Skip to content
Ingela Ernestam och Amy Loutfi pratar inför politiska styrgruppen för Gränslöst samarbete.
Ingela Ernestam och Amy Loutfi pratar inför politiska styrgruppen för Gränslöst samarbete.

News -

Politiska styrgruppen för "Gränslöst samarbete" på Ängen!

Gränslöst samarbete för äldre mellan Örebro kommun och Region Örebro län är en prioriterad fråga inom politiken

Gruppen hade under torsdagen ett möte i Ängen, Hälsans Hus och tillbringade i samband med det den första timmen i forsknings- och innovationslägenheten. Ingela Ernestam, Alfred Nobel Science Park och Amy Loutfi, AASS Örebro universitet pratade och den framtida utvecklingen av tekniska lösningar och system, kopplat till smarta hem och smarta områden. En förutsättning för att få tekniken att fungera är en utbyggd och pålitlig infrastruktur, men också att företagen i branschen fortsätter att utveckla sina produkter och system utifrån vad användarna efterfrågar.

Naturligtvis kommer kostnadsfrågan vid ett bostadsbygge upp och här är det av största vikt att redan från början planera för teknik och säkerställa att det inte finns några "svara områden" för WiFi t ex. Vid besöket diskuterade också hur man skulle kunna integrera tekniken i de utbildningar som traditionellt har fokus på människor. Kanske skulle det öppna upp och göra utbildningen och yrket mer attraktivt för en bredare målgrupp. Utmaningen framöver ligger bl a i att det är fler som blir äldre och färre som kommer kunna ta han dom dem.

En annan intressant diskussion handlade om dagens unga och deras inställning till exempelvis tillsyn via kamera - även om de är positiva till teknik idag och ser den som en självklarhet i vardagen så kommer det sannolikt finnas faktorer och omständigheter i framtiden som påverkar deras syn på teknikanvändning på ett annat sätt jämfört med idag.

Grundtanken bakom samarbetet är att den enskilde ska känna trygghet i att personalen, oavsett om det är kommun eller landsting, arbetar mot samma mål. Genom att bilda en politisk styrgrupp samt en tjänstemannagrupp har man skapat en plattform och förutsättningar till att ta nya steg i samverkanslösningar som kan bidra till förbättringar av äldreomsorgen.

Vill du veta mer om teknik inom hälsa vård och omsorg?

Hör av dig till Ingela Ernestam, ingela@alfrednobelsp.se eller 070-899 06 03

Subjects

Tags

Press contacts

Christina Åhlstedt

Christina Åhlstedt

Press contact VD/Presskontakt +46 (0)70 619 77 49

Vi hjälper företag och organisationer med framtidssäkrande innovationer.

Alfred Nobel Science Park är plattformen för utvecklingsprojekt som gynnar regionen. Här samverkar näringsliv, akademi och samhälle och vi erbjuder projekt med såväl regional som nationell och internationell spridning.

Branschöverskridande samarbeten mellan samhälle, näringsliv och forskning är innovationens framtid. Utmaningen kan vara att hitta rätt samarbete. Vi på Alfred Nobel Science Park ger parterna bättre förutsättningar att hitta rätt. Vi är en bra kontakt mellan näringsliv och universitet. Mellan forskning och företag.

Vi kan också bidra med ett brett nätverk och hög kompetens inom specifika områden. Vi erbjuder möjligheter till kontorsplats, labbmiljö, Science Arena etc, allt utifrån kundens behov och önskemål.

Nuvarande spetsområden är inom Hälsa, Intelligenta system och Avancerad tillverkning. Artificiell intelligens (AI) är en tvärsektoriell kompetens. Ju närmare skärningspunkterna mellan spetsområdena man
kommer, samt ju mer AI som kan tillämpas, desto högre prioritet.

Alfred Nobel Science Park
Fakultetsgatan 1
702 81 Örebro
Sverige