Skip to content
Arkivbild hälsosamt och självständigt liv (Örebro kommun)
Arkivbild hälsosamt och självständigt liv (Örebro kommun)

Press release -

​Örebro kommun testar inom ramen för Smarta äldre ny teknik för ökad trygghet i hemmet

Örebro kommun testar ny teknik för ökad trygghet i hemmet

Inom ramen för Smarta äldre, ett samarbete mellan Alfred Nobel Science Park, Örebro kommun, Region Örebro län och Örebro universitet, testar nattorganisationen i Örebro kommun just nu en tjänst för nattlig tillsyn i form av sensorer. Sensorsystemet Safebase kan känna av och larma om personen i fråga lämnar sängen och inte återvänder inom en viss förutbestämd tid. I dagsläget erbjuds tillsyn på natten genom att vårdpersonal kommer på besök. Men att få besök i sitt hem medan man sover, upplevs ibland som otryggt med störd nattsömn, vilket i sig kan innebära en ökad fallrisk.

Vad är trygghet frågar man sig då? Upplevelsen av trygghet är mycket subjektiv samtidigt som många leverantörer av produkter, system och innovationer hävdar att det är just det som de avser att lösa. Genom att genomföra tester direkt hos användarna kan man undersöka om det faktiskt är så.

"Vi har tillsammans med ett flertal vårdgivare under snart tre år velat utveckla det sensorstöd som bäst möjliggör effektivare planering och tydliga beslutsunderlag. Samtidigt vill vi på ett tillförlitligt sätt ta hänsyn till användarens integritet och möjlighet till ett självständigt liv. De här testerna som bekräftar detta är ovärderliga för oss”, säger Stefan Andersson, Produktansvarig, Safebase.

Testet pågår i hemmet hos äldre och avsikten är att undersöka huruvida användandet av sensorn tillgodoser det informationsbehov som nattorganisationen för vård- och omsorg har och om det kan användas som alternativ till ordinära tillsynsbesök, samtidigt som man vill kunna möta användarens behov av trygghet i vardagen. Testet bidrar även till utveckling av Safebase utifrån den feedback och synpunkter som inkommer.

Smarta äldre arbetar för att möjliggöra test och utveckling av produkter, system och innovationer som avser att underlätta för äldre och funktionsnedsatta i deras vardag. Att involvera slutanvändarna och genomföra ett test i verklig miljö i ett tidigt skede i utvecklingsprocessen innebär en vinst för företagen när det gäller såväl tid som pengar.

”Den demografiska utvecklingen, med allt fler äldre i vårt samhälle, ställer stora krav på att finna nya arbetssätt med bibehållen kvalité. För att ny teknik ska kunna tjäna de äldre och bidra till en bättre och tryggare äldreomsorg behöver utvecklingen ske tillsammans med dem som i slutändan ska använda lösningarna. Test som detta ligger helt linje med kommunens ambition att utveckla verksamheter och tjänster i nära dialog med dem vi är till för", berättar Daniel Jansson-Hammargren, förvaltningschef för Vård- och omsorgsförvaltningen och programdirektör för Social välfärd.

Subjects

Categories


Alfred Nobel Science Park - för rätt samarbeten mellan företag, forskning och näringsliv. Med utvecklingsprojekt på såväl regional som nationell och internationell nivå. Med ett brett nätverk samt hög kompetens inom specifika områden. Vi ger alla parter bättre förutsättningar att hitta rätt samarbeten. 

Våra profil- och kompetensområden är Avancerad tillverkning, Autonoma system, Hälsa, vård och omsorg samt Mat och måltid.

Alfred Nobel Science Park i Örebro
Fakultetsgatan 1, Teknikhuset på Örebro universitet
702 81 Örebro

Alfred Nobel Science Park i Karlskoga
Gammelbackavägen 4B
691 51 Karlskoga

webb: www.alfrednobelsp.se

facebook: Alfred Nobel Science Park

Följ Alfred Nobel Science Park

Press contacts

Christina Åhlstedt

Christina Åhlstedt

Press contact VD/Presskontakt +46 (0)70 619 77 49

Vi hjälper företag och organisationer med framtidssäkrande innovationer.

Alfred Nobel Science Park är plattformen för utvecklingsprojekt som gynnar regionen. Här samverkar näringsliv, akademi och samhälle och vi erbjuder projekt med såväl regional som nationell och internationell spridning.

Branschöverskridande samarbeten mellan samhälle, näringsliv och forskning är innovationens framtid. Utmaningen kan vara att hitta rätt samarbete. Vi på Alfred Nobel Science Park ger parterna bättre förutsättningar att hitta rätt. Vi är en bra kontakt mellan näringsliv och universitet. Mellan forskning och företag.

Vi kan också bidra med ett brett nätverk och hög kompetens inom specifika områden. Vi erbjuder möjligheter till kontorsplats, labbmiljö, Science Arena etc, allt utifrån kundens behov och önskemål.

Nuvarande spetsområden är inom Hälsa, Intelligenta system och Avancerad tillverkning. Artificiell intelligens (AI) är en tvärsektoriell kompetens. Ju närmare skärningspunkterna mellan spetsområdena man
kommer, samt ju mer AI som kan tillämpas, desto högre prioritet.

Alfred Nobel Science Park
Fakultetsgatan 1
702 81 Örebro
Sverige