Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

Övik Energi tecknar avtal med NYAB och Netel för fiberutbyggnad i tätort

Övik Energi fortsätter utbyggnaden av fibernät och områdena Domsjö-Vårbystrand och Kroksta-Arnäsvall står näst på tur. Upphandlingen är avslutad och företagen NYAB Sverige AB och Netel AB har blivit tilldelade uppdragen och kommer att genomföra entreprenaderna.

Utbyggnaden innebär att ca 2 000 hushåll och företag har möjlighet att ansluta sig till fibernätet. Inom kort startar entreprenadarbetet för utbyggnadsområdena.

– Efterfrågan på fiber ökar stadigt och vi ser att hushåll och företag efterfrågar fiber med hög driftsäkerhet och höga hastigheter. Kundtillströmningen har varit stark under våren och det finns fortfarande möjlighet att teckna avtal för fiberanslutning. Det känns bra att kunna erbjuda så många den möjligheten, säger Maria Olsson, Exploateringschef fibernät.

– Vi kommer att förvalta kundens förtroende och siktar på att överträffa deras förväntan, säger Mikael Ritola, Affärsområdeschef, NYAB Sverige AB, som kommer att genomföra utbyggnaden i Domsjö-Vårbystrand området.

– Vi ser fram emot att få vara med och leverera framtidens fibernät till kunderna i Kroksta-Arnäsvall säger Tim Hammar, Operativ chef, Netel AB.

Mer information

Maria Olsson, Exploateringschef fibernät, Övik Energi
070-340 02 48

Ämnen

Regioner


Verksamheten inom Övik Energi AB består av produktion, försäljning och distribution av fjärrvärme, fjärrkyla och processånga, produktion, inköp och försäljning av el samt fibernätverksamhet. Övik Energi AB har tre affärsområden: elhandel och fibernät, värme, ånga och kyla samt elnät.

Presskontakt

Patric Leonhed

Presskontakt Kommunikatör och presskontakt HR och medierelationer 0735292303

Övik Energi

Övik Energi AB är ett helägt dotterbolag till Rodret i Örnsköldsvik AB. Rodret, som är moderbolag i bolagskoncernen, ägs till 100 procent av Örnsköldsviks kommun. Styrelsen i Övik Energi utses av kommunfullmäktige. Övik Energi Nät AB är ett helägt dotterbolag till Övik Energi AB.

Verksamheten inom Övik Energi AB består av försäljning, produktion och distribution av fjärrvärme, fjärrkyla och processånga, produktion, inköp och försäljning av el samt bredbandsverksamhet.
Verksamheten inom Övik Energi Nät AB består av distribution av el och underhåll av elnätet samt ansvar för gatu- och vägbelysningen inom Örnsköldsviks kommun.

Övik Energi
Sjögatan 4A Box 11
891 21 Örnsköldsvik
Sweden