Skip to content
FastLane 4 industry lanserar webbplattform för snabbt och effektivt stöd till företag

Press release -

FastLane 4 industry lanserar webbplattform för snabbt och effektivt stöd till företag

Nu lanseras ClusterShare, innovationsstödsystems egna digitala verktyg som ger en detaljerad överblick över alla aktörers erbjudanden i Östra Mellansverige.

För företagens bästa

Arbetet med ClusterShare påbörjades inom ramen för projektet FastLane 4 industry i februari 2021. Ambitionen är att skapa en plattform som gör det lättare för innovationsaktörer i Östra Mellansverige att samla sina erbjudanden och tjänster på ett och samma ställe. ClusterShare:s arkitektur underlättar orientering i all information och bidrar till en smart och enkel delning av de aktuella tjänsterna hos samtliga aktörer i det geografiska området. Det innebär att aktörerna i sitt arbete med företagen kan erbjuda en mycket bredare palett av tjänster. På längre sikt kommer ClusterShare även kunna användas av industriföretag i Östra Mellansverige för att söka hjälp, jämföra olika erbjudanden och hitta rätt stöd för just dem.

”Att företag snabbt och enkelt ska kunna navigera bland mängden av bra erbjudanden är viktigt för att de ska kunna hitta rätt hjälp vid rätt tillfälle”, säger projektkoordinator Mikael Melitshenko.

Erbjudanden till företag över regiongränser

– Det som är viktigt med ClusterShare är att verktyget gör det lättare för aktörerna att hitta rätt tjänster till företagen, oavsett kommun- och regiongränser, säger Christer Karlsson, projektledare för FL4i. Framför allt vill vi knuffa ner de officiella gränser som ändå finns administrativt. Det handlar om att minska de hinder som företagen upplever finns kring omställning och verksamhetsutveckling, speciellt nu i pandemins tider. Därför behöver man få in all bra expertis och stöd som finns i Östra Mellansverige i ett och samma verktyg.

”För att ge ett exempel, ett företag i Linköping som är intresserat av material inser att de har behov av automationsutveckling. Då ska vi snabbt lotsa vidare till Automation Region i Västerås och deras expertis kring flexible automation, kopplad industri och robotik. Vi suddar ut gränserna helt enkelt”, förklarar Christer.ClusterShare lanseras den 29 september, men finns tillgänglig redan nu via länken www.clustershare.se.

Related links

Subjects

Tags

Regions


Alfred Nobel Science Park - för rätt samarbeten mellan företag, forskning och näringsliv. Med utvecklingsprojekt på såväl regional som nationell och internationell nivå. Med ett brett nätverk samt hög kompetens inom specifika områden. Vi ger alla parter bättre förutsättningar att hitta rätt samarbeten. 

Våra spetsområden är Avancerad tillverkningsindustri, Intelligenta system och Logistik. AI ser vi som en tvärsektoriell kompetens.

Alfred Nobel Science Park i Örebro
Fakultetsgatan 1, Teknikhuset på Örebro universitet
702 81 Örebro

Alfred Nobel Science Park i Karlskoga
Gammelbackavägen 4B
691 51 Karlskoga

webb: www.alfrednobelsp.se

facebook: Alfred Nobel Science Park

Följ Alfred Nobel Science Park

När du får utskick och eller inbjudningar från oss beror det på att du finns med i våra listor över personer som är intresserade av att veta mer om oss eller delta i våra aktiviteter. Om du inte vill få utskick ber vi dig att avregistrera din e-postadress. Vi sprider inte dina kontaktuppgifter vidare. Vi uppdaterar våra kontaktlistor i linje med den nya dataskyddsförordningen GDPR. 

Press contacts

Christina Åhlstedt

Christina Åhlstedt

Press contact VD/Presskontakt +46 (0)70 619 77 49

Vi hjälper företag och organisationer med framtidssäkrande innovationer.

Alfred Nobel Science Park är plattformen för utvecklingsprojekt som gynnar regionen. Här samverkar näringsliv, akademi och samhälle och vi erbjuder projekt med såväl regional som nationell och internationell spridning.

Branschöverskridande samarbeten mellan samhälle, näringsliv och forskning är innovationens framtid. Utmaningen kan vara att hitta rätt samarbete. Vi på Alfred Nobel Science Park ger parterna bättre förutsättningar att hitta rätt. Vi är en bra kontakt mellan näringsliv och universitet. Mellan forskning och företag.

Vi kan också bidra med ett brett nätverk och hög kompetens inom specifika områden. Vi erbjuder möjligheter till kontorsplats, labbmiljö, Science Arena etc, allt utifrån kundens behov och önskemål.

Nuvarande spetsområden är inom Hälsa, Intelligenta system och Avancerad tillverkning. Artificiell intelligens (AI) är en tvärsektoriell kompetens. Ju närmare skärningspunkterna mellan spetsområdena man
kommer, samt ju mer AI som kan tillämpas, desto högre prioritet.

Alfred Nobel Science Park
Fakultetsgatan 1
702 81 Örebro
Sverige