Press release -

Q-Fogs dimsprinkler, en innovation i framkant – nu testas generation II

- Generation II av dimsprinklerlösningen Q-Fog kommer vara snabbare och billigare jämfört med dagens generation. Vi har konstruerat den så att det inte ska krävas lika mycket insatser i form av installation, exempelvis kommer man inte att behöva anlita en behörig elektriker för att koppla in den, säger Fredrik Lindberg, VD vid Q-Fog.

Q-Fog är ett Norabaserat företag, vars unika och innovativa lösning med dimsprinklersystem i ett tidigt skede förhindra en fullt utvecklad brand.Företaget strävar alltid mot att leda utvecklingen i Europa inom produktområdet och att producera innovativa, kostnadseffektiva och högkvalitativa brandskyddssystem. Q-Fog finns installerat på ett flertal ställen, bland annat på gruppboendet Positivet i Örebro. Nu förbereder man för att testa generation II på gruppboendet, men man avser också undersöka om och hur den skulle kunna fungera i ett ordinärt boende, där det inte finns personalgrupper tillgängliga.

Workshop för att fånga behov, utmaningar och möjligheter

- Idag ser vi svårigheter med att använda den nuvarande lösningen i ett så kallat ordinärt boende och vi är därför väldigt intresserade av att se vad den nya generation Q-Fog kan erbjuda oss, säger Maritza Thorsén, enhetschef vid Positivet.

I syfte att fånga upp personalens tankar, behov och erfarenheter kring produkten, genomfördes en workshop med personal på boendet, företaget Q-Fog samt Testbädd Äldre och funktionsnedsatta (Alfred Nobel Science Park och Örebro kommun).

Verksamhetens och personalens behov är centrala för att kunna utveckla en så "rätt" produkt som möjligt. Genom workshopen ville man fånga upp brister, utmaningar och möjligheter samt vad skulle behövas för att flytta ut Q-Fog från ett gruppboende med personal till ett ordinärt boende utan personal.

Diskussionerna under workshopen handlade bland annat om rutiner gentemot ny personal, både teknikrelaterade sådana och mer ”hands-on”, d v s hur man ska hantera en eventuell brandsituation rent konkret. Att klargöra hur processen såg ut visade sig inte vara helt enkelt, då förutsättningarna kan se helt olika ut från gång till gång.

- Teknik i all ära, men hur man hanterar själva situationen är nog det absolut viktigaste, framhöll Fredrik Lindberg vid Q-Fog.

Fler detektorer ger ökade möjligheter

Några av de frågor Fredrik från Q-Fog önskade få svar på var bl a hur man hanterar larmkedjor i dagsläget och hur generation II ska fungera i vardagen för att stödja verksamheten på bästa sätt. En mycket intressant aspekt med den nya Q-fog är att den kommer att ha 1+4 detektorer, jämfört med dagens 1+1.

- Det här gör att vi kan skydda upp till fem enskilda rum eller boenden, jämfört med dagens två, säger Fredrik.

Utifrån den här workshopen är nu planen att köra igång ett test strax innan jul, som ska pågå i ca 3 månader. Under några knappa veckor återstår därför att skriva avtal, analysera risker och sammanställa frågeställningar från alla inblandade.

Kontakt:

Fredrik Lindberg Q-fog, fredrik@qfog.se
Annette Gustafsson koordinator Örebro kommun, annette.gustafsson@orebro.se
Maritza Thorzén Gruppboendet Positivet Örebro kommun, maritza.thorsen@orebro.se
Ingela Ernestam, Alfred Nobel Science Park, ingela@alfrednobelsp.se

Subjects

  • Elderly care

Categories

  • hälsa

Alfred Nobel Science Park - för rätt samarbeten mellan företag, forskning och näringsliv. Med utvecklingsprojekt på såväl regional som nationell och internationell nivå. Med ett brett nätverk samt hög kompetens inom specifika områden. Vi ger alla parter bättre förutsättningar att hitta rätt samarbeten. 

Våra spetsområden är Avancerad tillverkning, Intelligenta system och Hälsa. AI ser vi som en tvärsektoriell kompetens.

Alfred Nobel Science Park i Örebro
Fakultetsgatan 1, Teknikhuset på Örebro universitet
702 81 Örebro

Alfred Nobel Science Park i Karlskoga
Gammelbackavägen 4B
691 51 Karlskoga

webb: www.alfrednobelsp.se

facebook: Alfred Nobel Science Park

Följ Alfred Nobel Science Park

När du får utskick och eller inbjudningar från oss beror det på att du finns med i våra listor över personer som är intresserade av att veta mer om oss eller delta i våra aktiviteter. Om du inte vill få utskick ber vi dig att avregistrera din e-postadress. Vi sprider inte dina kontaktuppgifter vidare. Vi uppdaterar våra kontaktlistor i linje med den nya dataskyddsförordningen GDPR. 

Press contacts

Christina Åhlstedt

Press contact VD/Presskontakt +46 (0)70 619 77 49