Skip to content
Ur en kris föds ofta något positivt, det gäller bara att hitta det och ta tillvara på det.
Ur en kris föds ofta något positivt, det gäller bara att hitta det och ta tillvara på det.

News -

​Uppstart för stödinsatser under Coronapandemin – Lindesbergs näringsliv först ut i länet

Uppstart för stödinsatser under Coronapandemin – Lindesbergs näringsliv först ut i länet

Intresset hos Lindesbergs näringsliv inom industrin var under fredagen stort, när Alfred Nobel Science Park, på uppdrag av Region Örebro län och Lindesbergs kommun, ihop med Almi Företagspartner, Business Region Örebro och Örebro universitet presenterade möjligheter och stöd under Coronapandemin.

- Det är viktigt att vi i det offentliga nu visar en enad front för att hjälpa företag i kris. Vi kan idag visa vad som redan finns att ta del av men det är också viktigt att ni (företagen) framöver signalerar vad ni har för behov för att vi bättre ska kunna tillgodose dessa, säger Lisa Virén från Region Örebro län.

Wilhelm Magnusson, Näringslivschef i Lindesberg, sammanfattar förväntningarna på dagen utifrån bra kunskap och information med fokus på såväl nu som framåt. Industrin har en stor betydelse för tillväxten i regionen och den långsiktiga strategin är ett viktigt arbete men naturligtvis görs även krisinsatser när behov uppstår.

- Vi ser en otroligt spännande väg framåt tillsammans med bland andra Alfred Nobel Science Park och det viktiga i arbetet är att alla bidrar med det de kan. Vi vill också slå ett slag för Masugnen här i Lindesberg som har möjlighet att skräddarsy utbildningar utifrån behoven hos företagen i kommunen, säger Wilhelm Magnusson.

Hur ser behoven från företagen ut?

Totalt nio företag medverkar på träffen, som hålls fysiskt med några deltagare på Lindesbergs Stadshotell och digitalt för resterande. Utöver det medverkar nyckelpersoner från Lindesbergs kommun. Flera av utmaningarna kretsar kring likviditet och återbetalning av lån. Men tidsaspekten för problemen varierar, alltifrån här och nu till 1–2 år framåt i tiden.

- Vilka åtgärder finns att ta del av om låt oss säga 1,5 år, för oss som inte kan dra nytta av den hjälp som presenteras nu eftersom vi inte behöver den just nu, funderar Hans Sigge vid Baettr Guldsmedshyttan AB.

Att den nuvarande krissituationen leder till nytänkande råder inga tvivel om och även om de flesta har ett utvecklingstänk sedan tidigare så kan en kris leda till något positivt, något man kanske borde ha gjort för länge sen. Några går det dessutom bra för, till och med bättre än innan krisen. 

- Naturligtvis ska vi alltid ha det här tänket, att vi ska ligga i framkant, att folk ska söka sig till oss istället för till de större städerna. Och en omställning som denna leder ofta till nya samarbeten och tid för interna utbildningsinsatser. Frågan är väl bara vilken nivå man kommer tillbaka till efter det här, det kan ju gå snabbt eller så kan det ta fem år. Att komma tillbaka till en tom fabrik (med 900 anställda) känns hemskt, säger Kent Blom vid Meritor.

Lån, affärsutveckling, utbildning och analyser

Lisa Virén menar att det är bra att testa systemet på en så pass intresserad och framåt kommun i länet. Att initiativet kommer från kommunen själv visar på en stark handlingskraft för fortsatt arbete framåt. Det är fortsättningsvis också värdefullt att blanda industriföretag med andra branscher, då kan man dra nytta av men också hjälpa varandra.

Arrangörerna av dagen betonar att det är viktigt att företagen samlar ihop sig utifrån gemensamma behov och är tydliga med vad det är man vill ha hjälp med. Oavsett vad det är så ska man bli rätt lotsad i systemet så att man alltid får den bästa hjälpen. Styrkan är bredden och hjälpen kan vara alltifrån lokal eller regional till nationell och internationell, något som Business Region Örebro (BRO) lyfter fram. De har ett uttalat samarbete med Business Sweden och kan därmed bistå med internationella möten och kontakter med koppling till regionen. De ser också en stor fördel med att ha en lokal Science Park, bland annat när det kommer till att hitta olika utvecklingsprojekt. 

