Gå direkt till innehåll
Starkt första kvartal för Övik Energi

Pressmeddelande -

Starkt första kvartal för Övik Energi

Övik Energi redovisar ett resultat på plus 42 miljoner kronor efter finansnetto för det första kvartalet 2013, vilket är cirka 20 miljoner kronor bättre än budget. Resultatet har bland annat påverkats positivt av ökad försäljning samt av en mycket kostnadseffektiv produktion. 

Trots vinterperioden har det varit möjligt att undvika dyrare bränslen tack vare hög tillgänglighet i anläggningarna. Dessutom har kostnaderna varit lägre för reparation och underhåll.

– Det känns bra att vi gör ett bra resultat trots att den allmänna konjunkturen är dålig och elpriserna relativt sett är låga. Tack vare våra medarbetares kompetens och engagemang samt fokus på effektiviseringsprogrammet börjar vi nu se tydliga resultat på att vår grundverksamhet går allt bättre, säger Kristina Säfsten, vd Övik Energi AB.

I resultatet ingår även reavinsten från försäljningen dotterbolaget Örnsat i mars.

– Vi är förstås glada över att året har börjat så bra, men än är vi bara i inledningen av året och det finns flera faktorer i vår omvärld som vi inte kan påverka, som till exempel elpriserna, säger Kristina Säfsten.

För mer information kontakta:
Kristina Säfsten, vd Övik Energi AB, tfn 070-263 00 30


Ämnen

Kategorier


Verksamheten inom Övik Energi AB består av produktion, försäljning och distribution av fjärrvärme, fjärrkyla och processånga, produktion, inköp och försäljning av el samt bredbandsverksamhet. Övik Energi AB har tre affärsområden: el och bredband, värme och kyla samt ånga.

Presskontakt

Patric Leonhed

Patric Leonhed

Presskontakt Kommunikatör och presskontakt HR och medierelationer 0735292303

Övik Energi

Övik Energi AB är ett helägt dotterbolag till Rodret i Örnsköldsvik AB. Rodret, som är moderbolag i bolagskoncernen, ägs till 100 procent av Örnsköldsviks kommun. Styrelsen i Övik Energi utses av kommunfullmäktige. Övik Energi Nät AB är ett helägt dotterbolag till Övik Energi AB.

Verksamheten inom Övik Energi AB består av försäljning, produktion och distribution av fjärrvärme, fjärrkyla och processånga, produktion, inköp och försäljning av el samt bredbandsverksamhet.
Verksamheten inom Övik Energi Nät AB består av distribution av el och underhåll av elnätet samt ansvar för gatu- och vägbelysningen inom Örnsköldsviks kommun.

Övik Energi
Sjögatan 4A Box 11
891 21 Örnsköldsvik
Sweden