Skip to content
Studenterna presenterar sina idéer för målgruppen äldre.
Studenterna presenterar sina idéer för målgruppen äldre.

News -

Studenter utmanas att möta den åldrande befolkningens behov i hemmet!

Studenter som läser kursen Entreprenörskap Idé- och affärsutveckling vid Örebro universitet fick nyligen möjlighet att pitcha sina idéer för några seniorer från Örebro.

Studenterna har utifrån utmaningen att möta en åldrande befolkning där individen bor kvar längre i hemmet tagit fram förslag på lösningar för äldre personer och personer med funktionsnedsättning och hur de kan klara sig i sin hemmiljö.

I samband med detta bjöd kursansvariga tillsammans med Science park och Örebro kommun in till ett möte där studenterna fick presentera sina idéer och möta ”rätt” målgrupp. Studenterna presenterade sina idéer som handlade om allt från hur man kan minska ensamhet till hur man kan lösa sitt medicinintag. En av ideerna handlade om hur man kan ta ”banken hem till dig”, med hjälp av en sk payfax-betalmaskin. 

En av de roligaste dagarna i mitt liv”, säger en av studenterna bakom idén och fortsätter ”vi fick nya perspektiv på vår produkt och vi fick möjlighet att träffa personer som vi inte träffar annars”.

En av seniorerna som var med som bollplank under eftermiddagen säger: 

Det var väldigt lustfyllt att träffa dessa entusiastiska ungdomar, vi skrattade mycket! . Dom, såväl som vi, hade fördomar, dom trodde nog att vi var ”mossigare”än vad vi var. Skojade och sa att jag hade tänkt skicka min 92 åriga mamma men att hon inte hade tid att komma."

"Spännande vinklar: ekonomi, ensamhet och hålla ordning på sitt medicin-intag mm."

"Dom hade tänkt till, verkligen, genom intervjuer bl a. Upplevde att vi kunde tillföra ytterligare aspekter."

"Kul idé med en egen liten bankmaskin hemma men vi konstaterade att den nog skulle bli lite dyr men viktigt att man tittar på bra lösningar, banken vill ju inte ha in oss."

"Tänkte när jag kom, vad i all sin dar kan vi tillföra/mötas omkring. Efter 1 minut var jag fast, tiden räckte inte till."

Eftermiddagen anordnades av Handelshögskolan och studentsamverkan vid Örebro universitet, Alfred Nobel Science park och Örebro kommun. 

https://www.oru.se/institutioner/handelshogskolan/nyheter---handelshogskolan/utmaning-for-studenter-som-laser-foretagsekonomi-entreprenorskap-ide--och-affarsutveckling/

Subjects

Tags

Press contacts

Christina Åhlstedt

Christina Åhlstedt

Press contact VD/Presskontakt +46 (0)70 619 77 49

Vi hjälper företag och organisationer med framtidssäkrande innovationer.

Alfred Nobel Science Park är plattformen för utvecklingsprojekt som gynnar regionen. Här samverkar näringsliv, akademi och samhälle och vi erbjuder projekt med såväl regional som nationell och internationell spridning.

Branschöverskridande samarbeten mellan samhälle, näringsliv och forskning är innovationens framtid. Utmaningen kan vara att hitta rätt samarbete. Vi på Alfred Nobel Science Park ger parterna bättre förutsättningar att hitta rätt. Vi är en bra kontakt mellan näringsliv och universitet. Mellan forskning och företag.

Vi kan också bidra med ett brett nätverk och hög kompetens inom specifika områden. Vi erbjuder möjligheter till kontorsplats, labbmiljö, Science Arena etc, allt utifrån kundens behov och önskemål.

Nuvarande spetsområden är inom Hälsa, Intelligenta system och Avancerad tillverkning. Artificiell intelligens (AI) är en tvärsektoriell kompetens. Ju närmare skärningspunkterna mellan spetsområdena man
kommer, samt ju mer AI som kan tillämpas, desto högre prioritet.

Alfred Nobel Science Park
Fakultetsgatan 1
702 81 Örebro
Sverige