Helena Stenhem

Helena Stenhem

Presskontakt Kommunikatör +46 (0)70 606 50 48