Skip to content
Et stykke af en 3D printet flyvæg fra Airbus ‘The Bionic Partition project. Foto: Dansk AM-hub
Et stykke af en 3D printet flyvæg fra Airbus ‘The Bionic Partition project. Foto: Dansk AM-hub

Press release -

Nordiska företag ska genom samarbete bli bättre på 3D-printing

Alfred Nobel Science Park blir partner i ett nordiskt pilotprojekt för att stärka konkurrenskraften hos svenska tillverkningsföretag. Syftet är att på sikt förbättra deras erfarenhet och användning av 3D-printing.

Det är tillsammans med Dansk AM Hub som Alfred Nobel Science Park nu startar samarbetet. De två partnerna vill stärka det nordiska ekosystemet inom 3D-printing med målet att de nordiska länderna tillsammans ska ta en ledande position inom ny digital produktionsteknologi, och mer hållbara produktioner.

– Vi har många företag, både stora och små, som kan dra nytta av att utbyta erfarenheter. Vi gör det redan i Sverige, så varför inte lära av några av de bästa produktionsföretagen i våra grannländer? I Norden är vi bra på att samarbeta, säger Mikael Melitshenko, affärs- och projektutvecklare vid Alfred Nobel Science Park.

Tyskland är ett av de ledande länderna när det gäller användning av 3D-printing. Denna utveckling drivs bland annat av stora industrier inom bil och flyg. När de stora aktörerna investerar i nya produktionsformer tvingar det de små och medelstora företagen, som ofta är underleverantörer, att hålla jämna steg. Pilotprojektets syfte är att i förlängningen föra samman de nordiska företagen med ideella organisationer, universitet och offentliga aktörer i ett nordiskt ekosystem.

Sverige, Danmark och Norge har många skickliga och stora produktionsföretag som utvecklar och producerar 3D-printade produkter. Men det är ett nytt område som ofta kräver stora investeringar innan man kan börja producera och faktiskt spara tid, pengar och resurser.

– Om alla måste gå genom samma procedur och övervinna samma hinder, tar det lång tid, och de stora spelarna kommer att ta över, säger Mikael Melitshenko.

Projektets aktörer hoppas företagen kan spara dyrbar arbets- och utvecklingstid genom att lära av varandra. Två företag som kommer att bli involverade är Danfoss och SAAB.

– På Danfoss har vi redan sparat många hundra tusen euro på att använda 3D-printing. Det är ett område vi satsar på och utvecklingen går starkt framåt, så vi är angelägna om att utbyta erfarenheter med våra nordiska grannföretag, både när det gäller teknik och kompetens, säger Steffen Schmidt, Segment Head & Platform Architect – Additive Manufacturing, Danfoss.

Även SAAB AB utvecklar 3D-printade produkter via den interna gruppen SAAB AM Group. ”Det är av stor vikt att 3D-printingtekniken sprids till fler företag. Ett tydligare samarbete mellan de Nordiska länderna, där vi har en möjlighet att sprida kunskap till fler företag, kan snabba på tillämpningen av AM – att kompetensen ökar gynnar även vår verksamhet. Därför stöttar vi gärna den här kategorin av satsningar som Dansk AM Hub och Alfred Nobel Science Park genomför.”, säger Göran Backlund, CTO Saab Dynamics AB, Chair of Saab AM Group.

Det är med stöd från EU via Interreg ÖKS som Dansk AM Hub tillsammans med Alfred Nobel Science Park i första hand kommer att undersöka de nordiska ländernas användning av 3D-printing för att se vilka hinder som finns och var man behöver göra större ansträngningar. Alfred Nobel Science Parks deltagande möjliggörs av projektet ACES som finansieras av Tillväxtverket och Region Örebro län.

FAKTA OM PROJEKTET

- Projektet stöds av EU-programmet Interreg-ÖKSer. Programmet ger stöd till gemensamma skandinaviska projekt som utvecklar samhället inom fyra fokusområden. AM Nordic har innovation som fokusområde.

- Pilotprojekt leds av Dansk AM Hub tillsammans med Alfred Nobel Science Park. Syftet är att undersöka framtida möjligheter till närmare samarbete och ett starkare ekosystem mellan Danmark, Sverige och Norge inom AM-området.

- Projektet pågår från 2020-08-01 till 2021-01-31. Resultaten av projektet kommer publiceras vid avslutningen.

Om du vill delta, kontakta Søren Kølle Hansen, projektledare, Dansk AM Hub, skh@am-hub.dk.

Läs mer om Dansk AM Hub och Alfred Nobel Science Park

www.am-hub.dk

http://alfrednobelsp.se/

För mer info:

Vibeke Agerdal Kristiansen, Kommunikationschef, Dansk AM Hub, vak@am-hub.dk

Pressbilder: https://am-hub.dk/presseinformation/

Subjects

Tags


Alfred Nobel Science Park - för rätt samarbeten mellan företag, forskning och näringsliv. Med utvecklingsprojekt på såväl regional som nationell och internationell nivå. Med ett brett nätverk samt hög kompetens inom specifika områden. Vi ger alla parter bättre förutsättningar att hitta rätt samarbeten. 

Våra spetsområden är Avancerad tillverkning, Intelligenta system och Hälsa. AI ser vi som en tvärsektoriell kompetens.

Alfred Nobel Science Park i Örebro
Fakultetsgatan 1, Teknikhuset på Örebro universitet
702 81 Örebro

Alfred Nobel Science Park i Karlskoga
Gammelbackavägen 4B
691 51 Karlskoga

webb: www.alfrednobelsp.se

facebook: Alfred Nobel Science Park

Följ Alfred Nobel Science Park

När du får utskick och eller inbjudningar från oss beror det på att du finns med i våra listor över personer som är intresserade av att veta mer om oss eller delta i våra aktiviteter. Om du inte vill få utskick ber vi dig att avregistrera din e-postadress. Vi sprider inte dina kontaktuppgifter vidare. Vi uppdaterar våra kontaktlistor i linje med den nya dataskyddsförordningen GDPR. 

Press contacts

Christina Åhlstedt

Christina Åhlstedt

Press contact VD/Presskontakt +46 (0)70 619 77 49

Vi hjälper företag och organisationer med framtidssäkrande innovationer.

Alfred Nobel Science Park är plattformen för utvecklingsprojekt som gynnar regionen. Här samverkar näringsliv, akademi och samhälle och vi erbjuder projekt med såväl regional som nationell och internationell spridning.

Branschöverskridande samarbeten mellan samhälle, näringsliv och forskning är innovationens framtid. Utmaningen kan vara att hitta rätt samarbete. Vi på Alfred Nobel Science Park ger parterna bättre förutsättningar att hitta rätt. Vi är en bra kontakt mellan näringsliv och universitet. Mellan forskning och företag.

Vi kan också bidra med ett brett nätverk och hög kompetens inom specifika områden. Vi erbjuder möjligheter till kontorsplats, labbmiljö, Science Arena etc, allt utifrån kundens behov och önskemål.

Nuvarande spetsområden är inom Hälsa, Intelligenta system och Avancerad tillverkning. Artificiell intelligens (AI) är en tvärsektoriell kompetens. Ju närmare skärningspunkterna mellan spetsområdena man
kommer, samt ju mer AI som kan tillämpas, desto högre prioritet.

Alfred Nobel Science Park
Fakultetsgatan 1
702 81 Örebro
Sverige