Skip to content
Klas Brynte, delprojektledare i CompCor, för Alfred Nobel Science Parks räkning.
Klas Brynte, delprojektledare i CompCor, för Alfred Nobel Science Parks räkning.

Press release -

CompCor - kompetensutveckling för tillverkande industri

Utbildning online, workshops, återkommande eller skräddarsydda kurser är utbudet i projekt CompCor, med SME:er inom tillverkande industri som primär målgrupp.

CompCor leds av Mälardalens Industrial Technology Center i samverkan med Alfred Nobel Science Park och Automation Region. Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden och pågår från 1 juni 2020 till 30 november 2022. 

CompCor stärker kompetensen och ställningen på arbetsmarknaden för anställda i små- och medelstora företag inom tillverkande industri. Projektets mål är att bidra till att företag går ur coronakrisen med ökad kompetens samt bibehållen och hållbar konkurrenskraft.

Klas Brynte, anställd hos MITC, innehar rollen som projektledare och ansvarar för arbetet från Science Parks sida. Klas kommer närmast från sin tjänst som Projektkoordinator på Region Örebro län där han ansvarade för koordineringen av ett samverkansprojekt mellan fem regioner inom Smart Industri.

- CompCor ger dig möjlighet att "slipa yxorna" inför framtiden, säger Klas Brynte och uppmanar till direktkontakt för att kunna berätta mer om varje företags möjligheter genom projektet.

Klas har en drivkraft, kunskap och kompetens som passar väl ihop med rollen inom projektet CompCor och Alfred Nobel Science Park ser det som en stor tillgång att ha honom på plats.

Utöver projektledarrollen för CompCor är Klas även ansvarig för arbetet generellt mot företag i Örebroregionen. 

Kontakt: klas@alfrednobelsp.se alt 070-534 02 82

Lös mer på MITC´s hemsida.

Subjects

Tags


Alfred Nobel Science Park - för rätt samarbeten mellan företag, forskning och näringsliv. Med utvecklingsprojekt på såväl regional som nationell och internationell nivå. Med ett brett nätverk samt hög kompetens inom specifika områden. Vi ger alla parter bättre förutsättningar att hitta rätt samarbeten. 

Våra spetsområden är Avancerad tillverkning, Intelligenta system och Hälsa. AI ser vi som en tvärsektoriell kompetens.

Alfred Nobel Science Park i Örebro
Fakultetsgatan 1, Teknikhuset på Örebro universitet
702 81 Örebro

Alfred Nobel Science Park i Karlskoga
Gammelbackavägen 4B
691 51 Karlskoga

webb: www.alfrednobelsp.se

facebook: Alfred Nobel Science Park

Följ Alfred Nobel Science Park

När du får utskick och eller inbjudningar från oss beror det på att du finns med i våra listor över personer som är intresserade av att veta mer om oss eller delta i våra aktiviteter. Om du inte vill få utskick ber vi dig att avregistrera din e-postadress. Vi sprider inte dina kontaktuppgifter vidare. Vi uppdaterar våra kontaktlistor i linje med den nya dataskyddsförordningen GDPR. 

Press contacts

Christina Åhlstedt

Christina Åhlstedt

Press contact VD/Presskontakt +46 (0)70 619 77 49

Vi hjälper företag och organisationer med framtidssäkrande innovationer.

Alfred Nobel Science Park är plattformen för utvecklingsprojekt som gynnar regionen. Här samverkar näringsliv, akademi och samhälle och vi erbjuder projekt med såväl regional som nationell och internationell spridning.

Branschöverskridande samarbeten mellan samhälle, näringsliv och forskning är innovationens framtid. Utmaningen kan vara att hitta rätt samarbete. Vi på Alfred Nobel Science Park ger parterna bättre förutsättningar att hitta rätt. Vi är en bra kontakt mellan näringsliv och universitet. Mellan forskning och företag.

Vi kan också bidra med ett brett nätverk och hög kompetens inom specifika områden. Vi erbjuder möjligheter till kontorsplats, labbmiljö, Science Arena etc, allt utifrån kundens behov och önskemål.

Nuvarande spetsområden är inom Hälsa, Intelligenta system och Avancerad tillverkning. Artificiell intelligens (AI) är en tvärsektoriell kompetens. Ju närmare skärningspunkterna mellan spetsområdena man
kommer, samt ju mer AI som kan tillämpas, desto högre prioritet.

Alfred Nobel Science Park
Fakultetsgatan 1
702 81 Örebro
Sverige