Skip to content
Artikel ur Örebroar'n 27 juni.
Artikel ur Örebroar'n 27 juni.

News -

Smart blocks uppmärksammas i media

Lokaltidningen Örebroar'n, som läses av uppåt 60 000 örebroare varje vecka, har gjort ett reportage om Alfred Nobel Science Parks nya projekt Smart blocks i veckans tidning.

Smart blocks är en förlängning av arbetet som tidigare gjorts inom Smart homes. Nu handlar det om att inte bara bygga smarta lägenheter - utan hela smarta kvarter.

Projektet är tvärvetenskapligt och drivs i samarbete med både Handelshögskolan och Naturvetenskap och teknik vid Örebro universitet. Även Länsgården Fastigheter är med som samarbetspartner.

Nyligen beviljade Region Örebro län medel till Smart blocks med motiveringen: "Vi står inför en av de största utmaningarna för hållbar utveckling av det svenska samhället som är relaterat till hur boende kan organiseras i bostadsmodeller som inte vara stöder verksamhet och äldreomsorg, utan också är socialt hållbara och attraktiva".

Alfred Nobel Science Park anställer från och med augusti Örjan Fallheden som projektledare för Smart blocks. Örjan Fallheden ingår även i ett expertteam för det treåriga EU-projektet Living innovation.

Klicka här för att läsa Örebroar'ns artikel.

För mer information om Smart blocks, kontakta Ingela Ernestam: 070-8990603, ingela@alfrednobelsp.se

Subjects

Tags

Press contacts

Christina Åhlstedt

Christina Åhlstedt

Press contact VD/Presskontakt +46 (0)70 619 77 49

Related stories

Vi hjälper företag och organisationer med framtidssäkrande innovationer.

Alfred Nobel Science Park är plattformen för utvecklingsprojekt som gynnar regionen. Här samverkar näringsliv, akademi och samhälle och vi erbjuder projekt med såväl regional som nationell och internationell spridning.

Branschöverskridande samarbeten mellan samhälle, näringsliv och forskning är innovationens framtid. Utmaningen kan vara att hitta rätt samarbete. Vi på Alfred Nobel Science Park ger parterna bättre förutsättningar att hitta rätt. Vi är en bra kontakt mellan näringsliv och universitet. Mellan forskning och företag.

Vi kan också bidra med ett brett nätverk och hög kompetens inom specifika områden. Vi erbjuder möjligheter till kontorsplats, labbmiljö, Science Arena etc, allt utifrån kundens behov och önskemål.

Nuvarande spetsområden är inom Hälsa, Intelligenta system och Avancerad tillverkning. Artificiell intelligens (AI) är en tvärsektoriell kompetens. Ju närmare skärningspunkterna mellan spetsområdena man
kommer, samt ju mer AI som kan tillämpas, desto högre prioritet.

Alfred Nobel Science Park
Fakultetsgatan 1
702 81 Örebro
Sverige