Pressmeddelande -

Piloter i strejk, Östersundsflygs flygningar inställda.

Piloterna har i sitt varsel, också satt stopp för alternativa inhyrningar från andra bolag i Europa, vilket gör att vi inte kan hjälpa resenären att nå sitt mål på det sätt som vi vill göra. Det är naturligtvis ett sätt för piloterna att få högsta möjliga effekt av sin strejk. Tredje man, våra kunder, blir drabbade och vi kan bara beklaga att piloterna inte väljer att förhandla, utan istället går ut i strejk.

Parterna står så långt ifrån varandra att medlarna inte ens efter 4 dagars arbete kan lägga fram ett medlingsbud. Piloternas krav kommer att kraftigt höja kostnaderna för de flygturer vi köper in och det får stora konsekvenser för våra regioner och dess möjligheter till god och prisvärd kommunikation mellan Stockholm och Östersund.

Vi utgår från att det inte är en tillfällighet att strejken kommer före det att parterna är eniga om vad de förhandlar om, inte heller att det skall komma så nära askmolnet som möjligt. Det är lagt nu, för att skada sina arbetsgivare och dess kunder så mycket som möjligt.

Den huvudsakliga frågan som inte kan lösas är Avia piloternas krav på att arbetsgivaren inte själv skall få bestämma när inhyrd personal används. Därigenom tar Avias piloter med sig alla piloter inom regionalflygavtalet och skadar på så sätt även bolag och svenska regioner som egentligen inte borde beröras av tvisten inom Avia Express.

Det är vår åsikt att, jämfört med våra anställda, så ställer piloterna i våra inhyrda bolag krav som är helt orimliga i förhållande till arbetsmarknaden i övrigt i Sverige. Övriga arbetsmarknaden har också klarat av att lösa konflikter utan att behöva använda strejkvapnet. Så icke piloter.

Vårt bolag är allvarligt drabbat av askmolnet och nu blir vi också drabbade av våra leverantörer och dess piloter.

Flera av pilotorganisationerna som inte tillhör Avia Express har försökt få till stånd egna avtal, men det godkänns inte av styrelsen i pilotföreningen som alltså drar in alla företag i syfte att kriga för Avia Express

Ämnen

  • Turism