Pressmeddelande -

Lars Fresker omvald som ordförande för Officersförbundet


Lars Fresker från Östersund, omvaldes den 13 november till ordförande i Officersförbundet. Målet för den kommande treåriga mandatperioden blir att tillvarata officerares och övrig militär personals intressen.
Förbundsmötet beslutade att officersförbundet under de kommande tre åren ska utveckla det militära yrket och skapa förståelse för den militära personalens situation.
- Officerare i Sverige är en utrotningshotad grupp. Vårt jobb blir att kräva att våra medlemmar, plikttrogna välutbildade statstjänstemän, inte försummas i det politiska spelet, eller av en Försvarsmakt som har svårt att få uppgifter och resurser att komma i balans, säger Lars Fresker, som omvaldes till förbundsordförande för Officersförbundet.
Just nu arbetar förbundet med att få ett nytt avtal som reglerar personalens arbetstid. En förhandling som har dragit ut på tiden. Dessutom bevakar förbundet arbetsmiljön inom försvaret.
- Nyligen presenterade vi en rapport som tog upp ett antal incidenter eller säkerhetshändelser inom försvaret. Uppenbarligen finns förmågan att utreda tillbud, men rapporterna måste också resultera i konkreta åtgärder. Något de inte gör så ofta, enligt vår sammanställning, säger Lars Fresker, förbundsordförande i Officersförbundet.

Respekt
På förbundsmötet ingick även en speciell punkt där Officersförbundets arbete med värderingar behandlades. Där deltog Caroline Cordshagen, som tidigare tjänstgjort som officer i den svenska styrkan i Afghanistan. Caroline berättade om sina erfarenheter med att försöka nå ut till kvinnorna i Afghanistan som en del i den militära fredsinsatsen. Karl Engelbrektsson, tidigare chef för den svenska EU-stridsgruppen NBG, berättade om sitt arbete med värderingar inom NBG.

- Det är viktigt att vi som officersförbund håller den etiska diskussionen levande. Att vara officer är ett jobb som handlar om liv och död. Det kräver en etisk medvetenhet, säger Lars Gren som arrangerade diskussionen och som hållit i projektet Respekt som under de senaste åren arbetat med etikfrågorna för officerare.

För ytterligare information och intervjuer, kontakta:
Björn Lundell, pressansvarig, Officersförbundet 070-552 92 19
Lars Fresker, förbundsordförande, Officersförbundet, 070-628 25 81

För mer information om Officersförbundets kongress 2008, besök www.officersforbundet.se

Ämnen

  • Politik

Kategorier

  • lars fresker
  • respekt