Skip to content
Smarta äldre tillsammans med Örebro kommun och Sveriges Bästa Äldreomsorg!
Smarta äldre tillsammans med Örebro kommun och Sveriges Bästa Äldreomsorg!

News -

Smarta äldre på Seniorfestivalens avslutande mässa!

Smarta äldre tillsammans med Örebro kommun och Sveriges bästa äldreomsorg - på Seniorfestivalens avslutande mässa på Conventum Arena!

Inom Örebro kommun eftersträvar man Sveriges bästa äldreomsorg och har, för att nå dit, gjort intervjuer och enkätundersökningar bland såväl medarbetare som medborgare, för att höra vad de upplever, behöver och vill ha i framtidens vård och omsorg.

Under mässan var Smarta äldres fokus i sammanhanget att synliggöra och avdramatisera teknikens roll och funktion som komplement till befintliga lösningar. Vi ville också fånga upp behov och idéer hos 'lire och/eller funktionsnedsatta - hur vill man ha det egentligen och inom vilka områden kan man tänka sig teknik som hjälpmedel?

Det här är relevanta frågor som berör såväl verksamheterna som de företag som levererar olika tekniska lösningar och vi behöver jobba med dem för att produkterna som kommer fram svarar upp emot de behov som finns hons användarna.

Vill du veta mer om Smarta äldre eller kontakta oss? smartaaldre.se

Subjects

Tags

Press contacts

Christina Åhlstedt

Christina Åhlstedt

Press contact VD/Presskontakt +46 (0)70 619 77 49

Vi hjälper företag och organisationer med framtidssäkrande innovationer.

Alfred Nobel Science Park är plattformen för utvecklingsprojekt som gynnar regionen. Här samverkar näringsliv, akademi och samhälle och vi erbjuder projekt med såväl regional som nationell och internationell spridning.

Branschöverskridande samarbeten mellan samhälle, näringsliv och forskning är innovationens framtid. Utmaningen kan vara att hitta rätt samarbete. Vi på Alfred Nobel Science Park ger parterna bättre förutsättningar att hitta rätt. Vi är en bra kontakt mellan näringsliv och universitet. Mellan forskning och företag.

Vi kan också bidra med ett brett nätverk och hög kompetens inom specifika områden. Vi erbjuder möjligheter till kontorsplats, labbmiljö, Science Arena etc, allt utifrån kundens behov och önskemål.

Nuvarande spetsområden är inom Hälsa, Intelligenta system och Avancerad tillverkning. Artificiell intelligens (AI) är en tvärsektoriell kompetens. Ju närmare skärningspunkterna mellan spetsområdena man
kommer, samt ju mer AI som kan tillämpas, desto högre prioritet.

Alfred Nobel Science Park
Fakultetsgatan 1
702 81 Örebro
Sverige