News -

​Startskottet på idé-och affärsutveckling för och med studenter på Handelshögskolan, Örebro universitet

Startskottet på ide-och affärsutveckling – studenter på Handelshögskolan

På Handelshögskolans kurs Entreprenörskap Idé- och affärsutveckling arbetar studenter med utveckla idéer, koncept och affärsmodeller. Kursen ges som fristående kurs på halvfart under våren 2018. Uppgiften är att utveckla en idé och ett koncept som kan leda till en produkt eller tjänst som kan erbjudas till marknaden. I slutet av terminen examineras studenterna genom att presentera sin idé och sitt koncept. På kursen erhåller studenterna kunskap om bland annat entreprenörskap, innovationssystemet och affärsutveckling. De arbetar praktiskt i mindre grupper för att ta fram lösningar på problem och utmaningar.

Årets utmaning handlar om att möta en åldrande befolkning där individen bor kvar längre i hemmet. Det handlar också om att hitta lösningar för personer med funktionsnedsättning och hur de kan klara sig i sin hemmiljö.

I samband med detta inbjuder vi till ett möte där studenterna får presentera sina idéer och möta målgruppen som ska använda produkterna.

Vi ser mötet som en interaktion och vi bjuder in för att samtala i mindre grupper om de lösningar och utmaningar som studenterna arbetar med. Vi tror att det i mötet kan uppstå flera lärdomar som kan hjälpa studenterna vidare i deras arbete med sin idé. Det kan också vara ett tillfälle att träffa våra ambitiösa och kreativa studenter på Handelshögskolan samt att besöka Handelshögskolan vid Örebro universitet. ”, säger kursansvarig Anna Kremel om kursupplägget.

Från universitetet deltar:

Anna Kremel, PhD och lektor vid Handelshögskolan
Claes Gunnarsson PhD och lektor vid Handelshögskolan
Mattias Dyrvik Samverkanskoordinator på avdelningen för kommunikation och samverkan

Från Alfred Nobels Science park deltar Ingela Ernestam

Subjects

  • Elderly care

Categories

  • hälsa

Press contacts

Christina Åhlstedt

Press contact VD/Presskontakt +46 (0)70 619 77 49