Skip to content
”Genom att innovationsmiljöerna samarbetar har vi möjlighet att erbjuda företagen i regionen ett bredare utbud av tjänster, kompetenser och expertis inom fler områden”, säger Christina Åhlstedt, VD på Alfred Nobel Science Park.
”Genom att innovationsmiljöerna samarbetar har vi möjlighet att erbjuda företagen i regionen ett bredare utbud av tjänster, kompetenser och expertis inom fler områden”, säger Christina Åhlstedt, VD på Alfred Nobel Science Park.

Press release -

Långsiktig samverkan gynnar näringslivet

Över hela landet drivs innovationsmiljöer med uppdraget att verka för ökad samverkan mellan forskare, näringsliv och industri. Genom mötesplatser och olika aktiviteter bidrar innovationsmiljöerna till accelererad tillväxt hos våra svenska bolag. Projektet Fast Lane for industry, FL4i, ska arbeta för ökad konkurrenskraft hos företag och andra aktörer genom starkare samverkan mellan innovationsmiljöer i Östra Mellansverige. Under våren startas en pilot med stöd av Regionerna i Östergötland, Västmanland, Södermanland och Örebro län.

– Innovationsmiljöerna är mycket drivna och har många bra erbjudande, säger Pia Lindström, COO på Innovative Materials Arena (IMA), som är en av initiativtagarna till projektet. För företagen kan det vara svårt att orientera och prioritera bland alla erbjudanden. Genom att bistå varandra växer vi tillsammans som storregion och kan på ett bättre sätt bidra till det nationella arbetet för stärkt innovationskraft.

Projektparterna Innovative Materials Arena, Alfred Nobel Science Park, Mälardalen Industrial Technology Center och Automation Region ser FL4i-piloten som en möjlighet att tydliggöra det verkliga värdet i respektive miljö. Både internt mellan innovationsmiljöerna, samt externt mot de bolag och andra intressenter som är kopplade till respektive nätverk.

– I den industriella transformationen blir nätverkande mellan företag, akademi och organisationer allt viktigare för att företagen ska kunna ställa om, säger Catarina Berglund, processledare på Automation Region. Om vi kan förtydliga våra erbjudanden och spetskompetenser och paketera dem på ett tydligt sätt möjliggör vi spridning mellan innovationsmiljöerna och skapar nytta i hela kedjan.

Pilotprojektet startar i mars och pågår fram till september och det lägger grunden för det fortsatta arbetet med att implementera och skala upp metoden på fler miljöer inom innovationsstödsystemet.

– Alla är bra på något men kan inte vara bra på allt. Genom att innovationsmiljöerna samarbetar har vi möjlighet att erbjuda företagen i regionen ett bredare utbud av tjänster, kompetenser och expertis inom fler områden. Vi kan också därmed själva vidareutveckla våra egna erbjudanden och paketera dessa på ett tydligare sätt, säger Christina Åhlstedt, VD på Alfred Nobel Science Park.

Subjects

Tags


Alfred Nobel Science Park - för rätt samarbeten mellan företag, forskning och näringsliv. Med utvecklingsprojekt på såväl regional som nationell och internationell nivå. Med ett brett nätverk samt hög kompetens inom specifika områden. Vi ger alla parter bättre förutsättningar att hitta rätt samarbeten. 

Våra profil- och kompetensområden är Avancerad tillverkning, Autonoma system, Hälsa, vård och omsorg samt Mat och måltid.

Alfred Nobel Science Park i Örebro
Fakultetsgatan 1, Teknikhuset på Örebro universitet
702 81 Örebro

Alfred Nobel Science Park i Karlskoga
Gammelbackavägen 4B
691 51 Karlskoga

webb: www.alfrednobelsp.se

facebook: Alfred Nobel Science Park

Följ Alfred Nobel Science Park

När du får utskick och eller inbjudningar från oss beror det på att du finns med i våra listor över personer som är intresserade av att veta mer om oss eller delta i våra aktiviteter. Om du inte vill få utskick ber vi dig att avregistrera din e-postadress. Vi sprider inte dina kontaktuppgifter vidare. Vi uppdaterar våra kontaktlistor i linje med den nya dataskyddsförordningen GDPR. 

Press contacts

Christina Åhlstedt

Christina Åhlstedt

Press contact VD/Presskontakt +46 (0)70 619 77 49

Vi hjälper företag och organisationer med framtidssäkrande innovationer.

Alfred Nobel Science Park är plattformen för utvecklingsprojekt som gynnar regionen. Här samverkar näringsliv, akademi och samhälle och vi erbjuder projekt med såväl regional som nationell och internationell spridning.

Branschöverskridande samarbeten mellan samhälle, näringsliv och forskning är innovationens framtid. Utmaningen kan vara att hitta rätt samarbete. Vi på Alfred Nobel Science Park ger parterna bättre förutsättningar att hitta rätt. Vi är en bra kontakt mellan näringsliv och universitet. Mellan forskning och företag.

Vi kan också bidra med ett brett nätverk och hög kompetens inom specifika områden. Vi erbjuder möjligheter till kontorsplats, labbmiljö, Science Arena etc, allt utifrån kundens behov och önskemål.

Nuvarande spetsområden är inom Hälsa, Intelligenta system och Avancerad tillverkning. Artificiell intelligens (AI) är en tvärsektoriell kompetens. Ju närmare skärningspunkterna mellan spetsområdena man
kommer, samt ju mer AI som kan tillämpas, desto högre prioritet.

Alfred Nobel Science Park
Fakultetsgatan 1
702 81 Örebro
Sverige