Press release -

Hög teknisk höjd, engagemang och god research bland deltagarna på årets Teknikvetenskapstävling

En produkt som löser flera behov på ett innovativt sätt, med stark teknik, god research och högt engagemang kopplat till forskning och dessutom presenterad och förklarad med positiv energi. Gruppen och idén fick även flest antal röster från besökarna. Stort grattis till ”Fia i form”.

Så löd motiveringen från juryn när årets teknikveteskapstävling avgjordes i Innova, Tullängsgymnasiet den 9 maj 2019. Med utgångspunkt i två verklighetsnära och upplevda problem utmanades ungdomarna från åk 2 vid Tullängsgymnasiet och Alléskolan att bygga tekniska lösningar och innovationer med uppgift att lösa vardagliga problem för äldre och personer med funktionsvariation. Grunden till detta är den demografiska utmaningen om att det är fler som blir äldre och de ställer nya och annorlunda krav på hur de vill leva sina liv.

Det här är ett jätteviktigt samarbete för att eleverna ska få testa sina idéer i skarpt läge. Att eleverna ser att den kunskap de bär på är viktig och efterfrågad i samhället, säger Kristian Måsén, processledare för Teknikcollege.

Hela juryn för Teknikvetenskapstävlingen samlad. Övre raden fr vänster ses Tomas Fürsth Centrum för Hjälpmedel, Kristian Måsén Teknikcollege, Ingela Ernestam Alfred Nobel Science Park, Tom Andersell Region Örebro län, Stig Hallberg pensionär. Främre raden fr vänster ses Suzanne Karlsson Suzz Consulting, Linn Bergqvist KomTek, Linda Folkesson KomTek samt Ida Thorell Ung Företagsamhet. 

Utmaningen att lösa

Huvudproblemet som Rikard Johansson, Max Hellberg, Simon Svensson och Ellen Blennow från Alléskolan valde att ta sig an handlade om att bygga en prototyp som skulle kunna hjälpa äldre och personer med funktionsvariation att aktivera sig mer i vardagen. Kriteriet var att prototypen skulle vara kopplad till någon form av rörlig aktivitet såsom dans, balansträning eller sällskapsspel. 

Den största utmaningen var att få ihop alla delar, framför allt att koppla ihop den fysiska delen med datadelen, berättar Rickard Johansson, och får genast medhåll från de övriga i gruppen.

Alla timmar vi har jobbat över kom äntligen till nytta, det känns fantastiskt. Alla jobbade verkligen tillsammans och alla fick göra det de var bra på. Ihop med en otroligt peppande lärare lyckades vi ta oss ända hit, säger en stolt Ellen Blennow.

Gammalt möter nytt

Med den innovativa idén ”Fia i form” lyckades gruppen förena traditionellt sällskapsspel med dagens moderna teknik. Med forskningsrapporter som grund skapade de frågor och utmaningar som på olika sätt gjorde att speldeltagarna fick använda såväl kropp som knopp. Samtliga lösningar presenterades på en minimässa som besöktes av andra elever och lärare, externa gäster och sist men inte minst av juryn. Juryn hade till uppgift att bedöma den tekniska nivån, funktion och användarvänlighet, om innovationen fyller ett behov samt om produkten/lösningen är unik.

Den vinnande lösningen, Fia i form.

Många har verkligen tänkt på helheten och är mycket duktiga på att presentera sin idé. De har också bra svar på de frågor vi som jury ställde angående fortsatta utvecklingsmöjligheter, kommenterar Tom Andersell från Region Örebro Län och Linn Bergqvist från KomTek, båda delaktiga i årets juryarbete.

Den andra utmaningen som eleverna ställdes inför, var kopplat till behovet av att utveckla rollatorn gällande bromsfunktionen, d v s att rollatorn ”åker iväg” från användaren, men också att skapa nya funktioner och ”pimpa” den. Även här presenterade många bra och innovativa lösningar som svarade upp emot behovet av trygghet och säkerhet.

Ida Thorell från Ung Företagsamhet testar Fiducias rollatorlösning. Gänget med Fiducia, även de från Alléskolan, kom på tredje plats i tävlingen.

När man får äga sin egen idé och process så blir eleverna så himla engagerade. Roligt att så många har tänkt in flera funktioner, säger Ida Thorell, jurymedlem från Ung Företagsamhet.

Viktigt att låta äldre och yngre mötas

En av besökarna till tävlingen var Birgitta Wallbom och hennes man Janne Eriksson, båda engagerade aktiva pensionärer som tycker att det här är superbra aktiviteter, men betonar att det är tråkigt att inte fler äldre dyker upp. Birgitta trycker verkligen på betydelsen av att låta äldre och yngre mötas, att få möjlighet att prata och dela med sig av erfarenheter.

Det viktiga är att man rör på sig, både kroppen och knoppen mår bra av det. Kanske är det allra viktigast för knoppen faktiskt. Och det måste vara enkelt, en del tänker för krångligt men många har också tänkt helt rätt i två eller flera steg, betonar Birgitta Wallbom, fysiskt aktiv pensionär och cirkelledare på Afasihuset.

Teknikvetenskapstävlingen anordnades för fjärde året i rad av Teknikcollege Örebro län, Alfred Nobel Science Park, Örebro kommun och Örebro universitet. samtliga idéer presenterades vid en minimässa. Tillsammans driver vi på utvecklingen av välfärdsteknologi som ska gynna ett aktivt och självständigt liv för äldre och personer med funktionsvariation.

Kontakt

Teknikcollege: Kristian Måsén, kristian.masen@orebro.se alt 076-551 52 24

Alfred Nobel Science Park: Ingela Ernestam, ingela@alfrednobelsp.se alt 070-899 06 03

Örebro kommun: Annette Gustafsson, annette.gustafsson@orebro.se

Örebro universitet: Mia Lindström, mia.lindstrom@oru.se

Subjects

  • School

Categories

  • hälsa

Alfred Nobel Science Park - för rätt samarbeten mellan företag, forskning och näringsliv. Med utvecklingsprojekt på såväl regional som nationell och internationell nivå. Med ett brett nätverk samt hög kompetens inom specifika områden. Vi ger alla parter bättre förutsättningar att hitta rätt samarbeten. 

Våra profil- och kompetensområden är Avancerad tillverkning, Autonoma system, Hälsa, vård och omsorg samt Mat och måltid.

Alfred Nobel Science Park i Örebro
Fakultetsgatan 1, Teknikhuset på Örebro universitet
702 81 Örebro

Alfred Nobel Science Park i Karlskoga
Gammelbackavägen 4B
691 51 Karlskoga

webb: www.alfrednobelsp.se

facebook: Alfred Nobel Science Park

Följ Alfred Nobel Science Park

När du får utskick och eller inbjudningar från oss beror det på att du finns med i våra listor över personer som är intresserade av att veta mer om oss eller delta i våra aktiviteter. Om du inte vill få utsikt ber vi dig att avregistrera din e-postadress. Vi sprider inte dina konaktuppgifjer vidare. Vi uppdaterar våra kontaktlistor i linje md den nya dataskyddsförordningen GDPR. 

Contacts

Christina Åhlstedt

Press contact VD/Presskontakt +46 (0)70 619 77 49