Björn Lundblad och Emil Nordlander från Almi, en av dagens stödaktörer.

Björn Lundblad och Emil Nordlander från Almi, en av dagens stödaktörer.

- Riskanalyser och åtgärder är ni som företagare vana vid men nu när den ”Svarta Svanen” (Corona) har dykt upp krävs en ordentlig eftertanke och kanske tid för att se över affärsmodeller och hur man kan göra affärer på nya sätt. Det är något vi kan hjälpa till med och vi erbjuder också vårt Brygglån som är gjort för att klara det likviditetsstopp som har uppstått i och med Coronakrisen, säger Björn Lundblad vid Almi Företagspartner.

Många tar tillfället i akt att vidareutbilda företaget och medarbetarna och här presenterar Alfred Nobel Science Park workshops och seminarier i syfte att fylla ”stilleståndstid” med kompetensutveckling. Från att ha planerat fysiska träffar ställer man nu om och levererar digitala utbildningstillfällen i flera steg.

- Det är era villkor och behov som gäller och utifrån det är vi väldigt flexibla Vi har en grundstomme att jobba utifrån sen är det bara fantasin som sätter begränsningarna, säger Christopher Sund vid Alfred Nobel Science Park.

Örebro universitet vill slå ett slag för området kring forskning & utveckling och uppmanar företagen att ta kontakt angående exempelvis exjobb. Det ställer inga höga krav på företaget som tar in en exjobbare, men kan ge desto mer tillbaka. Nu siktar man från universitetets sida på att nå ut ännu tidigare för att kunna skapa en bättre relation mellan studenterna och företagen.

Spridning och uppföljning

Avslutningsvis tar Wilhelm initiativ till att vara den som samordnar insatser, även utifrån närliggande mindre kommuner. Man tror också på att sprida kunskaper och initiativ från ”mun till mun”, då det skapar en legitimitet och samtidigt visar att det lönar sig att nätverka. Fler träffar är önskade och planerade, redan idag, den 4/5, träffas man i Lindesberg för planering av serier med workshops och seminarier. Dessutom kommer information att ges i samband med kommunens BNI-träff den 5/5. Planen är också att gå ut och erbjuda andra kommuner i regionen samma koncept.

För kontakt och mer information:

christoper@alfrednobelsp.se

par@alfrednobelsp.se

wilhelm.magnusson@lindesberg.se

Subjects

Tags

Press contacts

Christina Åhlstedt

Christina Åhlstedt

Press contact VD/Presskontakt +46 (0)70 619 77 49

Related events

Vi hjälper företag och organisationer med framtidssäkrande innovationer.

Alfred Nobel Science Park är plattformen för utvecklingsprojekt som gynnar regionen. Här samverkar näringsliv, akademi och samhälle och vi erbjuder projekt med såväl regional som nationell och internationell spridning.

Branschöverskridande samarbeten mellan samhälle, näringsliv och forskning är innovationens framtid. Utmaningen kan vara att hitta rätt samarbete. Vi på Alfred Nobel Science Park ger parterna bättre förutsättningar att hitta rätt. Vi är en bra kontakt mellan näringsliv och universitet. Mellan forskning och företag.

Vi kan också bidra med ett brett nätverk och hög kompetens inom specifika områden. Vi erbjuder möjligheter till kontorsplats, labbmiljö, Science Arena etc, allt utifrån kundens behov och önskemål.

Nuvarande spetsområden är inom Hälsa, Intelligenta system och Avancerad tillverkning. Artificiell intelligens (AI) är en tvärsektoriell kompetens. Ju närmare skärningspunkterna mellan spetsområdena man
kommer, samt ju mer AI som kan tillämpas, desto högre prioritet.

Alfred Nobel Science Park
Fakultetsgatan 1
702 81 Örebro
Sverige