Skip to content
​Workshops för industrin och nytt verktyg för 3D-printing

News -

​Workshops för industrin och nytt verktyg för 3D-printing

Autonoma robotarmar för gruvindustrin, workshops för industrin och ett nytt verktyg för 3D-printing. Det är några av nyheterna i det här nyhetsbrevet som riktar sig till dig som jobbar inom industrin i Region Örebro län.


Inom Transmission ställer vi inte in, vi ställer om!

Inom några veckor kommer det att finnas kortare seminarier och workshops tillgängliga via nätet för industri och SME-företag i regionen. Syftet med dessa är att erbjuda något meningsfullt att fylla eventuell stilleståndstid med.

Workshops/seminarier – Lyft och utveckla verksamhet och personal under stilleståndstid

 • Digitalt via plattformar som Zoom eller TEAMS
 • I grupper upp till 12 personer med mix av e-learning, hemuppgifter och interaktiva genomgångar och övningar
 • Flexibla sessioner i kortare omfattning, 3-4 timmar
  • Kan tas fristående men också vara del i sammanhängande serie
 • Kortare serier om ett ämne, 3-5 tillfällen och 4 timmar per tillfälle
 • Exempel på ämnesområden:
  • Underhåll
  • Kvalitetsverktyg
  • Innehåll från Lean verktygslåda; 5S, problemlösningsmetoder, etc.
  • Bearbetningsteknik och toleranssättning

Mer info kommer att inom kort på Alfred Nobel Science Parks och MITC:s hemsidor.

Har ni specifika områden som ni är intresserade av så tveka inte att höra av er till Christopher Sund på 076-771 75 55 eller christopher@alfrednobelsp.se.

Tips och inspiration om automation av korta serier


Börja enkelt och hoppa aldrig över förarbetet. Det var några av de konkreta tips som förmedlades när Alfred Nobel Science Park genom Projekt Transmission höll ett fullsatt seminarium i mars om automation av korta serier och flexibel robotautomation. Läs mer här!

Alfred Nobel Science Park kommer att fortsätta med liknande seminarier framöver – det blir så klart digitalt så länge vi har corona-tider. Ett ämne vi vill lyfta och avdramatisera är det vida begreppet AI. Håll utkik!

Nyttiga länkar 


Vad kan man göra med eventuell stilleståndstid och hur kan man arbeta bra på distans? Kolla gärna in vår tipslista med länkar. Region Örebro län har också inrättat en företagsjour för länets företag som kan behöva extra stöd, råd och hjälp med utmaningar till följd av corona-viruset. Alfred Nobel Science Park är en av aktörerna som finns med och stöttar. Du når företagsjouren på 019-602 99 00 eller foretagsjouren@regionorebrolan.se.

Nytt verktyg för 3D-printing

Tillsammans med IUC Stål & Verkstad i Värmland har Alfred Nobel Science Park utvecklat ett enkelt beslutsstöd-verktyg för 3D Printing. Verktyget kallas AMAP och är utvecklat med expertis från Etteplan. Det riktar sig framför allt till små och medelstora företag och kommer att göra det enklare för dem att i samråd med företagscoacher utreda vilka av företagens produkter som lämpar sig för att 3D-printas. Projektet finansierades av Region Värmland, Region Örebro Län och Tillväxtverket.

Autonoma robotarmar ska göra gruvan säkrare


Epirocs vision är att inte behöva ha människor fysiskt på plats i farliga gruvmiljöer. För att nå dit vill bolaget automatisera robotarmarna på sin borrmaskin Boomer. Nu samarbetar Epiroc med projektet AI.MEE för att nå sitt mål.– Det handlar om att koordinera flera robotarmar och tekniken kan användas inte bara inom gruvdrift, utan den här också en rad andra användningsområden, säger forskaren Shiyu Zhang. Läs mer om projektet här.

Här växer Kulturkvarteret fram – som digital tvilling


I takt med att Kulturkvarteret byggs i Örebro stadskärna skapar forskare vid Örebro universitet också en digital tvilling av byggnaden. Det sker inom ramarna för projektet AI.MEE, ett samarbete mellan Örebro universitet och Alfred Nobel Science Park.
– Den digitala tvillingen kommer att vara till nytta både för besökare och de som förvaltar byggnaden, säger Jesper Hedlund på Örebroporten. Läs mer om projektet här.

Subjects

Tags

Press contacts

Christina Åhlstedt

Christina Åhlstedt

Press contact VD/Presskontakt +46 (0)70 619 77 49

Vi hjälper företag och organisationer med framtidssäkrande innovationer.

Alfred Nobel Science Park är plattformen för utvecklingsprojekt som gynnar regionen. Här samverkar näringsliv, akademi och samhälle och vi erbjuder projekt med såväl regional som nationell och internationell spridning.

Branschöverskridande samarbeten mellan samhälle, näringsliv och forskning är innovationens framtid. Utmaningen kan vara att hitta rätt samarbete. Vi på Alfred Nobel Science Park ger parterna bättre förutsättningar att hitta rätt. Vi är en bra kontakt mellan näringsliv och universitet. Mellan forskning och företag.

Vi kan också bidra med ett brett nätverk och hög kompetens inom specifika områden. Vi erbjuder möjligheter till kontorsplats, labbmiljö, Science Arena etc, allt utifrån kundens behov och önskemål.

Nuvarande spetsområden är inom Hälsa, Intelligenta system och Avancerad tillverkning. Artificiell intelligens (AI) är en tvärsektoriell kompetens. Ju närmare skärningspunkterna mellan spetsområdena man
kommer, samt ju mer AI som kan tillämpas, desto högre prioritet.

Alfred Nobel Science Park
Fakultetsgatan 1
702 81 Örebro
Sverige