Skip to content
Christina Åhlstedt, vd vid Alfred Nobel Science Park.
Christina Åhlstedt, vd vid Alfred Nobel Science Park.

News -

Vi hjälper dig att hitta nya vägar och möjligheter under Coronakrisen

Vi hjälper dig att hitta nya vägar och möjligheter under Coronakrisen

Att hitta nya produkter eller nya sätt att använda redan befintliga produkter på kan vara en väg att gå. Men kanske går det också att hitta en helt ny marknad? Nationellt eller varför inte internationellt.

Just nu upplever många företag att Coronakrisen drabbar dem på ett sätt de aldrig tidigare varit med om. Läget är förknippat med en stor oro för framtiden och hur man ska överleva fram till dess av näringslivet blir sig likt igen. Många tvingas säga upp medarbetare men det finns också branscher som behöver anställa för att klara det uppsving som läget i världen har medfört.

Alfred Nobel Science Park är er samhällsengagerade partner som är nytänkande, lösningsorienterad och prestigelös. Vårt mål är inte att själva synas, utan att vara er förlängda arm i jakten på företagets överlevnad och utveckling. Vi har kompetensen för att lotsa er rätt i olika nätverk, utifrån de utmaningar som är nödvändigast att ta tag i. Vi har nära till aktuell och framstående forskning vid Örebro universitet, en stark koppling till regionens näringsliv och offentliga aktörer.

- Vårt sätt att arbeta, att sätta andra i fokus och för att stödja och utveckla regionens näringsliv, bygger på väl upparbetade kontakter, ett nära samarbete med andra innovationsaktörer och ett lösningsorienterat förhållningssätt, säger Christina Åhlstedt, VD vid Alfred Nobel Science Park.

Vi vill passa på att lyfta två goda exempel på företag som har hittat nya vägar under pågående krissituation.

För Qfog i Nora har krisen i världen inneburit nya möjligheter att etablera sig på den internationella marknaden. Qfog har sedan 2007 levererat över 2000 system för personskydd och under dessa år har ingen dött i ett utrymme där deras mobila sprinkler har installerats för att skydda mot rök och eld.

http://qfog.se/wp/blog/2020/03/27/nederlanderna-q-fog-brandsakrar-coronapatienter/

Amexci i Karlskoga, är ett av många företag som vill hjälpa till att lösa bristen på skydd inom vården under Coronapandemin. Nu har man ställt om för att kunna 3D-printa visir till vården.

https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=159&artikel=7444397

Region Örebro län har i samverkan med ett flertal parter initierat Företagsjouren, dit man är välkommen att höra av sig med behov och önskemål för att få råd och stöd samt lotsas vidare till rätt person. Du når jouren på: 019 - 602 99 00 alt foretagsjouren@regionorebrolan.se

Tveka inte att ta kontakt med oss på Alfred Nobel Science Park: Kontakter på vår hemsida.

Subjects

Tags

Press contacts

Christina Åhlstedt

Christina Åhlstedt

Press contact VD/Presskontakt +46 (0)70 619 77 49

Vi hjälper företag och organisationer med framtidssäkrande innovationer.

Alfred Nobel Science Park är plattformen för utvecklingsprojekt som gynnar regionen. Här samverkar näringsliv, akademi och samhälle och vi erbjuder projekt med såväl regional som nationell och internationell spridning.

Branschöverskridande samarbeten mellan samhälle, näringsliv och forskning är innovationens framtid. Utmaningen kan vara att hitta rätt samarbete. Vi på Alfred Nobel Science Park ger parterna bättre förutsättningar att hitta rätt. Vi är en bra kontakt mellan näringsliv och universitet. Mellan forskning och företag.

Vi kan också bidra med ett brett nätverk och hög kompetens inom specifika områden. Vi erbjuder möjligheter till kontorsplats, labbmiljö, Science Arena etc, allt utifrån kundens behov och önskemål.

Nuvarande spetsområden är inom Hälsa, Intelligenta system och Avancerad tillverkning. Artificiell intelligens (AI) är en tvärsektoriell kompetens. Ju närmare skärningspunkterna mellan spetsområdena man
kommer, samt ju mer AI som kan tillämpas, desto högre prioritet.

Alfred Nobel Science Park
Fakultetsgatan 1
702 81 Örebro
Sverige