Skip to content
Att utföra yogaövningar tillsammans med roboten Nao lockade besökarna.
Att utföra yogaövningar tillsammans med roboten Nao lockade besökarna.

News -

Regionala initiativ vid medicinteknikkonferensen i Örebro!

Vid den nationella medicinteknikkonferensen 4-6 oktober visades olika initiativ upp som pågår inom området i vår region.

För tolvte året i rad arrangerades Medicinteknikdagarna. Denna gång med Medicinsk teknik i Region Örebro län som värd. Ett tema för årets konferens är hälsoekonomi och klinisk nytta, där de bland annat lyfte fram begreppet användbarhet. Dessutom innehåll programmet flera intressanta inbjudna föreläsningar om medicinteknisk forskning i framkant.

Medicinteknikdagarna, MTD, är en av Sveriges viktigaste mötesplatser för medicinsk teknik. Deltagarna var branschens alla viktiga intressenter, såsom den medicintekniska ingenjörskåren, medicintekniska företag, medicinska experter, medicintekniska forskare, representanter för hälso- och sjukvården, myndigheter, landets medicintekniska kluster (exempelvis LfMT, CMTF, CMTH, MedTech West) och branschorganisationer. Forskningsfronten samt de senaste medicintekniska lösningarna.

Vid första konferensdagens kvällsmingel i Rikssalen fanns en miniutställning på temat ”Robotar som stöd för äldre och i vården. Bakom miniutställningen stod Alfred Nobel Science park, Natur och teknik från Örebro universitet samt Robotdalen för att visa upp olika tekniska lösningar och innovationer som utvecklats och testats i Örebro. Allt ifrån tekniskt äthjälpmedel till yogapass som instrueras av roboten Nao!

Konferensdag två höll testbäddsprojektet Smarta äldre ett kombinerat seminarium kring ”Lessons learned on factors to consider in testbedding” och ”Process for demand-driven innovation in Smarta äldre”. Gemensamt ansvariga för seminariet var Ella Kolkowska, Handelshögskolan, Örebro universitet, Annica Kristoffersson, Institutionen för naturvetenskap och teknik, Örebro universitet, Ingela Ernestam, Alfred Nobel Science Park samt Gun Loiske, Region Örebro län.

För mer info om Smarta äldre: smartaaldre.se

För mer info om Ängens forsknings- och innovationslägenhet: angeninnovation.se

Subjects

Tags

Press contacts

Christina Åhlstedt

Christina Åhlstedt

Press contact VD/Presskontakt +46 (0)70 619 77 49

Vi hjälper företag och organisationer med framtidssäkrande innovationer.

Alfred Nobel Science Park är plattformen för utvecklingsprojekt som gynnar regionen. Här samverkar näringsliv, akademi och samhälle och vi erbjuder projekt med såväl regional som nationell och internationell spridning.

Branschöverskridande samarbeten mellan samhälle, näringsliv och forskning är innovationens framtid. Utmaningen kan vara att hitta rätt samarbete. Vi på Alfred Nobel Science Park ger parterna bättre förutsättningar att hitta rätt. Vi är en bra kontakt mellan näringsliv och universitet. Mellan forskning och företag.

Vi kan också bidra med ett brett nätverk och hög kompetens inom specifika områden. Vi erbjuder möjligheter till kontorsplats, labbmiljö, Science Arena etc, allt utifrån kundens behov och önskemål.

Nuvarande spetsområden är inom Hälsa, Intelligenta system och Avancerad tillverkning. Artificiell intelligens (AI) är en tvärsektoriell kompetens. Ju närmare skärningspunkterna mellan spetsområdena man
kommer, samt ju mer AI som kan tillämpas, desto högre prioritet.

Alfred Nobel Science Park
Fakultetsgatan 1
702 81 Örebro
Sverige