Skip to content
Nytt industriellt 3D-printingprojekt

Press release -

Nytt industriellt 3D-printingprojekt

Additiv Tillverkning/3D-printing (AM) kan komma att revolutionera tillverkningen av produkter och komponenter och göra produktionen och produkterna mer långsiktigt hållbara utifrån ett energi- och miljöperspektiv. Det förutsätter att tillräckligt många företag börjar använda tekniken, inte minst små och medelstora företag. Företagen har dock begränsat med tid för att ta nästa steg i sin AM-utveckling, och därför har Alfred Nobel Science Park, Curt Nicolin Gymnasiet och MITC gått samman för att skapa ett enkelt och konkret AM-program, från inspirationsseminarier till praktisk experthjälp.


Magnus Schenström ifrån Curt Nicolin Gymnasiet beskriver teknikens möjligheter så här:

- Omöjliga geometrier, superlätta material, meta-material, sju detaljer blir till en, en detalj med rörliga delar, reducerade CO2-avtryck, hållbar och flexibel närproduktion, innovativ design, kortare ledtider. Om du kan tänka det, så kan du 3D-printa det. Ja, och nu kan du 3D-printa även det otänkbara.

Organisationerna har sökt och blivit beviljade finansiering för ett pilotprojekt där programmet ska testas praktiskt. Finansiärer är Tillväxtverket, Region Sörmland, Region Örebro län och Region Östergötland.

Små och medelstora tillverkande företag i Östra Mellansverige kommer från och med hösten 2021 att erbjudas inspirerande seminarier med experter ifrån branschen, riktade tekniska workshops och produktutveckling med hjälp av AM-experter.

- Vi ser fram emot att, tillsammans med företag som har expertis inom området, ha möjlighet att utveckla ett program som kan fungera som en stor testmiljö för företag i Östra Mellansverige, säger Mikael Melitshenko, projektledare ifrån Alfred Nobel Science Park.

Projektet kallas för AM LIFT och kommer att pågå under perioden 1 augusti 2021 till 31 juli 2022.

Vid frågor, kontakta Mikael Melitshenko, Alfred Nobel Science Park – mikael@alfrednobelsp.se

Subjects


Alfred Nobel Science Park - för rätt samarbeten mellan företag, forskning och näringsliv. Med utvecklingsprojekt på såväl regional som nationell och internationell nivå. Med ett brett nätverk samt hög kompetens inom specifika områden. Vi ger alla parter bättre förutsättningar att hitta rätt samarbeten. 

Våra spetsområden är Avancerad tillverkningsindustri, Intelligenta system och Logistik. AI ser vi som en tvärsektoriell kompetens.

Alfred Nobel Science Park i Örebro
Fakultetsgatan 1, Teknikhuset på Örebro universitet
702 81 Örebro

Alfred Nobel Science Park i Karlskoga
Gammelbackavägen 4B
691 51 Karlskoga

webb: www.alfrednobelsp.se

facebook: Alfred Nobel Science Park

Följ Alfred Nobel Science Park

När du får utskick och eller inbjudningar från oss beror det på att du finns med i våra listor över personer som är intresserade av att veta mer om oss eller delta i våra aktiviteter. Om du inte vill få utskick ber vi dig att avregistrera din e-postadress. Vi sprider inte dina kontaktuppgifter vidare. Vi uppdaterar våra kontaktlistor i linje med den nya dataskyddsförordningen GDPR. 

Press contacts

Christina Åhlstedt

Christina Åhlstedt

Press contact VD/Presskontakt +46 (0)70 619 77 49

Vi hjälper företag och organisationer med framtidssäkrande innovationer.

Alfred Nobel Science Park är plattformen för utvecklingsprojekt som gynnar regionen. Här samverkar näringsliv, akademi och samhälle och vi erbjuder projekt med såväl regional som nationell och internationell spridning.

Branschöverskridande samarbeten mellan samhälle, näringsliv och forskning är innovationens framtid. Utmaningen kan vara att hitta rätt samarbete. Vi på Alfred Nobel Science Park ger parterna bättre förutsättningar att hitta rätt. Vi är en bra kontakt mellan näringsliv och universitet. Mellan forskning och företag.

Vi kan också bidra med ett brett nätverk och hög kompetens inom specifika områden. Vi erbjuder möjligheter till kontorsplats, labbmiljö, Science Arena etc, allt utifrån kundens behov och önskemål.

Nuvarande spetsområden är inom Hälsa, Intelligenta system och Avancerad tillverkning. Artificiell intelligens (AI) är en tvärsektoriell kompetens. Ju närmare skärningspunkterna mellan spetsområdena man
kommer, samt ju mer AI som kan tillämpas, desto högre prioritet.

Alfred Nobel Science Park
Fakultetsgatan 1
702 81 Örebro
Sverige