Skip to content
Forskaren Da Sun har genom AI.MEE-projektet Autodive jobbat med Saab Dynamics för att utveckla tekniker till fjärrstyrda robotar.
Forskaren Da Sun har genom AI.MEE-projektet Autodive jobbat med Saab Dynamics för att utveckla tekniker till fjärrstyrda robotar.

Press release -

Örebroforskning ger ögon till robotar

Teknik från Örebro universitet ska hjälpa autonoma robotar jobba på distans med utmanande uppgifter. Kunskap som är mycket användbar i tillverkning av undervattensrobotar.
– Jag ser främst att det här kan användas i olje- och gasindustrin, säger Jimmy Jonsson på Saab Dynamics.

Forskaren Da Sun vid Örebro universitet har genom AI.MEE-projektet Autodive tagit fram tekniker för hur man kan fjärrstyra robotar.

– Det ger operatören möjlighet att styra en eller flera robotarmar för att utföra uppgifter under vatten, säger Da Sun.

Mycket användbar

I projektet har han hjälp av Saab Dynamics, som redan i dag har en flotta undervattensrobotar. Jimmy Jonsson, bildbehandlingsexpert och innovationsledare vid Saab Dynamics innovationskontor, anser att forskningen vid Örebro universitet är mycket användbar för företaget.

– Den största utmaningen inom robotiken är autonomi, att få flera agenter att samarbeta. Många tenderar att ta för stora steg åt gången för att lösa de här problemen, men Da bryter ner dem på ett bra sätt, säger Jimmy Jonsson.

För Da Sun är målet att tekniken blir så pass avancerad att robotarna kan uppfatta omgivningen.

– Teknologin ger robotarna ögon som låter dem identifiera hela världen, omgivningen och deras uppgifter.

Känsliga vatten

Gas, olja, och telekommunikation är bara några exempel på industrier som använder sig av undervattensrobotar. De är också viktiga i känsliga vatten som inte får förorenas, som vattentankar och marina miljöer.

Projektet Autodive är ett samarbete mellan Örebro universitet, Alfred Nobel Science Park, Region Örebro län och Saab Dynamics, med finansiering av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

– Vi hoppas kunna starta ett djupare samarbete mellan oss och Örebro universitet. Det finns väldigt mycket intressant teknik som man utvecklar här på universitetet som har stark koppling till våra produkter, avslutar Jimmy Jonsson.

Här kan du se en film om projektet Autodive.

Kontakt: Anna Töndel, projektledare på Alfred Nobel Science Park: 073-327 26 87, anna@alfrednobelsp.se

Högupplösta bilder att ladda ner: https://orubox.box.com/s/plqzeqfant94qeumh71w9b8tzt3nwecl

Subjects

Tags


Alfred Nobel Science Park - för rätt samarbeten mellan företag, forskning och näringsliv. Med utvecklingsprojekt på såväl regional som nationell och internationell nivå. Med ett brett nätverk samt hög kompetens inom specifika områden. Vi ger alla parter bättre förutsättningar att hitta rätt samarbeten. 

Våra spetsområden är Avancerad tillverkning, Intelligenta system och Hälsa. AI ser vi som en tvärsektoriell kompetens.

Alfred Nobel Science Park i Örebro
Fakultetsgatan 1, Teknikhuset på Örebro universitet
702 81 Örebro

Alfred Nobel Science Park i Karlskoga
Gammelbackavägen 4B
691 51 Karlskoga

webb: www.alfrednobelsp.se

facebook: Alfred Nobel Science Park

Följ Alfred Nobel Science Park

När du får utskick och eller inbjudningar från oss beror det på att du finns med i våra listor över personer som är intresserade av att veta mer om oss eller delta i våra aktiviteter. Om du inte vill få utskick ber vi dig att avregistrera din e-postadress. Vi sprider inte dina kontaktuppgifter vidare. Vi uppdaterar våra kontaktlistor i linje med den nya dataskyddsförordningen GDPR. 

Press contacts

Christina Åhlstedt

Christina Åhlstedt

Press contact VD/Presskontakt +46 (0)70 619 77 49

Vi hjälper företag och organisationer med framtidssäkrande innovationer.

Alfred Nobel Science Park är plattformen för utvecklingsprojekt som gynnar regionen. Här samverkar näringsliv, akademi och samhälle och vi erbjuder projekt med såväl regional som nationell och internationell spridning.

Branschöverskridande samarbeten mellan samhälle, näringsliv och forskning är innovationens framtid. Utmaningen kan vara att hitta rätt samarbete. Vi på Alfred Nobel Science Park ger parterna bättre förutsättningar att hitta rätt. Vi är en bra kontakt mellan näringsliv och universitet. Mellan forskning och företag.

Vi kan också bidra med ett brett nätverk och hög kompetens inom specifika områden. Vi erbjuder möjligheter till kontorsplats, labbmiljö, Science Arena etc, allt utifrån kundens behov och önskemål.

Nuvarande spetsområden är inom Hälsa, Intelligenta system och Avancerad tillverkning. Artificiell intelligens (AI) är en tvärsektoriell kompetens. Ju närmare skärningspunkterna mellan spetsområdena man
kommer, samt ju mer AI som kan tillämpas, desto högre prioritet.

Alfred Nobel Science Park
Fakultetsgatan 1
702 81 Örebro
Sverige