Pressmeddelande -

Gunilla Carlsson vilseledde riksdagen om Rysslandsbiståndet

Sveriges biståndsminister Gunilla Carlsson utfrågades nyligen i riksdagen om det svenska biståndet till Rysslands demokratiska krafter. Vid frågestunden gav Carlsson vilseledande uppgifter om nivån på demokratistödet. Det skriver Östgruppen i en debattartikel på Newsmill idag.

- Gunilla Carlsson dribblar med fakta, och försöker på så sätt dölja att regeringen drastiskt minskat stödet till den ryska demokratirörelsen, säger Östgruppens ordförande Martin Uggla.

När Alliansregeringen tillträdde efter riksdagsvalet 2006 uppgick den andel av biståndet som rörde demokratifrämjande åtgärder i Ryssland till 100 miljoner kronor per år. Regeringen beslutade att strypa stödet, och kvar blev till slut endast 10 miljoner kronor per år.

Inför 2010 har regeringen ökat anslaget till totalt 38 miljoner kronor, vilket alltså alltjämt är långt under den tidigare nivån på 100 miljoner kronor per år. Trots det försöker biståndsminister Gunilla Carlsson framställa förändringen som en tredubbling av biståndet.

Vid en frågestund i riksdagen den 18 mars i år krävde Kent Härstedt (S) ett klargörande från biståndsministern. Istället för att medge minskningen av biståndsnivån hävdade Gunilla Carlsson då att det utöver Sida-medel fanns ”andra politikområden och möjligheter att stötta demokratins försvarare och hjälpa dissidenter och därmed på olika sätt understödja MR-rörelser i Ryssland”.

Men enligt uppgifter som Östgruppen tagit del av från UD finns det inte mer än 38 miljoner kronor anslagna till stöd för den ryska demokratirörelsen.

- Faktum kvarstår, regeringens stöd till Rysslands demokratiska krafter är mycket lägre än det var tidigare. De övriga politikområden och möjligheter som Carlsson hänvisar till innebär alltså inte att några ytterligare resurser tillförts, säger Martin Uggla och fortsätter:

- Gunilla Carlsson ägnar sig åt hyckleri och falskspel. Hon säger sig vilja värna demokrati och mänskliga rättigheter, men i praktiken svek hon den ryska demokratirörelsen just när den som mest behövde stöd från omvärlden. Den nu aktuella höjningen av demokratistödet är naturligtvis välkommen, men långt ifrån tillräcklig.

Debattartikeln på Newsmill finns att läsa här: http://www.newsmill.se/artikel/2010/05/19/gunilla-carlsson-vilseledde-riksdagen-om-rysslandsbistandet

För mer information, kontakta:
Martin Uggla, ordförande, Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter
070-941 17 02
uggla@ostgruppen.se
www.ostgruppen.se

 

Östgruppen är en ideell organisation som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter i Östeuropa och Centralasien. Vi samarbetar med och stödjer organisationer i regionen. Vi sprider information och bildar opinion i Sverige.

Ämnen

  • Bistånd

Kategorier

  • gunilla carlsson
  • demokratibistånd
  • ryssland
  • östgruppen
  • mänskliga rättigheter
  • demokrati
  • regeringen

Östgruppen är en ideell organisation som verkar för demokrati och mänskliga rättigheter i Östeuropa. Vi samarbetar med och stödjer organisationer i regionen. Vi sprider information och bildar opinion i Sverige.

Kontakter

Martin Uggla

Presskontakt Ordförande 070-941 17 02