Skip to content
En av sju grupper under workshopen kring trygghet och teknik. På Marklyckans trygghetsboende.
En av sju grupper under workshopen kring trygghet och teknik. På Marklyckans trygghetsboende.

News -

Trygghet & teknik - låt behovet hos den enskilde individen styra!

Visst finns det väl en rad olika tekniska lösningar som kan öka tryggheten för alla i trygghetsbostäder? Den stora frågan är väl vad trygghet egentligen är, men man skulle väl kunna säga att det handlar om fysiskt, psykiskt och existentiellt välbefinnande på olika plan.

45 boende på Marklyckans trygghetsboende deltog under eftermiddagen den 5 september på en workshop kring trygghet och teknik. Aktiviteten, som genomfördes inom ramen för testbädd äldre och funktionsnedsatta,  hade fokus på behoven hos de äldre - något som ska utgöra grunden för de produkter som tas fram och testas.

Visst finns det väl massa olika tekniska lösningar som kan öka tryggheten för alla i trygghetsbostäder?

Ella Kolkowska, forskare på Handelshögskolan, Örebro universitet inledde med att presentera två studier som gjorts kring välfärdsteknik – hjälpmedel som kan stödja självständigt liv. Hon berättade om erfarenheter från studierna samt kommentarer från användarna och hur man kan använda dessa för att fortsätta utveckla produkterna. Studierna handlade om kognition, trygghetslarm samt kommunikation.

Efterföljande workshop gick ut på, att i grupp, diskutera tre frågeställningar och därefter presentera dessa för hela gruppen. 

Första frågan löd:
VAD GÖR ATT DU KÄNNER DIG TRYGG? (för anhörig, i relation till din närstående)

Här handlade samtalen runt bordet mycket om socialt nätverk, att kunna gå ner i matsalen och äta, att kunna larma, att någon granne har nyckel till ens lägenhet, att det är en hög trivsel i huset. Något man upplevde som otryggt var bl a vistelse i källaren, att inte ha personal att tillgå på natten, larm som endast funkar i den egna lägenheten samt att man inte visste hur saker och ting fungerade/för lite information.

Nästa fråga var: 
HAR DU HÖRT OM NÅGRA TEKNISKA LÖSNINGAR SOM ÄR INTRESSANTA FÖR ATT ÖKA TRYGGHETEN? I SÅ FALL, VILKA?

Flera relaterade såklart till de produkter som Ella inledning pratade om, men man nämnde också mobiltelefon, trygghetslarm, titthål i dörren, rollator, brandlarm, samt höj- och sänkbar säng. Något som vore bra att ha var en lampa som tänds när man kliver ur sängen och/eller när det ringer på dörren. 

"Det är viktigt att introducera teknik i ett tidigt skede, när man fortfarande är ganska pigg och kan ta till sig den, det är svårare att lära när man har blivit äldre och kanske har svårt med minnet" uttryckte någon.

Sista frågan löd:
OM DET FINNS TEKNISKA LÖSNINGAR SOM ÖKAR TRYGGHETEN, ÄR DU BEREDD ATT BETALA FÖR DEM? (hur mkt i så fall, t ex /månad?)

Här tyckte de flesta att det var svårt att säga en summa - allt handlade om vad min fick för pengarna och var svårt att sätta sig in i. Jämförelser med kostnaderna för dagens trygghetslarm gjordes och någonstans mellan 100 och 250 kr tyckte man var rimligt.

"Man borde kunna göra ett tillval av teknik när man flyttar in, som bygger på ens egna behov och kostnaden kanske kan vara utifrån hur stor pensionen är, så man kan betala", avslutar någon.

Många tankar och behov blandat med viss oro och skepsis men också nyfikenhet inför den teknik som finns att tillgå. Avslutningsvis bjöds det in till en specialvisning i forsknings- och innovationslägenheten på Ängen!

Subjects

Tags

Press contacts

Christina Åhlstedt

Christina Åhlstedt

Press contact VD/Presskontakt +46 (0)70 619 77 49

Vi hjälper företag och organisationer med framtidssäkrande innovationer.

Alfred Nobel Science Park är plattformen för utvecklingsprojekt som gynnar regionen. Här samverkar näringsliv, akademi och samhälle och vi erbjuder projekt med såväl regional som nationell och internationell spridning.

Branschöverskridande samarbeten mellan samhälle, näringsliv och forskning är innovationens framtid. Utmaningen kan vara att hitta rätt samarbete. Vi på Alfred Nobel Science Park ger parterna bättre förutsättningar att hitta rätt. Vi är en bra kontakt mellan näringsliv och universitet. Mellan forskning och företag.

Vi kan också bidra med ett brett nätverk och hög kompetens inom specifika områden. Vi erbjuder möjligheter till kontorsplats, labbmiljö, Science Arena etc, allt utifrån kundens behov och önskemål.

Nuvarande spetsområden är inom Hälsa, Intelligenta system och Avancerad tillverkning. Artificiell intelligens (AI) är en tvärsektoriell kompetens. Ju närmare skärningspunkterna mellan spetsområdena man
kommer, samt ju mer AI som kan tillämpas, desto högre prioritet.

Alfred Nobel Science Park
Fakultetsgatan 1
702 81 Örebro
Sverige