News -

Politiska styrgruppen för "Gränslöst samarbete" på Ängen!

Gränslöst samarbete för äldre mellan Örebro kommun och Region Örebro län är en prioriterad fråga inom politiken

Gruppen hade under torsdagen ett möte i Ängen, Hälsans Hus och tillbringade i samband med det den första timmen i forsknings- och innovationslägenheten. Ingela Ernestam, Alfred Nobel Science Park och Amy Loutfi, AASS Örebro universitet pratade och den framtida utvecklingen av tekniska lösningar och system, kopplat till smarta hem och smarta områden. En förutsättning för att få tekniken att fungera är en utbyggd och pålitlig infrastruktur, men också att företagen i branschen fortsätter att utveckla sina produkter och system utifrån vad användarna efterfrågar.

Naturligtvis kommer kostnadsfrågan vid ett bostadsbygge upp och här är det av största vikt att redan från början planera för teknik och säkerställa att det inte finns några "svara områden" för WiFi t ex. Vid besöket diskuterade också hur man skulle kunna integrera tekniken i de utbildningar som traditionellt har fokus på människor. Kanske skulle det öppna upp och göra utbildningen och yrket mer attraktivt för en bredare målgrupp. Utmaningen framöver ligger bl a i att det är fler som blir äldre och färre som kommer kunna ta han dom dem.

En annan intressant diskussion handlade om dagens unga och deras inställning till exempelvis tillsyn via kamera - även om de är positiva till teknik idag och ser den som en självklarhet i vardagen så kommer det sannolikt finnas faktorer och omständigheter i framtiden som påverkar deras syn på teknikanvändning på ett annat sätt jämfört med idag.

Grundtanken bakom samarbetet är att den enskilde ska känna trygghet i att personalen, oavsett om det är kommun eller landsting, arbetar mot samma mål. Genom att bilda en politisk styrgrupp samt en tjänstemannagrupp har man skapat en plattform och förutsättningar till att ta nya steg i samverkanslösningar som kan bidra till förbättringar av äldreomsorgen.

Vill du veta mer om teknik inom hälsa vård och omsorg?

Hör av dig till Ingela Ernestam, ingela@alfrednobelsp.se eller 070-899 06 03

Subjects

  • Elderly care

Categories

  • hälsa

Press contacts

Christina Åhlstedt

Press contact VD/Presskontakt +46 (0)70 619 77 49