Press release -

”Ovärderligt” test av trygghetsinnovation resulterade i en ny innovation

Ett användartest av innovationen LifeMirror ledde till att en ny innovation skapades: LifeMessage – helt baserad på feedback från testpersonerna gällande deras upplevelser av ökad trygghet.

– Testet var ovärderligt för oss och för vår innovation! Vi fick tillgång till ”riktiga” testpersoner och personer med hög kompetens och koppling till forskning på Örebro universitet. Vi är mycket hoppfulla inför framtiden, vi har fått mycket positiv feedback och har nu även siktet inställt på den internationella marknaden, och då är Kanada först ut, säger innovatören Per Anderberg, QEM Consulting/Digital Signs.”

Att i ett tidigt skede involvera slutanvändarna av en produkt eller lösning leder ofta till en mer anpassad produkt, som i högre utsträckning tillgodoser behov och önskemål. Det var något som QEM Consulting/Digital Signs tog vara på när de fick möjligheten att testa sin innovation LifeMirror på en trygghetsbostad i Örebro. Testet* genomfördes under 2017/2018 och utvärderades enligt en metod som kallas för användarcentrerad utveckling. För metoden ansvarade Ella Kolkowska, forskare vid Handelshögskolan på Örebro universitet.

– Användarcentrerad utveckling är en interaktiv designprocess som betonar behovet av att aktivt engagera slutanvändarna i design och testning av nya lösningar. Under testet har jag därför regelbundet träffat våra testpersoner samt personalen för att samla in deras synpunkter och önskemål gällande LifeMirror. Det var både en givande och spännande resa för oss alla! Slutanvändarna var väldigt engagerade och kom med många bra och intressanta idéer som drev utvecklingen av LifeMirror framåt, berättar Ella Kolkowska.

Randy Johansson tillsammans med Ella Kolkowska vid spegeln i Badrummet på Ängen, där den första innovationen LifeMirror först installerades.

Syftet med produkten LifeMirror, en digital badrumsspegel som installerades i varje testpersons badrum, var att undersöka om den kunde bidra till en ökad trygghet för den äldre eller funktionsnedsatta. Då produkten var under utveckling, behövde innovatören involvera användaren för att färdigställa produkten på bästa möjliga sätt. Tack vare löpande utvärderingar och feedback på bland annat användarvänligheten kunde LifeMirror utvecklas färdigt under testets gång.

En del av den information som kan visas i LifeMirror.

Genom spegeln fick testpersonerna viktig information om till exempel kommande händelser, frågor som kunde besvaras med ja eller nej, samt allmän information om tid och väder. Informationen lades in av personalen, som även hade en betydande del i utvecklingen av hela LifeMirror-lösningen. Man kunde kontinuerligt lägga till nya funktioner enligt användarnas önskemål och behov och i slutet av projektet fungerade LifeMirror som det var tänkt, både tekniskt och programmässigt.

Den funktion som bidrog mest till en ökad trygghetskänsla var det automatiska SMS-meddelandet som skickades till anhöriga när testpersonerna gått in i badrummet på morgonen. Meddelandet blev en trygghet för testpersonerna, att ”nu vet min dotter/son att jag är uppe” och tvärtom för den anhörige. Denna funktion var den mest uppskattade av såväl testpersoner som anhöriga. Det här resulterade i att företaget efter testet utvecklade en helt ny produkt, LifeMessage, utifrån slutanvändarnas synpunkter. Den nya produkten är helt enkelt enbart meddelandefunktionen som skickas till en anhörigs och/eller någon annan utvald persons mobil.

– Vi kommer att göra en sluttest inom kort och kommer sedan att tillverka 500 exemplar av den första versionen LifeMessage. Vi vet att intresset är stort och förhoppnings kan vi starta en kontinuerlig produktion, särskilt nu när vi vänder oss till den internationella marknaden också, avslutar Per. 

* Testet involverade, förutom företaget självt, även Alfred Nobel Science Park, Örebro kommun samt Örebro universitet/Handelshögskolan.

För mer info och kontakt med företaget: Per Anderberg, per@qemconsulting.se

Subjects

  • Society

Categories

  • hälsa

Alfred Nobel Science Park - för rätt samarbeten mellan företag, forskning och näringsliv. Med utvecklingsprojekt på såväl regional som nationell och internationell nivå. Med ett brett nätverk samt hög kompetens inom specifika områden. Vi ger alla parter bättre förutsättningar att hitta rätt samarbeten. 

Våra profil- och kompetensområden är Avancerad tillverkning, Autonoma system, Hälsa, vård och omsorg samt Mat och måltid.

Alfred Nobel Science Park i Örebro
Fakultetsgatan 1, Teknikhuset på Örebro universitet
702 81 Örebro

Alfred Nobel Science Park i Karlskoga
Gammelbackavägen 4B
691 51 Karlskoga

webb: www.alfrednobelsp.se

facebook: Alfred Nobel Science Park

Följ Alfred Nobel Science Park

När du får utskick och eller inbjudningar från oss beror det på att du finns med i våra listor över personer som är intresserade av att veta mer om oss eller delta i våra aktiviteter. Om du inte vill få utsikt ber vi dig att avregistrera din e-postadress. Vi sprider inte dina konaktuppgifjer vidare. Vi uppdaterar våra kontaktlistor i linje md den nya dataskyddsförordningen GDPR. 

Contacts

Christina Åhlstedt

Press contact VD/Presskontakt +46 (0)70 619 77 49